Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA PHU DIEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 151271 văn bản

81

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ

16/2019/QD-UBND,Quyết định 16 2019,Tỉnh Phú Thọ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2019/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 05 tháng 11

Ban hành: 05/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2019

82

Công điện 153/CĐ-TTg năm 2016 về phòng chống, rét đậm, rét hại do Thủ tướng Chính phủ điện

153/CD-TTg,Công điện 153 2016,Thủ tướng Chính phủ,Rét đậm rét hại,Các đợt rét đậm rét hại ,Phòng chống rét ,Chống rét chống đói gia súc trâu,Phòng chống đói rét cho gia súc,Băng giá mưa tuyết vùng núi,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 25/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2016

83

Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp do Chính Phủ ban hành

166/2016/ND-CP,Nghị định 166 2016,Chính phủ,Giao dịch điện tử,Giao dịch điện tử bảo hiểm ,Hệ thống giao dịch điện tử,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 166/2016/NĐ-CP

Ban hành: 24/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

84

Quyết định 35/QĐ-ĐTĐL năm 2020 về Quy trình Phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phát điện và đơn vị mua điện do Cục Điều tiết điện lực ban hành

35/QD-DTDL,Quyết định 35 2020,Cục Điều tiết điện lực,Phối hợp đối soát số liệu thanh toán,Đối soát số liệu đơn vị phát điện và đơn vị mua điện,Quy trình Phối hợp đối soát số liệu thanh toán,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

85

Quyết định 1388/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2018

86

Quyết định 267/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và hội và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và hội

--------------- Số: 267/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI VÀ CỔNG THÔNG TIN

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2018

87

Quyết định 125/QĐ-UBQGCPĐT về Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 6 tháng cuối năm 2019

125/QD-UBQGCPDT,Quyết định 125 2019,Ủy ban Quốc gia về Chính phủ đ,Kế hoạch hoạt động,Chính phủ điện tử,Phát triển chính phủ điện tử ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

88

Quyết định 228/QĐ-BHXH năm 2018 về quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm hội Việt Nam

tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm hội

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2018

89

Quyết định 201/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị Mường Lay, tỉnh Điện Biên

201/QD-UBND,Quyết định 201 2018,Tỉnh Điện Biên,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 201/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 09

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

90

Công điện 1632/CĐ-TTg năm 2015 về tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết do Thủ tướng Chính phủ điện

1632/CD-TTg,Công điện 1632 2015,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống sốt xuất huyết,Bệnh truyền nhiễm,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1632/CĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 11/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2015

91

Công điện 1576/CĐ-TTg về thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1576/CD-TTg,Công điện 1576 2016,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch phát triển kinh tế hội ,Phát triển kinh tế hội,Hoàn thành kế hoạch,Kinh tế hội ,Thương mại,Văn hóa - hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

92

Kế hoạch 131/KH-UBND về đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp , cấp huyện và cấp sở tỉnh Quảng Ninh năm 2020

131/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp ,Đánh giá mức độ chính quyền điện tử Quảng Ninh,Mức độ chính quyền điện tử các cấp Quảng Ninh 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2020

93

Kế hoạch 73/KH-UBND ưu tiên đầu tư lưới điện cho đăng ký hoàn thành Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong năm 2017 do tỉnh Ninh Bình ban hành

phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực. - Đối với các đạt: Tiếp tục đầu tư, nâng cấp trạm, lưới điện để duy trì đáp ứng điều kiện của Tiêu chí số 4 về điện nông thôn. - Đối với các cơ bản đạt Tiêu chí số 4: Tiến hành khảo sát cụ thể đối với từng , tập trung bố trí nguồn vốn để tiến hành xử lý dứt điểm các điểm mất an toàn,

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

94

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thị Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điều 1. Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thị Kinh Môn như sau: 1. Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước gồm: Chợ Thống Nhất, phường Hiến Thành; chợ Huề Trì, phường An Phụ; chợ Đồn, phường An Lưu; chợ Đọ, Lạc Long; chợ Sắn, Thượng Quận; chợ

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

95

Nghị quyết 889/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành lập thị xã Điện Bàn và 07 phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

11 tháng 3 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ ĐIỆN BÀN VÀ 07 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 44/TTr-CP ngày 04 tháng 02 năm 2015, QUYẾT NGHỊ:

Ban hành: 11/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2016

96

Công điện 584/CĐ-TTg năm 2019 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

584/CD-TTg,Công điện 584 2019,Thủ tướng Chính phủ,Phòng cháy chữa cháy,Công tác phòng cháy chữa cháy,Chữa cháy,Văn hóa - hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 584/CĐ-TTg Hà

Ban hành: 19/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

97

Quyết định 58/QĐ-VPCP về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2020

58/QD-VPCP,Quyết định 58 2020,Văn phòng Chính phủ,Kiểm soát thủ tục hành chính,Công nghệ thông tin,Chính phủ điện tử,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/QĐ-VPCP

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

98

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Điện Biên ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-UBND Điện Biên, ngày 25 tháng 5 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI 5 NĂM 2021-2025 Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc xây dựng kế hoạch

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

99

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

đốc Ban quản lý Khu kinh tế; Giám đốc Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chủ tịch UBND các huyện, thị , thành phố; Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

100

Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh nội dung Đề án "Chương trình mỗi một sản phẩm" tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030

583/QD-UBND,Quyết định 583 2020,Tỉnh Điện Biên,Điều chỉnh Đề án Chương trình mỗi một sản phẩm,Chương trình mỗi một sản phẩm Điện Biên,Mỗi một sản phẩm Điện Biên 2018 2020,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN --------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250