Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XU LY TAP TRUNG CAI TAO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 39949 văn bản

1

Quyết định 125/QĐ-UB năm 1987 ban hành quy định tạm thời các biện pháp cụ thể thi hành việc xử lý tập trung cải tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ THI HÀNH VIỆC XỬ LÝ TẬP TRUNG CẢI TẠO Ở T.P HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30-6-1983 ; Căn cứ vào Nghị quyết số 49/NQ-TVQH ngày 20-6-1961 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tập trung

Ban hành: 16/06/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2009

2

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2018 về tập trung chỉ đạo cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/CT-UBND Thanh Hóa, ngày 26 tháng 9 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO CẢI THIỆN

Ban hành: 26/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2018

3

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản khu xử lý chất thải tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

chung cho Khu xử lý chất thải tập trung, bao gồm: đường giao thông, cấp nước, thoát nước, trạm xử lý nước thải tập trung, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cây xanh; 5. Chất thải là vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác. Điều 3. Nguyên tắc quản 1. Khu xử lý chất thải tập trung

Ban hành: 22/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

4

Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

MUA SẮM TẬP TRUNG VÀ PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ THỰC HIỆN MUA SẮM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Căn cứ Luật Quản , sử dụng tài sản công ngày 19/6/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản

Ban hành: 02/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

5

Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TẬP TRUNG VÀ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN MUA SẮM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Luật Quản sử dụng, tài sản công ngày 21/6/2017; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

6

Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

TẬP TRUNG VÀ PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Quản , sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

7

Quyết định 725/QĐ-UBND năm 2018 quy định về mua sắm tài sản nhà nước của cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai theo phương thức tập trung

CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH LÀO CAI THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 09/6/2015; Căn cứ Luật Quản , sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy

Ban hành: 08/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

8

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 triển khai thí điểm xây dựng nền tảng chính quyền điện tử (LGSP tỉnh Lào Cai) và phần mềm lõi phục vụ trung tâm điều hành tập trung đa nhiệm, giai đoạn 2019-2020

2018-2025; - Xác định một số đơn vị chuyên ngành (1 hoặc 2 đơn vị) để điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp, triển khai nội dung phát triển ĐTTM bền vững áp dụng Khung tham chiếu ICT trên địa bàn tỉnh; - Triển khai thí điểm nền tảng các phần mềm lõi phục vụ Trung tâm điều hành xử lý tập trung, đa nhiệm (SCSP) theo định hướng của Bộ Thông tin và

Ban hành: 27/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

9

Chỉ thị 04/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

xin bổ sung vào quy hoạch: Tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư và theo dõi sát tiến độ hồ sơ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phấn đấu trong quý II/2019 được phê duyệt bổ sung quy hoạch. - Đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG: Sở Công Thương cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung tối đa hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp tạo

Ban hành: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

10

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

tỉnh xử lý giải quyết những vấn đề phát sinh trong lĩnh vực mua sắm tập trung theo thẩm quyền. e) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực mua sắm tập trung theo thẩm quyền. 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư a) Giám sát hoạt động đấu thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung tại địa phương theo

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

11

Quyết định 2693/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch vùng cây ăn quả chủ lực trồng tập trung trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

VÙNG CÂY ĂN QUẢ CHỦ LỰC TRỒNG TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản quy hoạch tổng thể

Ban hành: 22/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2017

12

Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch vùng cây ăn quả chủ lực trồng tập trung trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

diện tích trồng màu, cây lâu năm, đất lúa có hiệu quả kinh tế thấp nằm trong vùng quy hoạch sang trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp, vườn hỗn hợp có hiệu quả kinh tế thấp sang vườn cây ăn quả chuyên canh. - Trong giai đoạn trước mắt, duy trì cả 2 mô hình: Vườn trồng tập trung và vườn xen canh. Mô hình vườn xen canh chỉ mang tính chất tạm

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

13

Quyết định 2310/QĐ-UBND năm 2016 về Quy hoạch chi tiết cải tạo Tập thể Kim Liên và khu vực lân cận, tỷ lệ 1/500 Thành phố Hà Nội

TIẾT CẢI TẠO TẬP THỂ KIM LIÊN VÀ KHU VỰC LÂN CẬN, TỶ LỆ 1/500 Địa điểm: Các phường Kim Liên, Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12; Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13; Căn cứ Luật Xây dựng

Ban hành: 13/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

14

Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án Phát triển vùng chăn nuôi heo tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

trung tại địa phương hoặc nâng cấp, cải tạo trang trại đảm bảo các yêu cầu của các trang trại chăn nuôi heo phân tán ngoài vùng chăn nuôi heo tập trung. 5. Giải pháp quản , giám sát chăn nuôi, bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh: - Tổ chức tập huấn cho tất cả các trang trại chăn nuôi heo tập trung, phân tán trên địa bàn tỉnh về

Ban hành: 13/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2018

15

Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2017 tăng cường công tác quản đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

chuẩn, tiêu chuẩn về đầu tư xây dựng và quản sử dụng công sở nhà nước đã được ban hành tương đối đầy đủ. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng đã quan tâm triển khai đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới công sở; một số địa phương đã triển khai thủ tục và thực hiện đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động, cải

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2017

16

Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU về tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

lợi cho doanh nghiệp. - Người đứng đầu các cấp, các ngành, đặc biệt là Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, rõ nét về tư duy, nhận thức, quan điểm chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

17

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác tổ chức, quản giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định

đưa vào sử dụng từ ngày 01/11/2018. Đồng thời, sớm có phương án đầu tư cải tạo hệ thống chiếu sáng và mở rộng tuyến đường giao thông ra vào 02 cơ sở giết mổ động vật tập trung để lưu thông được thuận lợi. - Hướng dẫn Ban quản các chợ tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương cải tạo, nâng cấp, sắp xếp lại các quầy, sạp kinh doanh sản phẩm

Ban hành: 18/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

18

Quyết định 427/QĐ-UBND năm 2018 về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Căn cứ Luật Quản , sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

19

Chỉ thị 05/CT-UBND về tập trung thực hiện giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp do tỉnh Nam Định ban hành năm 2018

vai trò với kinh tế hộ thành viên. Tập trung chuyển đổi, cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi trên cơ sở khai thác tốt đa lợi thế của từng vùng, từng huyện, chuyên diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng, vật nuôi khác có hiệu quả hơn, có thị trường ổn định, đẩy mạnh phát triển kinh tế thủy sản. Gắn việc xây dựng, phát triển nông nghiệp hàng hóa

Ban hành: 01/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2018

20

Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 05-NQ/BCS về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thành lập và vận hành hoạt động có hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình, nhằm tăng cường nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

huyện - Tập trung tuyên truyền giới thiệu về mô hình, hoạt động của Trung tâm để nhân dân, doanh nghiệp biết, thực hiện. - Mở các chuyên mục, chuyên trang để tuyên truyền về chủ trương, chính sách, cơ chế của Đảng, Nhà nước và tỉnh về cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, kiến tạo và phục vụ doanh nghiệp, nhân dân, ứng dụng

Ban hành: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83