Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" công văn số 7606/BCT-NL ngay 05/8/2009, huong dan dieu chinh don gia nhan cong xay dung "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 26 công văn

Hệ thống tìm kiếm được 362 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 28 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
1

Công văn 465/SXD-KTXD năm 2015 công bố giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng chủ yếu do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

xây dựng; Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng được ban hành kèm theo Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng; Thực hiện văn bản số

Ban hành: 14/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

2

Công văn 4525/BCT-CNNg năm 2017 đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về khoáng sản do Bộ Công thương ban hành

ngày 23 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

3

Công văn 300/SXD-QLHĐXD năm 2015 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD, ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Căn cứ Công văn

Ban hành: 19/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2015

4

Công văn 524/SXD-QLHĐXD công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành

năm 2011 Kính gửi: - Các Sở, ban ngành của tỉnh - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Pleiku - Các đơn vị kinh tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ Về

Ban hành: 07/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 19/05/2015

Cập nhật: 19/03/2012

5

Công văn 1001/UBND-TCĐT công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện; - Thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 năm 2011 do của liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố, III. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công XDCT tỉnh Bến Tre quy định

Ban hành: 17/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2011

6

Công văn 2715/BCT-TC năm 2015 báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính do Bộ Công Thương ban hành

Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau: 1. Tình hình thực hiện công khai - Hiện nay, các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương là 127 đơn vị, gồm: + Các đơn vị quản lý nhà

Ban hành: 19/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2015

7

Công văn 253/SXD-KT công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

Việt Nam có thuê mướn lao động; Căn cứ Thông tư số 05/2011/TT-BCT ngày 02/02/2011 của Bộ Công Thương ban hành quy định về giá bán buôn, bán lẻ điện và hướng dẫn thực hiện giá điện; Căn cứ Thông báo số 98/2011/BTC-QLG ngày 24/02/2011 của Bộ Tài chính về việc điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu. Căn cứ Công văn số

Ban hành: 15/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2011

8

Công văn 13040/BTC-VP năm 2013 về công việc đơn vị chậm xử lý, cần đẩy nhanh tiến độ do Bộ Tài chính ban hành

17/9 Cục QLN đang gửi các đơn vị lấy YKTG 7 7619/VPCP-KTN ngày 12/9/2013 V/v phương án giá bán khí thị trường Ngày 09 tháng 9 năm 2013, Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 7975/BCT-TCNL ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương trình Thủ

Ban hành: 30/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2013

9

Công văn 2101/UBND-KTN về Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định

32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi

Ban hành: 14/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2015

10

Công văn 4068/BNN-CB phối hợp triển khai xây dựng Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4068/BNN-CB V/v phối hợp triển khai xây dựng Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2012

11

Công văn 14052/BTC-CST năm 2013 điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng do Bộ Tài chính ban hành

điện gia dụng dự kiến điều chỉnh giảm thuế là 66 mặt hàng (Chi tiết tại Phụ lục 2 trình kèm). Đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, có ý kiến để Bộ Tài chính hoàn chỉnh văn bản trước khi ban hành. Ý kiến tham gia xin được gửi lại Bộ Tài chính trước ngày 30/10/2013. Trân trọng sự phối hợp công tác của quý cơ quan, đơn vị./.

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2013

12

Công văn số 4155/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 4155/TCHQ-KTTT V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 79 Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2009

Ban hành: 13/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2009

13

Công văn số 2236/TCHQ-CNTT ngày 19/05/2003 của Tổng cục Hải quan-Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết việc khai báo trước thông qua phương tiện điện tử trong khâu đăng ký hồ sơ hải quan

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2236/TCHQ-CNTT V/v hướng dẫn chi tiết việc khai báo trước thông qua phương tiện điện tử trong khâu đăng ký hồ sơ hải quan Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003 Kính gửi: Các Cục Hải

Ban hành: 19/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

14

Công văn 850/TCHQ-ĐT hướng dẫn thực hiện thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro và áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 850/TCHQ-ĐT V/v hướng dẫn thực hiện thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro và áp dụng tiêu chí QLRR trong thủ tục hải quan đối

Ban hành: 19/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

15

Công văn 10841/BCT-KHCN đề xuất Danh mục đề xuất phương thức quản lý sản phẩm hàng hóa thay thế biện pháp cấp giấy phép nhập khẩu tự động do Bộ Công thương ban hành

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Công thương xây dựng lộ trình áp dụng các biện pháp kỹ thuật thay thế dần thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tự động theo quy định tại Thông tư 17/2007/TT-BCT (đã được thay thế bằng Thông tư 24/2010/TT-BCT ngày 25 tháng 5 năm 2010) tại Công văn số 854/TTg-KSTT ngày 31 tháng 05 năm 2011. Bộ Công thương đề nghị

Ban hành: 22/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2012

16

Công văn 12291/BCT-KV1 năm 2012 triển khai kết quả đoàn đi khảo sát khu vực Tây Nam Trung Quốc do Bộ Công thương ban hành

trường Trung Quốc nói chung và thị trường Tây Nam Trung Quốc nói riêng, xây dựng các đề án chuyên biệt cho từng mặt hàng xuất khẩu. Cần nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng phát huy tiềm năng, nâng cao hàm lượng lao động lành nghề và khoa học công nghệ trong đơn vị sản phẩm, giảm dần thị phần hàng nguyên liệu xuất khẩu đang chiếm

Ban hành: 19/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2014

17

Công văn 288/ĐTĐL-TTĐL chuẩn bị triển khai vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm do Cục Điều tiết điện lực ban hành

thời ở các vị trí đó. 3. Cử và thông báo đầu mối làm việc trực tiếp với đơn vị quản lý số liệu đo đếm (EVNIT) trước ngày triển khai, bao gồm: a) Đầu mối phối hợp triển khai: kết nối đường truyền và hệ thống đo đếm; b) Đầu mối tiếp nhận thiết bị do EVNIT gừi; c) Đầu mối tiếp nhận đào tạo, hướng dẫn vận hành các hệ thống trong

Ban hành: 13/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2011

18

Công văn 7796/VPCP-QHĐP năm 2017 về giải quyết kiến nghị của địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường lớn (cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, tái chế phế liệu...). + Sớm ban văn bản hướng dẫn thực hiện về việc cấp chứng chỉ điều kiện hoạt động của các đơn vị tư vấn ĐTM; Danh mục và hướng dẫn thực hiện quan trắc phát thải đối với cơ sở sản

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2018

19

Công văn 883/VPCP-QHĐP năm 2017 giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

10. Bộ Xây dựng - Hướng dẫn công tác quản lý về điều kiện năng lực của các đơn vị tham gia dịch vụ công ích, tại các đô thị nhỏ để các địa phương triển khai tốt công tác xã hội hóa các dịch vụ công ích như cấp thoát nước, nghĩa trang, quản lý chất thải rắn; hướng dẫn thực hiện rà soát, hoàn chỉnh các quy hoạch xây dựng đô thị, xây dựng

Ban hành: 03/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2017

20

Công văn 2236/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan hướng dẫn chi tiết việc khai báo trước thông qua phương tiện điện tử trong khâu đăng ký hồ sơ hải quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2236/TCHQ-CNTT Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003 CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2236/TCHQ-CNTT NGÀY 19 THÁNG 05 NĂM 2003 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VIỆC KHAI BÁO TRƯỚC

Ban hành: 19/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status