Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" ban tu kiem diem dang vien 6 thang cuoi nam "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 18078 văn bản

1

Chỉ thị 10-CT/TU năm 2011 về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Thành ủy Đà Nẵng ban hành

THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  --------------- Số: 10-CT/TU Đà Nẵng, ngày 04 tháng 07 năm 2011 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Sau hơn 7 năm

Ban hành: 04/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2011

2

Chương trình 02-CTr/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 – 2015 do Thành ủy Hà Nội ban hành

THÀNH ỦY HÀ NỘI -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 02-CTr/TU Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2011 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, TỪNG BƯỚC NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NÔNG DÂN GIAI ĐOẠN

Ban hành: 29/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

3

Chỉ thị 04-CT/TU năm 2007 về tăng cường lãnh đạo lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về giao thông trên địa bàn thành phố do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành

chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân - Chỉ đạo sơ kết, kiểm điểm, đánh giá sâu việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2002 của chính phủ về các

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

4

Báo cáo 24/BC-UBND kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu và nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2016, tỉnh Thái Bình

ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016, TỈNH THÁI BÌNH. Thực hiện Công văn số 3463/VPCP-TH ngày 16/5/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình báo cáo như sau: A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Ban hành: 15/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

5

Quyết định 401/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban Dân tộc (có Kế hoạch chi tiết kèm theo). Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

6

Báo cáo 189/BC-BTP kết quả công tác pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2016 do Bộ pháp ban hành

PHÁP CHỦ YẾU CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 Sáu tháng đầu năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; lãi suất có xu hướng giảm; huy động vốn

Ban hành: 22/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2016

7

Báo cáo 91/BC-UBND kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2013 do tỉnh An Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/BC-UBND An Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2013 BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM SỰ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2013

8

Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016 do tỉnh Bình Thuận ban hành

dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Cơ bản tán thành báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 của Ủy ban nhân

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

9

Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 do tỉnh Nghệ An ban hành

bác sỹ: 90% - Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 81% III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 1. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch năm 2016 đảm bảo tiến độ trên tất cả các lĩnh vực; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết số

Ban hành: 04/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2016

10

Báo cáo 1425/BC-QLCL về công tác pháp chế 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015 do Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

2. Công tác xây dựng văn bản QPPL: a) Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Thông hướng dẫn giám sát ATTP nông lâm thủy sản theo kế hoạch Bộ đã phê duyệt tại Quyết định 249/QĐ-BNN-PC (tháng 10/2015 trình Bộ); b) Bổ sung vào chương trình; đưa ra khỏi chương trình xây dựng văn bản QPPL 6 tháng cuối năm: Không 3. Công tác phổ

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

11

Nghị quyết 81/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch đầu công và danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 đúng thời gian quy định. Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị

Ban hành: 27/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2015

12

Nghị quyết 163/2015/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 do tỉnh Nghệ An ban hành

lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc giám sát, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội động viên

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

13

Quyết định 1548/1999/QĐ-TU về Quy chế đánh giá cán bộ do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1548/1999/QĐ-TU Đà Nẵng, ngày 10 tháng 08 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG Căn cứ Quyết

Ban hành: 10/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Quyết định 1343/QĐ-BTP về thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016 do Bộ trưởng Bộ pháp ban hành

công tác pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016 (gọi tắt là Ban Tổ chức Hội nghị), gồm các đồng chí sau đây:

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2016

15

Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2014

16

Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Đồng Nai

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Xét Tờ trình số

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2017

17

Nghị quyết 65/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 do thành phố Đà Nẵng ban hành

thành phố: 1. Báo cáo số 85/BC-UBND ngày 24/6/2014 của UBND thành phố về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2014. 2. Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 27/6/2014 của UBND thành phố về tình hình thực hiện vốn đầu xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và rà soát, điều chỉnh

Ban hành: 10/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

18

Nghị quyết 159/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

ra - Tổ chức thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh: Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị số 25-CT/TU ban hành ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2014

19

Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 do tỉnh Nghệ An ban hành

THÁNG CUỐI NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Trên cơ sở xem xét các Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2014, Báo

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

20

Nghị quyết 111/2015/NQ- HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 - mới lấy 20/2/16

trương chỉ đạo củng cố toàn diện, kiện toàn lại bộ máy của Công ty Quản lý nhà chung cư trong 6 tháng cuối năm 2015. Đối với vụ việc làm giả hồ sơ bố trí căn hộ chung cư xảy ra trong thời gian qua, đề nghị Giám đốc Công an thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố sớm kết thúc điều tra, truy tố, đưa

Ban hành: 09/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status