Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XAY DUNG - DO THI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 160894 văn bản

181

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

04/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 04 2020,Bộ Xây dựng,Vật liệu xây dựng,Quản lý,Lĩnh vực vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-BXD Hà Nội, ngày

Ban hành: 05/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

182

Chương trình 1376/CTrPH-BVHTTDL-MTTW năm 2020 phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

1376/CTrPH-BVHTTDL-MTTW,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Xây dựng đời sống văn hóa gắn đô thị văn minh,Xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2020 2025,Phối hợp xây dựng văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

183

Quyết định 233/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Chỉ thị 43/CT-TTg về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị liên quan thuộc Bộ. - Thời gian thực hiện: Hằng năm 1.4.4. Khai thác, ứng dụng tối đa thành tựu của khoa học, kỹ thuật, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựngthi hành pháp luật, nhằm bảo đảm tiến độ, nâng

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

184

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách tỉnh Đắk Nông năm 2019

2018 CHỈ THỊ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2019 Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn

Ban hành: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2018

185

Thông tư 18/2019/TT-BXD về hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

18/2019/TT-BXD,Thông tư 18 2019,Bộ Xây dựng,Nguồn vốn đầu tư,Vốn đầu tư xây dựng,Quản lý vốn đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2019/TT-BXD Hà

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

186

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Lào Cai

kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu, trên cơ sở Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế địa phương, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị và doanh nghiệp

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2018

187

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

quy hoạch chung thành phố Thái Bình và đồ án quy hoạch chung vùng huyện (đang lập), kết hợp quy hoạch bến bãi vật liệu xây dựng bố trí quy hoạch điểm xử lý CTRXD trên địa bàn (mỗi huyện, thành phố có từ 1-2 điểm) làm cơ sở để kêu gọi xúc tiến đầu tư dự án xử lý CTRXD. - Triển khai nội dung Chỉ thị này tới Ủy ban nhân dân xã, phường, thị

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2019

188

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

07/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 07 2019,Bộ Xây dựng,Quy hoạch xây dựng,Văn bản hợp nhất Nghị định,Hướng dẫn ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/VBHN-BXD Hà

Ban hành: 22/11/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

189

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Điện Biên

xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên đến năm 2020; Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên đến năm 2020. - Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Kế hoạch xây dựng và phát triển các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2020 và

Ban hành: 01/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

190

Quyết định 1005/QĐ-BXD năm 2020 về công nhận khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm (thị trấn Như Quỳnh và khu vực phát triển mở rộng) tỉnh Hưng Yên đạt tiêu chí đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1005/QD-BXD,Quyết định 1005 2020,Bộ Xây dựng,Công nhận khu vực đô thị trung tâm đạt đô thị loại IV,Công nhận khu vực huyện Văn Lâm đạt tiêu chí đô thị loại IV,Công nhận khu vực đô thị tỉnh Hưng Yên đạt đô thị loại IV,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2021

191

Quyết định 1122/QĐ-BXD năm 2011 thành lập Trung tâm Đào tạo nghề Xây dựng Việt - Đức thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1122/QD-BXD,Quyết định 1122 2011,Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1122/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2012

192

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về Định mức dự toán đặc thù chuyên ngành dịch vụ công ích đô thịxây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

37/2020/QD-UBND,Quyết định 37 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị Đắk Lắk,Định mức dự toán chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị,Dự toán chuyên ngành dịch vụ công ích xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

193

Quyết định 35/2020/QĐ-TTg sửa đổi Điều 4 Quyết định 26/2018/QĐ-TTg thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

35/2020/QD-TTg,Quyết định 35 2020,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 26/2018/QĐ-TTg,Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị,Thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

194

Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án “Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030”

41/KH-UBND,Tỉnh Bình Thuận,Đề án Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận,Triển khai Đề án Xây dựng đô thị thông minh,Đề án Xây dựng đô thị thông minh 2019 2025,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

195

Quyết định 2114/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2114/QD-TTg,Quyết định 2114 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đề án xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới,Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới,Xây dựng Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới 2021 2025,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

196

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

07/CT-UBND,Chỉ thị 07 2019,Tỉnh Đắk Lắk,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-UBND Đắk Lắk, ngày 03 tháng 05 năm 2019

Ban hành: 03/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

197

Chỉ thị 04/CT-CTUBND năm 2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa tỉnh Vĩnh Phúc

04/CT-CTUBND,Chỉ thị 04 2019,Tỉnh Vĩnh Phúc,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-CTUBND Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 02/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2019

198

Quyết định 5621/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định 3406/QĐ-UBND thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

5621/QD-UBND,Quyết định 5621 2020,Thành phố Hà Nội,Sửa đổi Quyết định 3406/QĐ-UBND Hà Nội,Sửa đổi thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự,Thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị Hà Nội,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

199

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quảng lý trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An

18/CT-UBND,Chỉ thị 18 2016,Tỉnh Nghệ An,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/CT-UBND Nghệ An, ngày 28 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 28/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

200

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là các sở, ngành và địa phương) và giám đốc các công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 với các yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung chủ yếu sau: A. YÊU CẦU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Ban hành: 15/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.42.124