Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" công văn 5842/BGDĐT ngày 1/9/2011 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1882 công văn

1

Công văn 5842/BGDĐT-VP hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5842/BGDĐT-VP V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011 Kính gửi: Các

Ban hành: 01/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2011

2

Công văn 5842/TCHQ-PC năm 2017 trả lời Công văn 1776/HQLA-CBLXL xử lý hành vi khai thiếu hoặc khai thừa so với thực tế về số lượng hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm xuất khẩu theo loại hình E62 do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5842/TCHQ-PC V/v trả lời Công văn số 1776/HQLA-CBLXL ngày 22/08/2017 của Cục Hải quan tỉnh Long An. Hà Nội, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

3

Công văn 5842/BNN-KHCN điều chỉnh dự án khuyến nông “Cơ giới hóa trong sản xuất mía” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5842/BNN-KHCN V/v Điều chỉnh dự án khuyến nông “Cơ giới hóa trong sản xuất mía” Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 21/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2011

4

Công văn 5842/VPCP-KTTH về thu phí 0,5% trên tổng số tiền ngân hàng thương mại trả nợ trước hạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5842/VPCP-KTTH V/v thu phí 0,5% trên tổng số tiền các NHTM trả nợ trước hạn Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2011

Ban hành: 24/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2011

5

Công văn 5842/CT-QLN thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý nợ thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

không kê khai nộp thuế và không phát sinh doanh thu kể từ khi có giấy phép kinh doanh đến nay) để đề xuất xem xét xóa nợ (theo mẫu số 4) Thời gian thực hiện báo cáo kể từ ngày nhận công văn này và thời hạn báo cáo như sau: - Đối với nội dung 1 và 2: hết ngày 20 tháng 9 năm 2010; - Đối với nội dung 3 và 4: hết ngày 30 tháng 9 năm 2010

Ban hành: 10/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2012

6

Công văn số 5842/TCHQ-KTTT về việc cưỡng chế thuế do Tổng cục hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ******* Số: 5842/TCHQ-KTTT V/v cưỡng chế thuế Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007 Kính gửi: Cục hải quan TP Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 2639/HQTP-NV ngày 06/9/2007 của Cục Hải quan

Ban hành: 16/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2007

7

Công văn về việc miễn thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí

Nam về việc miễn thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hoá phục vụ các hoạt động dầu khí (Công văn số 2561/DK-KH ngày 24-9-1994 và kiến nghị của cuộc họp giữa các cơ quan hữu quan ngày 12-10-1994 tại Văn phòng Chính phủ) Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau: 1. Đối với vật tư, thiết bị phục vụ các hoạt động dầu khí: Đối với vật tư,

Ban hành: 21/10/1994

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

8

Công văn 2091/BGDĐT-KHCNMT về tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

“Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam và Quyết định số 4175/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên và môi trường biển hải đảo vào chương trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống

Ban hành: 13/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2016

9

Công văn 2092/BGDĐT-KHCNMT năm 2016 về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2092/BGDĐT-KHCNMT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 13/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2016

10

Công văn 2189/BGDĐT-KHCNMT về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” và Quyết định số 4175/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên và môi trường biển hải đảo vào chương trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục

Ban hành: 11/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2015

11

Công văn 5300/BGDĐT-CTHSSV năm 2016 triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5300/BGDĐT-CTHSSV V/v triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2016

12

Công văn 2188/BGDĐT-KHCNMT năm 2015 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2188/BGDĐT-KHCNMT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2015 Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

Ban hành: 11/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2015

13

Công văn 8240/BGDĐT-VP năm 2013 không tổ chức đón tiếp khách nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8240/BGDĐT-VP V/v không tổ chức đón tiếp khách nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2013

14

Công văn 2784/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 về phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2784/BGDĐT-CTHSSV V/v phòng/ chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1) Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2012

Ban hành: 02/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2017

15

Công văn 4288/BGDĐT-CTHSSV năm 2016 về tăng cường triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2016-2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4288/BGDĐT-CTHSSV V/v tăng cường triển khai công tác bảo đảm TTATGT trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2016-2017

Ban hành: 31/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

16

Công văn 1756/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 thực hiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 07/4/2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1756 /BGDĐT-CTHSSV V/v thực hiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 07/4/2014 Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 04/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2014

17

Công văn 369/BGDĐT-SEQAP năm 2013 hướng dẫn thực hiện dạy học cả ngày năm học 2013-2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

hoạt động giáo dục NGLL, hoạt động giáo dục tự chọn nhằm đảm bảo tính cân bằng đồng bộ trong kế hoạch giáo dục của nhà trường. 3. Công tác bán trú Tiếp tục tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động ăn trưa, bán trú cho học sinh theo tinh thần công văn số 519/BGDĐT-SEQAP ngày 28/12/2011 của Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường

Ban hành: 26/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2013

18

Công văn 4194/BGDĐT-PC năm 2017 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4194/BGDĐT-PC V/v: hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2017 Kính

Ban hành: 11/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

19

Công văn 5665/BGDĐT-GDTX năm 2013 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

thức, kỹ năng các chương trình GDTX; thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 1/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường trách nhiệm của các cấp quản lý trong việc thực hiện đổi mới PPDH các chương trình GDTX; chỉ đạo điểm một số cơ sở GDTX làm tốt việc đổi mới đồng bộ PPDH, kiểm tra, đánh

Ban hành: 19/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2013

20

Công văn 4434/BGDĐT-CTHSSV hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4434/BGDĐT-CTHSSV V/v hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2013 Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2013

Ban hành: 01/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status