Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XAY DUNG - DO THI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 154732 văn bản

21

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do thành phố Hải Phòng ban hành

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-UBND Hải Phòng, ngày 03 tháng 6 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025 Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Nghị

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2020

22

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) do tỉnh Đồng Tháp ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Đồng Tháp, ngày 03 tháng 6 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM (2021 - 2025) Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

23

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Điện Biên ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-UBND Điện Biên, ngày 25 tháng 5 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025 Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc xây dựng kế hoạch

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

24

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 5 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025 Ngày 13/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

25

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-UBND Quảng Bình, ngày 15 tháng 5 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025 Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

26

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Ninh Thuận,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm,Thương mại,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

27

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 12/CT-UBND Thái Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

28

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Kon Tum ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-UBND Kon Tum, ngày 06 tháng 5 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025 Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

29

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Gia Lai ban hành

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2020,Tỉnh Gia Lai,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021 2025 Gia Lai,Tình hình kinh tế xã hội Gia Lai,Phân công xây dựng kinh tế xã hội Gia Lai,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

30

Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 18/CT-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết số 142/2016/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, trong bối cảnh khu vực

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

31

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/CT-UBND Quảng Nam, ngày 13 tháng 4 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025 Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

32

Thông tư 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

10/2019/TT-BXD,Thông tư 10 2019,Bộ Xây dựng,Định mức xây dựng,Khảo sát xây dựng công trình,Dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2019/TT-BXD

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

33

Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2019 về xây dựng thí điểm Chính quyền số tỉnh Tiền Giang

ngành trong tỉnh thông suốt, hiệu quả và thuận lợi. - Xây dựng Chính quyền số tỉnh Tiền Giang nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; tối ưu các hoạt động điều hành của chính quyền và chuyển đổi mô hình quản trị đô thị. - Góp phần phát triển kinh tế, xã

Ban hành: 13/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2019

34

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đồng Nai

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2020,Tỉnh Đồng Nai,Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai,Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

35

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Phú Yên, ngày 07 tháng 8 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN Năm 2020, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

36

Lệnh công bố Luật Xây dựng sửa đổi 2020

04/2020/L-CTN,Lệnh 04 2020,Chủ tịch nước,Lệnh 04/2020/L-CTN công bố Luật Xây dựng sửa đổi 2020,Lệnh công bố Luật Xây dựng sửa đổi 2020,Xây dựng - Đô thị CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

37

Thông tư 20/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

20/2019/TT-BXD,Thông tư 20 2019,Bộ Xây dựng,Quy hoạch xây dựng,Chi phí quy hoạch,Quy hoạch đô thị,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2019/TT-BXD Hà

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2020

38

Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2015 về bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

01/CT-BXD,Chỉ thị 01 2015,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-BXD Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ VIỆC

Ban hành: 02/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

39

Quyết định 2062/QĐ-UBND năm 2018 công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần xây dựng

2062/QD-UBND,Quyết định 2062,Tỉnh Cao Bằng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2062/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 13 tháng 12 năm

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

40

Quyết định 3987/QĐ-UBND công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý III và IV năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

3987/QD-UBND,Quyết định 3987 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố giá ca máy xây dựng Hồ Chí Minh,Đơn giá nhân công xây dựng Hồ Chí Minh,Công bố giá thiết bị thi công xây dựng,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123