Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" bao cao so ket thanh tra nhan dan truong tieu hoc "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2484 công văn

1

Công văn 2598/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đại họccao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1. Hiệu trưởng thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong công tác tuyển sinh. 2. Gửi kế hoạch, kết luận, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh ngay sau khi ban hành về Thanh tra Bộ GDĐT theo địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc Fax: 0438683145. 3. Trường hợp

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2017

2

Công văn 748/VKSTC-V15 hướng dẫn công tác tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2017 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

phát hiện không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại mục 5.1 và 5.2 của Hướng dẫn này thì không được công nhận trúng tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Trong trường hợp này, Lãnh đạo VKSND cấp tỉnh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả tuyển trước đó của thí sinh tại địa phương. 5. Thông tin tuyển sinh 5.1.

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2017

3

Công văn 5266/BGDĐT-TTr năm 2016 hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra nội bộ năm 2016-2017 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016 - 2017 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm (gọi chung là trường) như sau: I. NHIỆM VỤ CHUNG Tiếp tục tổ chức kiện toàn bộ phận làm công tác thanh tra nội bộ theo quy định tại

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

4

Công văn 634/VKSTC-V15 hướng dẫn công tác tuyển, đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2016 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

ngày 26 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-VKSTC-V15 ngày 03/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016, trong đó có nhiệm vụ tuyển sinh đại học

Ban hành: 26/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2017

5

Công văn 4037/BGDĐT-TTr năm 2017 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2017-2018 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Các trường gửi kế hoạch thanh tra năm học 2017 - 2018 đã được phê duyệt, kết luận thanh tra, kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại sau khi ban hành; báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm họckết quả thực hiện tiêu chí của công tác thanh tra trong năm học 2017 - 2018 trước ngày 15/7/2018 về Thanh tra Bộ GDĐT. Thực hiện

Ban hành: 01/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2017

6

Công văn 276/BGDĐT-SEQAP năm 2015 hướng dẫn đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học do Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học ban hành

các GV khác trong nhóm quan sát, đánh giá. Bước 4: Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động quan sát lớp học của trường - Sau mỗi giờ dạy, GV thực hiện giờ dạy sẽ hoàn thành Phiếu số 1, các GV dự giờ sẽ hoàn thành Phiếu số 2a trong Bộ công cụ quan sát lớp học. - Sau khi tất cả các GV trong nhóm đã hoàn thành hai Phiếu trên, mỗi nhóm

Ban hành: 27/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2015

7

Công văn 1503/BGDĐT-TTr về hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

thi, chấm thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp) (Mẫu 03 - Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT); - Báo cáo kết quả thanh tra (Mẫu 04 - Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT); - Kết luận thanh tra (Mẫu 05 - Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT); 3. Chế độ báo cáo a) Báo cáo nhanh và báo cáo hàng ngày - Khi phát hiện vi phạm, thành viên các đoàn

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

8

Công văn 8292/BGDĐT-TTr hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012 đối với trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

dõi giải quyết đơn thư­, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. III. Chế độ thông tin báo cáo Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu, các trường cần thực hiện báo cáo kết quả công tác thanh tra theo các tiêu chí và tự chấm điểm trong báo cáo tổng kết năm học tr­ước 30/7/2012. Trên đây là những nội dung cơ

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2011

9

Công văn 1431/TTCP-C.IV hướng dẫn triển khai báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 do Thanh tra Chính phủ ban hành

Trên cơ sở các nội dung, yêu cầu báo cáo đánh giá nêu trên UBND tỉnh (thành) xây dựng kế hoạch, phân công đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm tiến hành thu thập tài liệu, tổng hợp số liệu lập hồ phục vụ đánh giá. Tiến hành lập báo cáo và đánh giá bàng cách chấm Điểm theo hướng dẫn đánh giá kèm theo và nộp báo cáo đánh giá về Thanh tra Chính

