Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" ban do dia gioi hanh chinh 364 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1654 văn bản

1

Quyết định 364/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với Dự án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 364/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 03 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ

Ban hành: 03/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

2

Quyết định 364/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và khu phố của tỉnh Ninh Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 364/2008/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

3

Chỉ thị 364-CT năm 1991 giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

sơ, báo cáo cấp trên quyết định theo quy định như sau: Nếu điều chỉnh địa giới hành chỉnh xã, thị trấn, phường, do Trưởng ban Ban tổ chức – Cán bộ Chính phủ quyết định; nếu điều chỉnh địa giới hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định; nếu điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố

Ban hành: 06/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2011

4

Quyết định 364-LSCN năm 1991 về Điều lệ tạm thời về thiết kế khai thác gỗ, tre, nứa rừng tự nhiên do Bộ trưởng Bộ lâm nghiệp ban hành

BỘ LÂM NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 364-LSCN Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TẠM THỜI VỀ THIẾT KẾ KHAI THÁC GỖ, TRE, NỨA RỪNG TỰ NHIÊN BỘ TRƯỞNG BỘ LÂM NGHIỆP Căn cứ vào điểm 3, Điều 37, mục

Ban hành: 19/09/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

5

Chỉ thị 364-CT về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Tý do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 364-CT Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1983 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP TÝ Tết Nguyên đán Giáp Tý, Tết cổ truyền của dân tộc ta sắp đến. Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng

Ban hành: 20/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

6

Kế hoạch 4717/KH-UBND năm 2015 triển khai thực hiện dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

hiện đại. II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 1. Giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính (ĐGHC) các cấp trên địa bàn tỉnh - Tuyến ĐGHC tranh chấp tồn tại do lịch sử để lại (nếu có). - Tuyến ĐGHC tranh chấp tồn tại khi lập hồ sơ ĐGHC theo Chỉ thị số 364/CT ngày 06/11/1991 và lập

Ban hành: 19/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2016

7

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 về quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Quảng Ngãi

ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC CẤP TỈNH QUẢNG NGÃI Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Quảng Ngãi được thành lập theo Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), sau hơn 20 năm đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác quản lý địa giới

Ban hành: 13/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2017

8

Thông tư 48/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

HÀNH CHÍNH, CẮM MỐC ĐỊA GIỚI VÀ LẬP HỒ SƠ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC CẤP Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; Căn cứ Nghị định số 119/CP ngày 16 tháng 9 năm 1994 của Chính phủ ban hành quy định về việc quản lý, sử dụng hồ

Ban hành: 22/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

9

Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2014 triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” và Quyết

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2015

10

Thông tư 55/2017/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; Theo đề nghị của Cục trưởng

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

11

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2015 về giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

tướng Chính phủ); các mốc địa giới hành chính được cắm khi thực hiện Chỉ thị số 364/CT ngày 06/11/1991 phần lớn bị phá huỷ hoặc do thiên tai... ; đáng chú ý là công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính có nơi còn buông lỏng; chậm giải quyết các phát sinh, thậm chí chưa rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp chính quyền. Để giải quyết

Ban hành: 19/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

12

Kế hoạch 10785/KH-UBND năm 2013 thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

trong quá trình lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo Chỉ thị 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (sau đây viết tắt là Chỉ thị 364-CT) và những tác động trong quá trình đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội đã phá vỡ đường ranh giới hành chính giữa các địa phương. Đánh giá thực trạng về địa giới hành

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2014

13

Quyết định 2554/QĐ-BCĐ năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” giai đoạn 2016-2020 do Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 ban hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành xác minh ngoại nghiệp những đoạn đường địa giới hành chính chưa chuyển vẽ được trong nội nghiệp do có sự khác nhau về hệ tọa độ giữa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 364-CT với bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000 để bàn giao cho các địa phương sử dụng làm tài liệu triển khai thực hiện Dự án

Ban hành: 29/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2016

14

Quyết định 385/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

HIỆN DỰ ÁN HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng

Ban hành: 25/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

15

Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2014 điều chỉnh địa giới hành chính xã Vũ Phúc để mở rộng phường Phú Khánh, phường Quang Trung thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính; Căn cứ Chỉ thị số 364-CT ngày 06 tháng 11 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc xác lập đường địa giới hành chính các cấp; Sau khi xem xét Tờ trình số 241/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh

Ban hành: 05/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2015

16

Quyết định 2438/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Bình Phước

vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước. - Xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã. 2. Nội dung thực hiện - Thu thập, phân tích, đánh giá hiện trạng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và mốc địa giới hành chính các cấp theo Chỉ thị 364-CT. - Khảo sát thực địa, đối soát tính thống nhất giữa hồ sơ, bản đồ

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

17

Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2014 thực hiện dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế

ÁN “HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH” CÁC CẤP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành

Ban hành: 04/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

18

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2009 về tăng cường công tác quản lý hồ sơ địa giới, mốc địa giới hành chính các cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

địa phương, là cơ sở pháp lý để tỉnh tiến hành nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển đô thị, phát triển nông thôn và là cơ sở pháp lý giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính. Hồ sơ địa giới, được quản lý và lưu trữ bảo đảm an toàn lâu dài. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp có thẩm quyền sử dụng, khai

Ban hành: 31/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2010

19

Quyết định 785/QĐ-BNV năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

hành chính, kỹ thuật đo đạc, bản đồ, công nghệ thông tin và thực hiện một số nội dung công việc của Dự án theo hình thức hợp đồng thuê khoán chuyên môn. d) Thời gian thực hiện: quý III/2012. 4. Hội nghị tổng kết công tác quản lý địa giới hành chính theo hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã lập theo Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 của

Ban hành: 31/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2012

20

Kế hoạch 03/KH-UBND thực hiện dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Hòa Bình

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các huyện, thành phố. 2. Yêu cầu a) Giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp do lịch sử để lại và những phát sinh mới từ những sai sót trong quá trình lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp thực hiện theo Chỉ thị số 364-CT ngày

Ban hành: 13/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status