Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" công bố giá xây dựng tỉnh quảng ninh "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 14935 văn bản

41

Quyết định 3788/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 490/TTr-SXD ngày 23/11/2015; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung chính sau: 1. Phạm vi ranh giới, diện tích và thời hạn quy hoạch: 1.1. Phạm vi ranh giới: Toàn bộ địa giới hành chính của

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2015

42

Quyết định 2107/2016/QĐ-UBND quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

XÂY DỰNG, PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ các Nghị định: Số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 quy

Ban hành: 08/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

43

Quyết định 2623/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

nung (sử dụng nhiên liệu hóa thạch) trên địa bàn theo Kế hoạch được duyệt số 3988/KH-UBND ngày 09/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng các loại lò sử dụng công nghệ lạc hậu trên địa bàn tỉnh. - Đầu tư xây dựng mới các nhà máy gạch không nung ở các địa phương Đông Triều; Uông Bí; Hoành Bồ; Hạ Long; Cẩm Phả;

Ban hành: 08/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

44

Quyết định 2647/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2647/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 17 tháng 8 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ NỘI DUNG

Ban hành: 17/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2016

45

Quyết định 3610/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3610/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ NỘI DUNG

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

46

Quyết định 1227/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng đường Đồng Giao tại phường Tây Sơn, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG ĐỒNG GIAO TẠI PHƯỜNG TÂY SƠN, XÃ QUANG SƠN, THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của

Ban hành: 21/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2016

47

Quyết định 2231/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 12/TTr-SKHCN ngày 27/6/2016 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 630/STP-KSTTHC ngày 24/6/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh (Có

Ban hành: 18/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2016

48

Quyết định 3045/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3045/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 21 tháng 9 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ NỘI DUNG

Ban hành: 21/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2016

49

Quyết định 2459/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012-2014

triển ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh đến giai đoạn 2011-2015; Căn cứ Báo cáo thẩm tra kèm theo Văn bản số 111/CPĐT ngày 09/8/2012 của Trung tâm Chính phủ điện tử - Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thẩm tra Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh; Xét đề nghị của Hội đồng thẩm

Ban hành: 28/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2012

50

Quyết định 1500/QĐ-UBND năm 2015 về Chương trình Xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ninh

năng, lợi thế và cơ hội đầu tư vào Quảng Ninh. Kết nối website xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ninh với một số trang website về đầu tư, xúc tiến đầu tư, tư vấn đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp có uy tín khác. 6. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư Tập trung xây dựng độ ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư có

Ban hành: 01/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2015

51

Quyết định 1714/QĐ-UBND năm 2015 áp dụng giá đất để giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp đấu giá không thành do tỉnh Quảng Ninh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1714/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 17 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG GIÁ ĐẤT ĐỂ GIAO

Ban hành: 17/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

52

Quyết định 1838/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh

của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh (Có danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính kèm theo). UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung công bố TTHC để chỉ đạo xây dựng và phê duyệt trình tự giải quyết TTHC chi tiết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất

Ban hành: 20/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

53

Quyết định 2648/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2648/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 17 tháng 8 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ NỘI

Ban hành: 17/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2016

54

Quyết định 523/2016/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2016 và bổ sung hệ số điều chỉnh giá một số loại đất năm 2015

loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2016 và bổ sung hệ số điều chỉnh giá một số loại đất năm 2015, như sau: 1. Đối với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015: Bổ sung hệ số điều chỉnh giá các loại đất quy định từ khoản 4 đến khoản 9 Điều 1 Quyết định số 3238/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh, hệ số bằng 1,0 lần và áp dụng từ

Ban hành: 23/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2016

55

Quyết định 3739/QĐ-UBND năm 2016 về mã định danh của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu Quản lý văn bản Tỉnh Quảng Ninh

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NINH THAM GIA TRAO ĐỔI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ THÔNG QUA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ VĂN BẢN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày

Ban hành: 03/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

56

Thông báo 65/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

sản Việt Nam, Tổng công ty than Đông Bắc. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, phát biểu của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau: I. ĐÁNH GIÁ CHUNG Thay mặt Chính phủ, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, phát triển toàn diện về mọi

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

57

Quyết định 2391/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2391/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ NỘI DUNG

Ban hành: 29/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2016

58

Quyết định 1906/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung Quy hoạch chi tiết Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Vịnh Hạ Long đến năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1906/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 27 tháng 6 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

59

Quyết định 2408/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công của tỉnh Quảng Ninh

kết môi trường đối với các cơ sở sản xuất có phát sinh phát thải... và các văn bản cần thiết khác có liên quan đến từng nội dung hoạt động khuyến công (nếu có) theo hướng dẫn của Sở Công Thương; - Hồ sơ được lập thành 06 bộ (đóng dấu đỏ) gửi về cơ quan thường trực là Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 22/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2014

60

Kế hoạch 152/KH-HĐGD năm 2016 tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 do Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Quảng Bình

quốc phòng và an ninh trên địa bàn toàn tỉnh năm 2016, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Ban hành: 10/11/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status