Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" XAY DUNG - DO THI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8024 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8268:2017 về Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng

xây dựng mới. TCVN 8479:2010, Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại. TCVN 8227:2009, Mối gây hại công trình đê, đập - Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại. 3  Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng những thuật ngữ và định

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12858:2020 về Máy cắt đĩa và máy cắt dây di động dùng cho công trường xây dựng - An toàn

nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. MÁY CẮT ĐĨA VÀ MÁY CẮT DÂY DI ĐỘNG DÙNG CHO CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG - AN TOÀN Transportable wall saw and wire saw equipment for job site-Safety 1  Phạm vi áp dụng Tên chung “Máy cắt đĩa và máy cắt dây” gồm hai loại máy khác nhau dùng

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11676:2016 về Công trình xây dựng - Phân cấp đá trong thi công

TCVN11676:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11676:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11676 : 2016 CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHÂN CẤP ĐÁ TRONG THI CÔNG Structures construction work - Rock classification for construction Lời nói đầu TCVN 11676 : 2016 do Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam biên soạn,

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2017

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9351:2012 về Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG - THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN (SPT) Soils - Field testing method - Standard penetration test 1 Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

5

Tiêu chuấn quốc gia TCVN 7958:2017 về Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

cao hiệu quả phòng mối. - Với công trình loại C: chỉ sử dụng hai biện pháp tại điều 7.1 và 7.4. - Với công trình loại D: không phải sử dụng bất kỳ biện pháp phòng chống mối nào. 6.2.4  Kế hoạch thực hiện thi công phòng chống mối phải phối hợp với kế hoạch thi công xây dựng công trình, nhất là tại các thời điểm: phá dỡ công trình cũ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10321:2014 về Đá xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm, độ hút nước trong phòng thí nghiệm

TCVN10321:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10321:2014,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10321:2014 ĐÁ XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM, ĐỘ HÚT NƯỚC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Rock - Laboratory methods for determination of water content and water absorbing Lời nói đầu TCVN 10321:2014 do Viện Khoa học Thủy

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9352:2012 về Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh

quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9352:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7218:2018 về Kính tấm xây dựng - Kính nổi - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN7218:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7218:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7218:2018 KÍNH TẤM XÂY DỰNG - KÍNH NỔI - YÊU CẦU KỸ THUẬT Sheet glass for construction - Clear float glass - Specification Lời nói đầu TCVN 7218:2018 thay thế TCVN 7218:2002. TCVN 7218:2018 do Viện Vật liệu xây dựng -

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10323:2014 về Đá xây dựng - Phương pháp xác định độ bền cắt trong phòng thí nghiệm

TCVN10323:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10323:2014,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10323:2014 ĐÁ XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CẮT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Rock - Laboratory methods for determination of shear resistance Lời nói đầu TCVN 10323:2014 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2016

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10324:2014 về Đá xây dựng - Phương pháp xác định độ bền nén trong phòng thí nghiệm

TCVN10324:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10324:2014,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10324:2014 ĐÁ XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NÉN MỘT TRỤC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Rock - Laboratory methods for determination of uniaxial compressive strength Lời nói đầu TCVN 10324:2014 do Viện Khoa học thủy lợi

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2016

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10322:2014 về Đá xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm

TCVN10322:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10322:2014,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10322:2014 ĐÁ XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Rock - Laboratory methods for determination of volumetic weight Lời nói đầu TCVN 10322:2014 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2016

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4198:2014 về đất xây dựng - các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm

lấy mẫu, đóng gói, vận chuyển và bảo quản mẫu đất dùng cho các thí nghiệm trong phòng (đang được soạn thảo chuyển đổi) TCVN 4196:2014: Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm  trong phòng thí nghiệm (đang được soạn thảo chuyển đổi) 3. Thuật ngữ và định nghĩa 3.1. Thành phần hạt của đất (grain - size composition of soil) Là

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4318:2012 về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Sưởi, thông gió - Bản vẽ thi công

biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - SƯỞI, THÔNG GIÓ - BẢN VẼ THI CÔNG System of building design documents - Heating and ventilating - Working drawing 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định nội

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4195:2012 về Đất xây dựng - Phương pháp xác định - Khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm

nghệ Xây dựng- Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - KHỐI LƯỢNG RIÊNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Soils - Laboratory methods for determination ofdensity 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5681:2012 về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng ngoài nhà - Bản vẽ thi công

thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - CHIẾU SÁNG NGOÀI NHÀ - BẢN VẼ THI CÔNG System of building design documents - Electric lighting for building site - Working drawings 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5672:2012 về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - Yêu cầu chung

5672 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 5672 : 1992 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b), khoản 1, điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 5672 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng biên

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9377-1:2012 về Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9377-1:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9377-2:2012 về Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9377-2:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU - PHẦN 2: CÔNG

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9377-3:2012 về Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9377-3:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU - PHẦN 3: CÔNG TÁC ỐP TRONG

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1-1:2015 về Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 1: Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

TCVN1-1:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1-1:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1-1:2015 XÂY DỰNG TIÊU CHUẦN - PHẦN 1: QUY TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA Development of standards - Part 1: Procedures for developing national standards Lời nói đầu TCVN 1-1:2015 thay thế TCVN 1-1:2008. TCVN 1-1:2015 do Ban

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213