Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA PHU DIEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 151293 văn bản

161

Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND quy định về việc cấp phát miễn phí Báo Điện Biên Phủ (thời sự) cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam

23/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2020,Tỉnh Điện Biên,Cấp phát miễn phí Báo Điện Biên Phủ cho đảng viên,Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam,Cấp phát báo cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên,Tài chính nhà nước,Văn hóa - hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

162

Quyết định 356/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Bình Điền, thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG BÌNH ĐIỀN, THỊ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 22/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

163

Quyết định 1906/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh Đồng Nai

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1906/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI, UBND CẤP

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

164

Công điện 1470/CĐ-TTg năm 2020 về triển khai ứng phó khẩn cấp với bão MOLAVE (bão số 9) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1470/CD-TTg,Công điện 1470 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ứng phó khẩn cấp với bão MOLAVE,Ứng phó khẩn cấp với bão số 9,Triển khai ứng phó khẩn cấp với bão MOLAVE,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

165

Quyết định 3064/QĐ-UBND về bộ tiêu chí đánh giá Chính quyền điện tử cấp sở, ngành và cấp huyện, cấp tỉnh Quảng Ninh năm 2019

2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ tiêu chí đánh giá Chính quyền điện tử cấp sở, ngành và cấp huyện, cấp tỉnh Quảng Ninh năm 2019. (Phụ lục chi tiết kèm theo). Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Quyết định này, báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng Chính

Ban hành: 26/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2019

166

Công điện 1372/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung đối phó với mưa lũ lớn tại các tỉnh miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1372/CD-TTg,Công điện 1372 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đối phó với mưa lũ lớn tại các tỉnh miền Trung,Tập trung đối phó với mưa lũ lớn tại miền Trung,Tập trung đối phó với mưa lũ lớn tại các tỉnh miền Trung,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

167

Nghị quyết 144/NQ-CP năm 2020 về xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử do Chính phủ ban hành

144/NQ-CP,Nghị quyết 144 2020,Chính phủ,Xây dựng sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định Thương mại điện tử,Sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 144/NQ-CP

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2020

168

Thông tư 02/2019/TT-BCT quy định về thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện gió do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

chính, kinh tế hội và tác động của dự án. b) Văn bản của UBND tỉnh về vị trí quy hoạch địa điểm và diện tích sử dụng đất sự phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, sự chồng lấn với các quy hoạch khác; Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về sử dụng tài nguyên và khu vực biển của dự án đề xuất (nếu là dự án trên biển). c) Ý kiến của

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

169

Công điện 1393/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1393/CD-TTg,Công điện 1393 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ,Tập trung ứng phó với bão số 7,Tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

170

Quyết định 2056/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ chính sách hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước”; Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc: “Quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện”; Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc: “Quy định tiêu chí hộ chính sách hội được hỗ trợ tiền

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2019

171

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về triển khai diện rộng hóa đơn điện tử do tỉnh Quảng Ninh ban hành

lập, doanh nghiệp thay đổi thông tin biết chủ trương của Chính phủ, của tỉnh về lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử, để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. 4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị - Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền,

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

172

Quyết định 1394/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1394/QD-TTg,Quyết định 1394 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính,Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện,Ban chỉ đạo Chiến lược tài chính quốc gia,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

173

Công điện 1993/CĐ-TTg chủ động phòng, chống mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ điện

1993/CD-TTg,Công điện 1993 2010,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống mưa lũ ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1993/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 02/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2010

174

Quyết định 1099/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án Đổi mới nâng cao năng lực bưu điện văn hóa phục vụ dịch vụ hành chính công do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI NÂNG CAO NĂNG LỰC BƯU ĐIỆN VĂN HÓA PHỤC VỤ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Ban hành: 06/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

175

Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất vải không dệt SPUNLACE tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẢI KHÔNG DỆT SPUNLACE TẠI KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỆN NAM - ĐIỆN NGỌC, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Ban hành: 15/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

176

Công điện 1864/CĐ-TTg năm 2010 về công điện khẩn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1864/CD-TTg,Công điện 1864 2010,Thủ tướng Chính phủ,Khắc phục hậu quả mưa lũ,Khắc phục hậu quả mưa lũ Quảng Bình,Khắc phục hậu quả mưa lũ Hà Tĩnh ,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

177

Công điện 1817/CĐ-TTg năm 2010 về công điện khẩn Thủ tướng Chính phủ

1817/CD-TTg,Công điện 1817 2010,Thủ tướng Chính phủ,Cứu trợ ngập lũ Hà Tĩnh,Cứu trợ ngập lũ Quảng Bình,Cứu trợ ngập lũ Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2013

178

Thông báo 320/TB-VPCP năm 2019 ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

320/TB-VPCP,Thông báo 320 2019,Văn phòng Chính phủ,Chính phủ điện tử,Phát triển chính phủ điện tử ,Chính phủ điện tử Việt Nam ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

179

Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025

700/QD-UBND,Quyết định 700 2020,Tỉnh Điện Biên,Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài Điện Biên,Hợp tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài Điện Biên,Viện trợ phi chính phủ nước ngoài Điện Biên 2021 2025,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

180

Nghị định 17/NĐ-CP năm 2009 điều chỉnh địa giới hành chính , phường để thành lập thuộc huyện Mường Nhé và thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

17/ND-CP,Nghị định 17 2009,Chính phủ,Huyện Mường Nhé,Thành phố Điện Biên Phủ,Tỉnh Điện Biên,Thành lập ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17/NĐ-CP

Ban hành: 16/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151