Ban hành: 07/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2016

10

Công văn 2139/TTCP-KHTCTH năm 2017 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018 do Thanh tra Chính phủ ban hành

phủ Trương Hòa Bình có ý kiến đồng ý (tại văn bản số 8686/VPCP-V.I ngày 17/8/2017 của Văn phòng Chính phủ), Thanh tra Chính phủ thông báo nội dung Định hướng chương trình thanh tra năm 2018 và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018 như sau: II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1. Tiếp tục đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh

Ban hành: 30/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2017

11

Công văn 295/TTCP-C.IV năm 2015 đánh giá chính sách bảo vệ người tố cáo do Thanh tra Chính phủ ban hành

tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc bảo vệ người tố cáo. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN (tại Văn bản số 194/VPCP-V.I ngày 27/01/2015 của Văn phòng Chính phủ) và Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2015 của Thanh tra Chính phủ; để tăng cường các biện pháp hiệu quả bảo vệ người

Ban hành: 03/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

12

Công văn 454/BGDĐT-GDĐH năm 2014 thông báo kết quả rà soát ngành cao đẳng trong trường đại học do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 454/BGDĐT-GDĐH V/v thông báo kết quả rà soát ngành CĐ trong trường đại học. Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

13

Công văn 1956/BTTTT-KHTC năm 2013 hướng dẫn báo cáo và kiểm tra, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG cho đơn vị tham mưu thực hiện và tổng hợp báo cáo. c) Đối với các địa phương: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế về phân cấp quản lý để giao trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

14

Công văn 2483/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016; Văn bản số 1078/ BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/3/2016 của Bộ GDĐT Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, Bộ GDĐT hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia năm 2016 như sau: I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Mục đích

Ban hành: 27/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2016

15

Công văn 4538/LĐTBXH-TTr năm 2017 về báo cáo việc thực hiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 2155/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020. Ngày 19/02/2014, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký

Ban hành: 31/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

16

Công văn 01/TTCP-HĐTTTVC năm 2017 về tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016 do Hội đồng thi nâng ngạch thanh tra viên chính năm 2016 - Thanh tra Chính phủ ban hành

Thanh tra viên dự thi nâng ngạch chịu trách nhiệm về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn của Thanh tra viên dự thi; Căn cứ vào thông báo của Hội đồng thi nâng ngạch Thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016 về kết quả kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên chính năm 2016, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2017

17

Công văn 3936/BGDĐT-TTr năm 2017 hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017-2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

xuất; - Báo cáo định kỳ: Báo cáo sơ kết công tác thanh tra học kỳ I trước ngày 21/01/2018; báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm họckết quả thực hiện chỉ tiêu công tác thanh tra năm học 2017 - 2018 trước ngày 15/6/2018 (theo mẫu báo cáo Thanh tra Bộ gửi trước khi tiến hành sơ kết, tổng kết...); - Báo cáo đột xuất khi có vấn đề phức

Ban hành: 28/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

18

Công văn 2886/TTCP-KHTCTH năm 2016 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2017 do Thanh tra Chính phủ ban hành

trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến đồng ý (tại văn bản số 9204/VPCP-V.I ngày 27/10/2016 của Văn phòng Chính phủ), Thanh tra Chính phủ thông báo nội dung Định hướng chương trình thanh tra năm 2017 và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2017 như sau: I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1. Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2016

19

Công văn số 3065/BGDĐT-GDMN về việc hướng dẫn báo cáo tổng kếtbáo cáo thi đua năm học 2008 – 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 3065/BGDĐT-GDMN V/v hướng dẫn báo cáo tổng kếtbáo cáo thi đua năm học 2008 – 2009 Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

Ban hành: 10/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

20

Công văn 3807/BGDĐT-TTr Hướng dẫn thanh tra tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và thực hiện chỉ tiêu đã xác định và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. - Kiểm tra việc thông báo xét tuyển, thời gian xét tuyển; - Giám sát việc thu nhận hồ dự tuyển và việc nhập điểm thi công

Ban hành: 06/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status