Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" XAC DINH DIA GIOI THI TRAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1487 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BYT về Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc

1 Bụi than toàn phần 3,0 Nhỏ hơn hoặc bằng 5% 2 Bụi than hô hấp 2,0 Khi hàm lượng silic tự do trong bụi than lớn hơn 5% thì giới hạn tiếp xúc cho phép được quy định theo bụi silic. Hàm lượng silic tự do được xác định trong

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-24:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 24: Trần bì chế

11776-18:2017, Phần 18: Phụ tử chế; - TCVN 11776-19:2017, Phần 19: Táo nhân chế; - TCVN 11776-20:2017, Phần 20: Thảo quyết minh chế; - TCVN 11776-21:2017, Phần 21: Thỏ ty tử chế; - TCVN 11776-22:2017, Phần 22: Sinh địa chế; - TCVN 11776-23:2017, Phần 23: Trạch tả chế; - TCVN 11776-24:2017, Phần 24: Trần bì chế; - TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12741:2019 (ISO/TS 28037:2010) về Xác định và sử dụng hàm hiệu chuẩn đường thẳng

phạm vi kiến thức cho A và B, đã cho dữ liệu đo quan trắc yi, là phân bố chuẩn hai chiều tập trung ở a và b với ma trận hiệp phương sai xác định bởi u2(a) và u2(b) và cov(a,b). 6.3  Xác nhận giá trị sử dụng của mô hình Nếu m > 2 thì giá trị sử dụng của mô hình có thể kiểm nghiệm một phần bằng cách sử dụng phần dư có trọng số ri (tiếp

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7186:2018 (CISPR 15:2018) về Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số radio của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự

9 kết hợp với phương pháp đo anten vòng trường từ được quy định trong 9.3.3. Giới hạn trong Bảng 8 và Bảng 9 đưa ra các lựa chọn khác nhau. Trong tình trạng bất kỳ, nếu cần xác nhận kết quả đo ban đầu thì phương pháp đo được chọn ban đầu phải được sử dụng để đảm bảo tính nhất quán của các kết quả. Báo cáo thử nghiệm phải nêu rõ phương pháp

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11306:2016 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định lưu huỳnh dioxit

với chất chỉ thị. Nếu amoniac tự do có trong mẫu khi (có thể xác định hiện tượng này dựa trên những hiểu biết về quá trình và/hoặc nhận thấy bụi trắng trong đầu lấy mẫu và bộ sục khí khi isopropanol), cần phải có phương pháp thay thế được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền. 4.2  Cation florua hòa tan trong nước: Cation và forua được loại

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11307:2016 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định nitơ oxit

như xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi thực hiện. 5.2  Thuốc thử ăn mòn: Các thuốc thử sau đây là nguy hại. Phương tiện bảo vệ cá nhân và các quy trình an toàn là hữu ích trong phòng ngừa sự bắn hóa chất. Nếu xảy ra, ngay lập tức xả bằng nhiều nước trong ít nhất 15 min. Tháo bỏ quần áo và loại bỏ nhiễm bẩn. Các hóa chất

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1270:2017 (ISO 536:2012) về Giấy và các tông - Xác định định lượng

định phương pháp xác định định lượng của giấy và các tông. 2  Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10778:2015 về Hồ chứa - Xác định các mực nước đặc trưng

lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế; TCVN 9147:2012 Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực đập tràn; TCVN 9151:2012 Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu. 3 Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 3.1 Mực

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2017

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11967:2017 (ISO 15858:2016) về Thiết bị UVC - Thông tin an toàn - Giới hạn phơi nhiễm cho phép đối với con người

cải biên hệ thống hoặc phòng UVGI (ví dụ, điều chỉnh chiều cao thiết bị, vị trí hoặc địa điểm của các thanh chắn, thì bổ sung các vật liệu hấp thụ UV hoặc các vật liệu phản xạ UV, thay đổi kích thước phòng, thay đổi chiều cao phân vùng môdun). 4.4.6  Xác suất phơi nhiễm cần được đánh giá trong sự tương quan với vị trí đặt các đèn. Các khu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9400:2012 về Nhà và công trình xây dựng dạng thấp - Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

TCVN9400:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9400:2012,***, Xác định độ nghiêng nhà và công trình ,Nhà và công trình xây dựng dạng thấp , Nhà và công trình,Phương pháp trắc địa,TCVN 9400:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9400:2012 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DẠNG THÁP - XÁC ĐỊNH ĐỘ NGHIÊNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC ĐỊA

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9399:2012 về Nhà và công trình xây dựng - Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa

TCVN9399:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9399:2012,***,Xác định chuyển dịch ngang ,Nhà và công trình xây dựng,Phương pháp trắc địa,TCVN 9399:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9399:2012 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH NGANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC ĐỊA Buildings and civil structures - Measuring

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9147:2012 về Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực đập tràn

nhất ở ngưỡng tràn. Khi tính H thì cao trình mực nước ở thượng lưu được đo tại mặt cắt T - T. LT là khoảng cách (m) tính từ mặt cắt mép thượng lưu đập đến mặt mặt cắt T-T được xác định theo các điều tương ứng với từng loại đập tràn được nêu chi tiết trong các loại đập nêu trong qui trình này.

