Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" công văn 8533/NHNN-KTTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2376 công văn

1

Công văn 8533/CT-TTHT về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8533/CT-TTHT V/v: Thuế nhà thầu TP.HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 22/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2014

2

Công văn 4951/NHNN-KTTC hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ cho thuê vận hành do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4951/NHNN-KTTC V/v hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ cho thuê vận hành Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

Ban hành: 02/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

3

Công văn 3876/NHNN-KTTC về tính và hạch toán lãi phải thu đối với các Tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3876/NHNN-KTTC    V/v tính và hạch toán lãi phải thu đối với các TCTD. Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008 Kính gửi:

Ban hành: 29/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

4

Công văn 707/NHNN-KTTC liên quan đến đề xuất hạch toán chiết khấu hối phiếu miễn truy đòi do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 707/NHNN-KTTC V/v liên quan đến đề xuất hạch toán chiết khấu hối phiếu miễn truy đòi Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 21/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2010

5

Công văn 4964/NHNN-KTTC hướng dẫn hạch toán cổ tức bằng cổ phiếu, được thưởng bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu theo quyền mua của cổ đông hiện hữu do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4964/NHNN-KTTC V/v hướng dẫn hạch toán cổ tức bằng CP, được thưởng bằng CP và mua CP theo quyền mua của cổ đông hiện hữu Hà Nội, ngày

Ban hành: 02/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

6

Công văn 2321/NHNN-KTTC hướng dẫn tài khoản sử dụng để hạch toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc theo Quyết định 346/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2321/NHNN-KTTC V/v hướng dẫn tài khoản sử dụng để hạch toán tín phiếu NHNN bắt buộc theo QĐ 346/QĐ-NHNN ngày 13/02/2008 của Thống đốc NHNN

Ban hành: 12/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

7

Công văn 1189/NHNN-KTTC hướng dẫn tài khoản sử dụng để chuyển trả lương cho cán bộ của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1189/NHNN-KTTC    V/v hướng dẫn tài khoản sử dụng để chuyển trả lương cho cán bộ của các đơn vị sử dụng NSNN Hà Nội, ngày 04 tháng 02

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

8

Công văn 13092/NHNN-KTTC đính chính Công văn 12409/NHNN-KTTC hướng dẫn nghiệp vụ mua sắm tài sản cố định dưới hình thức trao đổi của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13092/NHNN-KTTC V/v: Đính chính Công văn số 12409/NHNN-KTTC ngày 23/11/2007 Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 12/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

9

Công văn số 2685/NHNN-KTTC về việc hướng dẫn quy trình hạch toán, luân chuyển chứng từ, mở sổ kế toán tại Phòng/ Điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 2685/NHNN-KTTC V/v Hướng dẫn quy trình hạch toán, luân chuyển chứng từ, mở sổ kế toán tại Phòng/ Điểm giao dịch của QTDCS Hà Nội,

Ban hành: 21/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2008

10

Công văn 1997/NHNN-KTTC về hạch toán khoản tiền bổ sung để đảm bảo giá trị vốn thực có tối thiểu bằng vốn pháp định theo Nghị định 22/2006/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1997/NHNN-KTTC V/v hạch toán khoản tiền bổ sung để đảm bảo giá trị vốn thực có tối thiểu bằng vốn pháp định theo NĐ 22/2006/NĐ-CP Hà

Ban hành: 03/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

11

Công văn 12919/NHNN-KTTC tính lãi chậm trả đối với nợ gốc quá hạn và/hoặc lãi nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12919/NHNN-KTTC V/v tính lãi chậm trả đối với nợ gốc quá hạn và/hoặc lãi nợ quá hạn Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 06/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

12

Công văn 12833/NHNN-KTTC hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu “Khoản lỗ kinh doanh, bao gồm cả các khoản lỗ luỹ kế” khi tính vốn tự có do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007 Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng Tiếp theo Công văn số 11331/NHNN-KTTC ngày 22/10/2007 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc hướng dẫn nguồn số liệu lấy từ Bảng Cân đối tài Khoản kế toán (BCĐTKKT) khi tính vốn tự có đối với các tổ chức tín dụng (TCTD), để thống nhất cách lấy số liệu

Ban hành: 04/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

13

Công văn 1569/NHNN-KTTC hướng dẫn Quyết định 02/2008/QĐ-NHNN về sửa đổi tài khoản kế toán trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

TCTD thực hiện tương tự như hướng dẫn của NHNN tại Công văn số 6785/NHNN-KTTC ngày 08/08/2006 về việc hướng dẫn chuyển đổi số liệu kế toán theo Hệ thống tài khoản kế toán mới khi thực hiện Quyết định số 29/2006/QĐ-NHNN ngày 10/7/2006 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một số tài khoản kế toán trong Hệ thống tài khoản kế toán các

Ban hành: 21/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

14

Công văn số 1459/NHNN-KTTC về việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một số Tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

hàng của Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (QTDCS) (ban hành kèm theo Công văn số 1179/CV-KTTC2 ngày 19/8/2004 của NHNN

Ban hành: 18/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2008

15

Công văn 7526/NHNN-KTTC hướng dẫn trích lập và hạch toán dự phòng đối với nợ ủy thác do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7526/NHNN-KTTC V/v Hướng dẫn trích lập và hạch toán dự phòng đối với nợ ủy thác Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2007

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

16

Công văn 9574/NHNN-KTTC về chế độ Báo cáo tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc --------- Số: 9574/NHNN-KTTC V/v Chế độ Báo cáo tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2007

Ban hành: 31/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 14/11/2016

Cập nhật: 04/01/2011

17

Công văn 11331/NHNN-KTTC hướng dẫn nguồn số liệu lấy từ Bảng Cân đối tài khoản kế toán khi tính vốn tự có đối với các Tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 11331/NHNN-KTTC V/v: Hướng dẫn nguồn số liệu lấy từ BCĐTKKT khi tính vốn tự có đối với các TCTD Hà Nội, ngày 22 tháng 10

Ban hành: 22/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2010

18

Công văn 4379/NHNN-KTTC hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ lưu ký giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4379/NHNN-KTTC V/v Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ lưu ký giấy tờ có giá Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007 Kính

Ban hành: 07/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

19

Công văn số 1445/NHNN-KTTC của Ngân hàng Nhà nước về việc Hướng dẫn bổ sung chuyển tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Quyết định số 56/2006/QĐ-NHNN ngày 14/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán NHNN ban hành theo Quyết định số 425/1998/QĐ-NHNN ngày 17/12/1998 và các quyết định sửa đổi, bổ sung trước đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Công văn số 1345/NHNN-KTTC ngày

Ban hành: 28/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2007

20

Công văn số 1134/NHNN-KTTC về việc hạch toán phí, lệ phí do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1134/NHNN-KTTC V/v: Hạch toán phí, lệ phí Hà nội, ngày 05 tháng 02 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 05/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status