Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" công văn số 7606/BCT-NL ngay 05/8/2009, huong dan dieu chinh don gia nhan cong xay dung "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 278 công văn

1

Công văn 8571/BCT-NL về việc hướng dẫn điều chỉnh đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành xây lắp ĐZ và lắp đặt TBA theo công văn số 7606/BCT-NL do Bộ Công thương ban hành

năm 2009 Kính gửi: - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Các Sở Công Thương Ngày 05 tháng 8 năm 2009 Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7606/BCT-NL công bố tập Đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện và Đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt trạm biến

Ban hành: 31/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2009

2

Công văn 7061/BCT-NL hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình chuyên ngành xây lắp ĐZ và lắp đặt TBA theo lương tối thiểu mới do Bộ Công thương ban hành

2011 Kính gửi: - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia; - Các Sở Công Thương. Ngày 05 tháng 8 năm 2009, Bộ Công Thương đã công bố kèm theo văn bản số 7606/BCT-NL các tập đơn giá xây dựng chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện và

Ban hành: 02/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2011

3

Công văn số 4041/BCT-NL về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành điện theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Bộ Công thương ban hành

4041/BCT-NL ngày 06 tháng 5 năm 2009 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG TRONG DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN THEO HƯỚNG DẪN CỦA TT SỐ 05/2009/TT-BXD NGÀY 15/4/2009 STT Tên bộ đơn giá XDCB chuyên ngành điện Mức LTT tính trong Bộ đơn giá CNĐ (đ/ tháng) Hệ số

Ban hành: 06/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2009

4

Công văn 5632/BCT-NL năm 2011 công bố định mức dự toán khảo sát chuyên ngành xây dựng công trình lưới điện truyền tải do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5632/BCT-NL V/v công bố định mức dự toán khảo sát chuyên ngành xây dựng công trình lưới điện truyền tải Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 24/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2013

5

Công văn số 1243/BCT-NL về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành điện theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD do Bộ Công thương ban hành

thương) đã công bố được áp dụng điều chỉnh theo hướng dẫn tại văn bản này bao gồm: - Đơn giá XDCB chuyên ngành Lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BCN ngày 21/01/2000. - Đơn giá XDCB chuyên ngành xây dựng đường dây tải điện ban hành kèm theo Quyết định số

Ban hành: 15/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2009

6

Công văn 8070/BCT-NL về việc góp ý định hướng Chiến lược phát triển năng lượng tại Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Công thương ban hành

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bộ Công thương nhận được văn bản số 2902/UBND-CNN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kiến nghị một số chủ trương định hướng Chiến lược phát triển năng lượng tại thành phố Hồ Chí Minh. Về việc này, Bộ Công thương có ý kiến như sau: 1. Ưu tiên cấp

Ban hành: 18/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2009

7

Công văn 10521/BCT-TCNL hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng theo lương tối thiểu quy định tại Nghị định 70/CP do Bộ Công thương ban hành

số 05/2000/QĐ-BCN ngày 21 tháng 01 năm 2000. - Đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện công bố kèm theo công văn số 7606/BCT-NL ngày 05 tháng 8 năm 2009. - Đơn giá XDCB chuyên ngành Lắp đặt trạm biến áp công bố kèm theo công văn số 7606/BCT-NL ngày 05 tháng 8 năm 2009. - Đơn giá XDCB chuyên ngành Thí nghiệm điện đường

Ban hành: 14/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2011

8

Công văn 3181/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành do Bộ Xây dựng ban hành

thương Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 10490/BCT-TCNL 22/10/2014 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn điều chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành theo các mức lương tối thiểu vùng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người

Ban hành: 05/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2014

9

Công văn 646/SXD-KTKHXD&HT hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công đối với bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 646/SXD-KTKHXD&HT V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công đối với các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa

Ban hành: 27/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2011

10

Công văn 9569/BCT-TCNL năm 2016 hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016–2020 do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9569/BCT-TCNL V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

11

Công văn 10714/BCT-KHCN năm 2016 hướng dẫn xây dựng, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10714/BCT-KHCN V/v hướng dẫn xây dựng, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm

Ban hành: 10/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

12

Công văn 10197/BCT-KHCN năm 2016 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2018 do Bộ Công thương ban hành

đoạn 2011-2020 đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 5540/QĐ-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2013; để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2018 theo đúng các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn dưới Luật đã có hiệu lực, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị báo cáo

Ban hành: 26/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

13

Công văn số 411/BXD-KTTC về việc hướng dẫn điều chỉnh đơn giá, dự toán xây dựng - Dự án thuỷ điện Sơn La do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Bộ Công Thương Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1348/BCT - NL ngày 19/02/2008 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn điều chỉnh đơn giá, dự toán xây dựng - Dự án thuỷ điện Sơn La. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Về cơ bản Bộ Xây dựng thống nhất như đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 1348/BCT-NL

Ban hành: 11/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2008

14

Công văn 1084/SXD-KTXD năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

08/2010/TT-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2010 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; Căn cứ Công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Bộ Xây dựng V/v Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP; Căn cứ Công văn

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2014

15

Công văn 465/SXD-KTXD năm 2015 công bố giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng chủ yếu do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

xây dựng; Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng được ban hành kèm theo Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng; Thực hiện văn bản số

Ban hành: 14/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

16

Công văn 213/SXD-KTKH&VLXD năm 2013 hướng dẫn sử dụng bộ Đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn công bố kèm theo Quyết định 121/QĐ-UBND

sử dụng của bộ Đơn giá (Mức phụ cấp khu vực của tỉnh Lạng Sơn được quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Liên Bộ: Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội - Tài chính và Ủy ban Dân tộc). - Đối với công tác bốc xếp và vận chuyển bằng thủ công không có trong tập định mức dự toán phần xây

Ban hành: 29/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2014

17

Công văn 1097/SXD-KTKHXD&HT hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

phí máy thi công trong dự toán khảo sát xây dựng được điều chỉnh theo phương pháp bù trừ trực tiếp đã được hướng dẫn tại Điểm 2.1.2 nêu trên. 2.3. Điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị Dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị được lập theo bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị theo Quyết định số 217/2008/QĐ-UBND ngày 07/8

Ban hành: 23/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2012

18

Công văn 11059/BCT-TCNL hướng dẫn tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Công thương ban hành

văn bản số 5301/BCT-CNĐP ngày 09 tháng 6 năm 2009 về việc hướng dẫn cơ bản tiêu chí về điện đối với xã thí điểm xây dựng nông thôn mới. 4. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn - Các nguồn cấp điện cho nông thôn có thể là nguồn điện được cấp từ lưới điện quốc gia, hoặc nguồn điện tại chỗ. - Tỷ lệ hộ sử dụng điện

Ban hành: 29/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2012

19

Công văn 2475/BXD-KTXD năm 2013 hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

gửi: UBND tỉnh Đồng Tháp Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 637/UBND.KTN ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp về hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Về việc thực hiện quy định tại Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm

Ban hành: 21/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2013

20

Công văn 476/SXD-KTKH hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới 2011 do Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành

chỉnh theo hướng dẫn trên đây. 3.5 Dự toán điều chỉnh chi phí xây dựng công trình từ ngày 01/01/2011 được lập theo Phụ lục kèm theo hướng dẫn này. 4 - Điều chỉnh dự toán Khảo sát xây dựng: 4.1- Các công trình khảo sát xây dựng có dự toán lập theo Đơn giá Khảo sát kèm theo văn bản công bố số 8208/UBND-CN ngày 12/12/2007 của UBND

Ban hành: 25/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status