Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" công văn 5842 của BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-17 trong 17 công văn

Hệ thống tìm kiếm được 02 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 00 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 5842/BGDĐT-VP hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5842/BGDĐT-VP V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011 Kính gửi: Các

Ban hành: 01/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2011

2

Công văn 5816/BGDĐT-BDTrH năm 2017 về tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2017-2018 và ôn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

trình giáo dục lớp 11 và lớp 12 THPT trong đó tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12. Chú ý các nội dung dạy học đã được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT. Bộ GDĐT sẽ giới thiệu đề thi tham khảo vào cuối tháng 01/2018 tạo điều kiện để giáo viên và học sinh có thể tham khảo, làm quen với định dạng

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

3

Công văn 1231/BGDĐT-VP năm 2016 về tổ chức ôn thi trung học phổ thông quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập, thi tốt nghiệp năm 2015 có thêm căn cứ xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập thi năm 2016; chú ý đến các nội dung kiến thức của chương trình đã được Điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT. Tổ chức việc ôn tập đảm bảo thời gian, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2016

4

Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH năm 2017 về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

sinh từ năm học 2017-2018 Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: - Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng; - Các trường phổ thông trực thuộc. Ngày 01 tháng 9 năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 5842/BGDĐT-VP về việc hướng dẫn điều

Ban hành: 03/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

5

Công văn 4309/BGDĐT-GDTX năm 2016 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

với mục tiêu và khung thời gian của chương trình (Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và điều kiện thực tế của mỗi trung tâm); chủ động bố trí thời gian tổ chức phụ đạo cho học viên có học lực yếu, kém và tổ chức ôn tập cho học viên các lớp cuối cấp; chủ động trong việc kiểm tra, đánh giá

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2016

6

Công văn 1268/BGDĐT-VP về tổ chức ôn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

viên dạy các môn thi THPT quốc gia chủ động xây dựng tốt kế hoạch, nội dung ôn tập, chú ý đến các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT. Tổ chức việc ôn tập đảm bảo thời gian, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ

Ban hành: 18/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2015

7

Công văn 322/BGDĐT-GDTrH về tổ chức dạy học trong học kỳ II và ôn tập thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập, thi THPT quốc gia năm 2016 để có thêm căn cứ xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập thi năm 2017; chú ý các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT. Tổ chức việc ôn tập tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

8

Công văn 4295/BGDĐT-GDTX năm 2015 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

GDTX cấp THCS và cấp THPT một cách linh hoạt phù hợp với mục tiêu và khung thời gian của chương trình theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và điều kiện thực tế của mỗi trung tâm; chủ động bố trí thời gian tổ chức phụ đạo cho học viên có học lực yếu, kém và tổ chức ôn tập cho học viên

Ban hành: 24/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2015

9

Công văn 4221/BGDĐT-GDTX năm 2014 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các TTHTCĐ. 2.6. Tổ chức đánh giá các TTHTCĐ theo hướng dẫn tại công văn số 2553/ BGDĐT-GDTX ngày 18/4/2013 của Bộ GDĐT về hướng dẫn đánh giá TTHTCĐ. 2.7. Chỉ đạo các địa phương thành lập

Ban hành: 08/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2014

10

Công văn 2119/BGDĐT-GDTX hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tốt nghiệp. 2. Nội dung ôn tập theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình GDTX cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 7/11/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12; đồng thời lưu ý đến các nội dung kiến thức đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ

Ban hành: 01/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

11

Công văn 5665/BGDĐT-GDTX năm 2013 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

thức, kỹ năng các chương trình GDTX; thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 1/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường trách nhiệm của các cấp quản lý trong việc thực hiện đổi mới PPDH các chương trình GDTX; chỉ đạo điểm một số cơ sở GDTX làm tốt việc đổi mới đồng bộ PPDH, kiểm tra, đánh

Ban hành: 19/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2013

12

Công văn 2083/BGDĐT-GDTrH tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn 5289/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012-2013; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy

Ban hành: 29/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

13

Công văn 5478/BGDĐT-GDTH năm 2013 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2013-2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

hiện nghiêm túc theo Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

14

Công văn 1699/BGDĐT-GDTrH về tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn 5358/BGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2011 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2011-2012; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; nhằm chuẩn bị tốt

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2012

15

Công văn 5379/BGDĐT-GDTH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học

Ban hành: 20/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

16

Công văn 278/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2012 - 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Các Sở Giáo dục và Đào tạo Thực hiện Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013; Công văn số 5289/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2012 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

Ban hành: 11/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

17

Công văn 871/SGDĐT-GDTrH năm 2016 hướng dẫn nội dung ôn tập các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2016-2017 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng ban hành

kỹ năng của chương trình THCS và những yêu cầu về điều chỉnh nội dung dạy học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT. - Nội dung định hướng ôn tập các môn của kỳ thi (Toán, Ngữ văn, Vật lý) Sở gửi đến các đơn vị qua đường email. Các đơn vị thông báo và gửi đến giáo viên, học sinh để sử dụng trong quá trình ôn tập. -

Ban hành: 29/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status