Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XAY DUNG - DO THI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 154725 văn bản

201

Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như sau: a) Xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm; b) Tổ chức các kỳ thi: - Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện; - Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông; - Thi Trung học phổ thông (THPT)

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

202

Quyết định 3342/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

3342/QD-UBND,Quyết định 3342 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3342/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 12

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

203

Quyết định 1211/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

1211/QD-UBND,Quyết định 1211 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Xây dựng nông thôn mới Vĩnh Long,Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,Kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2016 2020,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2020

204

Hướng dẫn 09/HD-SXD năm 2013 về công tác thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành

09/HD-SXD,Hướng dẫn 09 2013,Tỉnh Lào Cai,Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng,Chuyên ngành xây dựng,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH LÀO CAI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/HD-SXD

Ban hành: 25/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

205

Hướng dẫn 4114/HDLCQ-STNMT-STC-SXD-CT năm 2020 áp dụng bảng giá đất kèm theo Quyết định 02/2020/QĐ-UBND do Sờ Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài chính - Sở Xây dựng - Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

quận - huyện giáp ranh đó để tính giá. 7. Khi áp dụng hướng dẫn trên thì giá các loại đất không được thấp hơn mức giá tối thiểu trong khung giá đất của Chính phủ và Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

206

Chỉ thị 3110/CT-BNN-KH năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3110/CT-BNN-KH Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 5 NĂM 2021 - 2025 Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

207

Lệnh công bố Luật xây dựng 2014

06/2014/L-CTN,Lệnh 06 2014,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật,Lệnh công bố Luật xây dựng,Luật Xây dựng 2014,Luật xây dựng,Xây dựng - Đô thị CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 06/2014/L-CTN

Ban hành: 26/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

208

Nghị quyết 164/NQ-CP năm 2020 về tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP về Quản lý đầu tư phát triển đô thị do Chính phủ ban hành

164/NQ-CP,Nghị quyết 164 2020,Chính phủ,Vướng mắc thực hiện Nghị định 11/2013/NĐ-CP,Thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị,Quản lý đầu tư phát triển đô thị,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

209

Quyết định 1875/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 1875/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HỖ TRỢ XÂY DỰNG THÍ ĐIỂM CÁC MÔ HÌNH HỖ TRỢ NGƯỜI BÁN DÂM BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2019

210

Quyết định 1925/QĐ-UBND năm 2019 quy định về trình tự xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt đô thị; xây dựng, công bố biểu đồ chạy tàu và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện biểu đồ chạy tàu trên đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh

tuyến đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị. Chương II XÂY DỰNG, CÔNG BỐ BIỂU ĐỒ CHẠY TÀU Điều 4. Biểu đồ chạy tàu khi xây dựng hoặc điều chỉnh phải đảm bảo các yêu cầu sau: - Bảo đảm an toàn trong tổ chức chạy tàu. - Đáp ứng được yêu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa. - Mật độ chạy tàu, tốc độ chạy tàu tương ứng

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

211

Quyết định 1492/QĐ-UBND năm 2018 công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

1492/QD-UBND,Quyết định 1492 2018,Tỉnh Bắc Ninh,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1492/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 30 tháng 8

Ban hành: 30/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

212

Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/KH-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 3 năm 2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 37-CT/TW NGÀY 3/9/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH VÀ TIẾN BỘ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

213

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

01/2018/QD-UBND,Quyết định 01 2018,Tỉnh Tuyên Quang,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2018/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 19 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2018

214

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Nam Định

đường trục của các huyện bằng nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất từ các khu đô thị, khu dân cư tập trung các huyện. Thực hiện các thủ tục dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn tỉnh và dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo hình thức PPP,... Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng thành phố Nam

Ban hành: 20/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2017

215

Thông tư 02/2018/TT-BXD về quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

02/2018/TT-BXD,Thông tư 02 2018,Bộ Xây dựng,Bảo vệ môi trường,Thi công xây dựng,Dự án bảo vệ môi trường,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2018/TT-BXD

Ban hành: 06/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

216

Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

04/2017/TT-BXD,Thông tư 04 2017,Bộ Xây dựng,Thi công xây dựng công trình,Đảm bảo an toàn lao động,An toàn lao động trong xây dựng,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

217

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Điện Biên

hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2020; Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2020; Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên đến năm 2020; Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên đến năm 2020. 3. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

218

Chỉ thị 08/CT-CT năm 2018 về tăng cường biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

08/CT-CT,Chỉ thị 08 2018,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-CT Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 7 năm

Ban hành: 05/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

219

Quyết định 1198/QĐ-BGTVT năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1) - Giai đoạn I do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1198/QD-BGTVT,Quyết định 1198 2017,Bộ Giao thông vận tải,Đường sắt đô thị,Điều chỉnh dự án đầu tư ,Đường sắt đô thị Hà Nội,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

220

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Lào Cai

xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu, trên cơ sở Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình thực tế trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị và

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123