Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" XAY DUNG - DO THI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 29258 công văn

1

Công văn 4013/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn về áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình và giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

4013/BXD-KTXD,Công văn 4013 2020,Bộ Xây dựng,Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình,Định mức giá ca máy thiết bị thi công xây dựng,Hướng dẫn định mức giá ca máy thiết bị thi công,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

2

Công văn 1177/BXD-KHCN năm 2019 quy định về hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

1177/BXD-KHCN,Công văn 1177 2019,Bộ Xây dựng,hoạt động thí nghiệm,Phòng thí nghiệm,Quy trình thí nghiệm,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1177/BXD-KHCN V/v kiến nghị của ông

Ban hành: 23/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

3

Công văn 3986/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

3986/BXD-KTXD,Công văn 3986 2020,Bộ Xây dựng,Xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng,Xác định chi phí lập quy hoạch đô thị,Chi phí lập quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

4

Công văn 1731/LĐTBXH-ATLĐ năm 2020 về phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do thi công xây dựng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1731/LDTBXH-ATLD,Công văn 1731 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Phòng ngừa tai nạn lao động do thi công xây dựng,Phòng ngừa tai nạn lao động,Phòng ngừa tai nạn do thi công xây dựng,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

5

Công văn 5078/BXD-QHKT năm 2020 về hướng dẫn trong công tác quản lý quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

5078/BXD-QHKT,Công văn 5078 2020,Bộ Xây dựng,Công tác quản lý quy hoạch đô thị,Hướng dẫn công tác quản lý quy hoạch đô thị,Hướng dẫn quản lý quy hoạch đô thị,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

6

Công văn 3980/BXD-HĐXD năm 2020 về điều kiện năng lực của chủ đầu tư tự thực hiện quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

3980/BXD-HDXD,Công văn 3980 2020,Bộ Xây dựng,Điều kiện năng lực của chủ đầu tư tự quản lý,Điều kiện chủ đầu tư tự thực hiện quản lý công trình,Điều kiện chủ đầu tư tự giám sát công trình,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

7

Công văn 1838/UBND-CNXD năm 2017 về công bố bộ đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng và dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1838/UBND-CNXD,Công văn 1838 2017,Tỉnh Hòa Bình,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1838/UBND-CNXD V/v công bố bộ đơn giá xây dựng công

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2017

8

Công văn 2534/BXD-KTXD năm 2017 về hướng dẫn thực hiện hợp đồng thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

2534/BXD-KTXD,Công văn 2534 2017,Bộ Xây dựng,Thi công xây dựng,Hợp đồng thi công xây dựng,Đơn vị thi công xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2534/BXD-KTXD V/v hướng dẫn

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

9

Công văn 69/BXD-VLXD năm 2019 về xuất khẩu mẫu khoáng sản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thí nghiệm thiết bị do Bộ Xây dựng ban hành

69/BXD-VLXD,Công văn 69 2019,Bộ Xây dựng,Khoáng sản,Khoáng sản làm nguyên liệu xi măng ,Mẫu khoáng sản xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/BXD-VLXD V/v

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

10

Công văn 1454/BXD-KTXD năm 2017 điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

1454/BXD-KTXD,Công văn 1454,Bộ Xây dựng,Hợp đồng thi công xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng thi công,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ,Thương mại,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

11

Công văn 4014/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

4014/BXD-KTXD,Công văn 4014 2020,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn định mức giá ca máy thiết bị thi công,Định mức giá ca máy thiết bị thi công xây dựng,Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

12

Công văn 4016/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

4016/BXD-KTXD,Công văn 4016 2020,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn định mức dự toán xây dựng công trình,Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình,Định mức dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

13

Công văn 4015/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

4015/BXD-KTXD,Công văn 4015 2020,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn định mức dự toán xây dựng công trình,Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình,Dự toán công tác Làm và thả rọ đá,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

14

Công văn 148/BXD-KTXD năm 2017 điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

148/BXD-KTXD,Công văn 148 2017,Bộ Xây dựng,Hợp đồng thi công xây dựng,Thi công xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng,Điều chỉnh giá hợp đồng thi công,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

15

Công văn 1395/BXD-KTXD năm 2019 về hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

1395/BXD-KTXD,Công văn 1395 2019,Bộ Xây dựng,Hợp đồng xây dựng,Quyết toán hợp đồng xây dựng,Thanh toán hợp đồng xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1395/BXD-KTXD V/v kiến

Ban hành: 17/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

16

Công văn 2485/BXD-KTXD năm 2016 về thanh toán, quyết toán hợp đồng thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

2485/BXD-KTXD,Công văn 2485 2016,Bộ Xây dựng,Quyết toán hợp đồng,Quyết toán hợp đồng xây dựng,Hợp đồng thi công xây dựng,Thanh toán hợp đồng thi công xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2016

17

Công văn 2636/VPCP-CN năm 2019 về nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành

2636/VPCP-CN,Công văn 2636 2019,Văn phòng Chính phủ,Đầu tư đường bộ cao tốc ,Dự án tiền khả thi,Nghiên cứu tiền khả thi,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2019

18

Công văn 34/BXD-PTĐT năm 2017 hướng dẫn lập Chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

34/BXD-PTDT,Công văn 34 2017,Bộ Xây dựng,Phát triển đô thị,Đề án phát triển đô thị,Đầu tư phát triển đô thị,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/BXD-PTĐT V/v hướng dẫn lập

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2017

19

Công văn 1031/BXD-GĐ năm 2018 thực hiện công tác quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

1031/BXD-GD,Công văn 1031 2018,Bộ Xây dựng,An toàn lao động,An toàn lao động thiết bị nâng ,An toàn lao động trong xây dựng,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

20

Công văn 2420/BXD-KTXD năm 2018 trả lời kiến nghị về điều chỉnh hợp đồng xây dựng do bổ sung biện pháp thi công do Bộ Xây dựng ban hành

2420/BXD-KTXD,Công văn 2420 2018,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh hợp đồng xây dựng,Hợp đồng xây dựng ,Quản lý Hợp đồng xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2420/BXD-KTXD V/v trả

Ban hành: 27/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123