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8723:2012 về Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm

ống); từ đó xác định chiều dài của mẫu chế bị để tính toán kiểm tra lại khối lượng thể tích đất khô của mẫu thí nghiệm. Khối lượng thể tích đất khô của mẫu chế tạo được phép chênh lệch không quá 0,01 g/cm3 so với yêu cầu. 4.2.4.2.8. Đặt một tấm đĩa đục lỗ châm kim (2) lên trên mặt mẫu đất, rồi rải một lớp cát thô lẫn sỏi hạt nhỏ, dày khoảng 2

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3229:2015 (ISO 1974:2012) về Giấy - Xác định độ bền xé - Phương pháp Elmendorf

không thích hợp để xác định độ bền xé ngang của các loại giấy (hoặc các tông) có định hướng xơ sợi cao. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9148:2012 về Công trình thủy lợi - Xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước bằng phương pháp hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan

thấm tính theo các công thức tương ứng đã nêu trong A.3.3. 5.2.3.2. Trường hợp tầng chứa nước gồm một số lớp có tính thấm nước khác nhau, thì để xác định các hệ số thấm của các lớp riêng biệt, nên đặt các ống lọc ở phần giữa của lớp thí nghiệm. Khi ấy các đầu ống lọc phải cách các ranh giới của lớp 1 khoảng không nhỏ hơn từ 1/4 đến 1/3

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11710:2017 về Nhựa đường - Thử nghiệm xác định ảnh hưởng của nhiệt và không khí bằng phương pháp sấy màng mỏng xoay

khối lượng (X) cho các điều kiện thử nghiệm được mô tả trong Cột 1. Hai kết quả thí nghiệm thu được với cùng điều kiện thử nghiệm (do một người thí nghiệm trên cùng loại thiết bị, cùng loại mẫu thử nghiệm, cùng thời gian thí nghiệm) đảm bảo độ chụm khi sự khác biệt của hai kết quả không vượt quá giới hạn xác định bằng cách nhân độ lệch chuẩn

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12026:2018 (ISO 17289:2014) về Chất lượng nước - Xác định oxy hoà tan - Phương pháp cảm biến quang học

nếu máy đo độ dẫn điện được dùng không đo độ muối. Sử dụng máy đo độ dẫn điện để xác định độ dẫn điện tại nhiệt độ quy chiếu (20 °C), sau đó sử dụng Bảng A.1 để ước tính độ muối chính xác đến số nguyên. Nếu máy đo độ dẫn điện chỉ có thể hiển thị độ dẫn điện tại nhiệt độ quy chiếu khác, độ dẫn điện ở 20 °C phải được tính bằng một hệ số hiệu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-8:2016 (ISO 16000-8:2007) về Không khí trong nhà - Phần 8: Xác định thời gian lưu trung bình tại chỗ của không khí trong các tòa nhà để xác định đặc tính các điều kiện thông gió

hợp của một khu vực rộng lớn (ví dụ như thể tích của phòng lớn hơn 500 m3 hoặc trần nhà cao lớn hơn 4 m), hoặc nếu có nghi ngờ rằng có thể các đường khí trong phòng đó, thì nồng độ ban đầu đồng nhất cần được xác nhận bằng cách xác định nồng độ tại các điểm khác nhau trong căn phòng đó. Trong những căn phòng như vậy, khi sự hòa trộn hoàn toàn có

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6726:2017 (ISO 535:2014) về Giấy và các tông - Xác định độ hút nước - Phương pháp Cobb

2  Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 3649 (ISO 186), Giấy và các tông - Lấy mẫu để xác định

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11778-1:2017 (ISO/IEC TR 15443-1:2012) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Khung cho đảm bảo an toàn công nghệ thông tin - Phần 1: Giới thiệu và khái niệm

ISO/IEC 27036-1:2014, Công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - Khung đảm bảo an toàn Công nghệ thông tin - Phần 1: Giới thiệu và định nghĩa mô tả các khái niệm chung cho tất cả các loại khác nhau của các mối quan hệ nhà cung cấp và xác định các rủi ro an toàn thông tin điển hình mà một tổ chức có thể phải đối mặt khi tham gia vào mối quan hệ nhà

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220