Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA PHU DIEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 151271 văn bản

1

Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Đông Nam Ga Phú Diễn (Khu liên hợp cao cấp và chăm sóc sức khỏe cộng đồng) - tỷ lệ 1/500, địa điểm: xã Phú Diễn, thị trấn Cầu Diễn- huyện Từ Liêm - Hà Nội

728/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU VỰC ĐÔNG NAM GA PHÚ DIỄN (KHU LIÊN HỢP CAO CẤP VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG) - TỶ LỆ 1/500 Địa điểm: xã Phú Diễn, thị trấn Cầu Diễn- huyện Từ Liêm - Hà Nội. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 10/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2014

2

Quyết định 30/2004/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu di dân tái định cư tập trung của huyện Từ Liêm tại xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà nội - Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

30/2004/QD-UB,Quyết định 30 2004,Thành phố Hà Nội,Khu di dân tái định cư tập trung,Quy hoạch chi tiết,Xã Phú Diễn,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 08/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2010

3

Quyết định 31/2004/QĐ-UB về Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu di dân tái định cư tập trung của huyện Từ Liêm tại xã Phú Diễn - huyện Từ Liêm - Hà Nội – Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

******** Số: 31/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ TẬP TRUNG CỦA HUYỆN TỪ LIÊM TẠI XÃ PHÚ DIỄN - HUYỆN TỪ LIÊM - HÀ NỘI – TỶ LỆ 1/500 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ

Ban hành: 08/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2010

4

Quyết định 70-BT năm 1978 về việc hợp nhất xã Phú Diễn Minh Khai thuộc huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thành một lấy tên là xã Phú Minh do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

70-BT,Quyết định 70-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất ,Huyện Từ Liêm,Thành phố Hà Nội,Xã Phú Diễn,Xã Minh Khai,Xã Phú Minh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70-BT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

5

Nghị quyết 124/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố thuộc thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và thị Mường Lay tỉnh Điện Biên

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN CÁC BẢN, TỔ DÂN PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, HUYỆN MƯỜNG ẢNG VÀ THỊ MƯỜNG LAY HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

6

Công điện 1601/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 13 do Thủ tướng Chính phủ điện

1601/CD-TTg,Công điện 1601 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tập trung ứng phó với bão số 13,Khẩn cấp ứng phó với bão số 13,Khẩn trương tập trung ứng phó với bão,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

7

Công điện 1597/CĐ-TTg về tập trung ứng phó với bão số 13 năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ điện

1597/CD-TTg,Công điện 1597 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tập trung ứng phó với bão số 13,Khẩn cấp ứng phó với bão số 13,Khẩn trương tập trung ứng phó với bão,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

8

Công điện 1490/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn cấp ứng phó bão số 9 do Thủ tướng Chính phủ điện

1490/CD-TTg,Công điện 1490 2020,Thủ tướng Chính phủ,Khẩn cấp ứng phó bão số 9,Ứng phó với cơn bão MOLAVE,Công tác y tế ứng phó với cơn bão số 9,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

10

Công điện 1206/CĐ-TTg về đặc năm 2011 do Thủ tướng Chính phủ điện

1206/CD-TTg,Công điện 1206 2011,Thủ tướng Chính phủ,Đặc năm 2011 ,Trách nhiệm hình sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1206/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2011

Ban hành: 21/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2011

11

Quyết định 643/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

643/QD-UBND,Quyết định 643 2019,Tỉnh Điện Biên,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 643/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 04 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 04/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

12

Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2020 về ứng phó với sự cố vỡ đập, hồ thủy lợi, thủy điện xả lũ do tỉnh Phú Yên ban hành

Số: 60/KH-UBND Phú Yên, ngày 16 tháng 3 năm 2020 KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ VỚI SỰ CỐ VỠ ĐẬP, HỒ THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN, XẢ LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN Thiên tai là hiện tượng bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế- hội gồm các loại hình thiên

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

13

Thông báo 338/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

338/TB-VPCP,Thông báo 338 2019,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Thủ tướng Chính phủ,Hội nghị trực tuyến ,Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

14

Quyết định 1676/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2019 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN BẢO HIỂM HỘI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; Căn cứ

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

15

Quyết định 701/QĐ-TTg năm 2020 về kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

701/QD-TTg,Quyết định 701 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử,Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử,Thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

16

Công điện 1883/CĐ-TTg thực hiện công tác đặc năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1883/CD-TTg,Công điện 1883 2016,Thủ tướng Chính phủ,Công tác đặc ,Triển khai thực hiện công tác đặc ,Đặc phạm nhân,Đặc tha tù ,Trách nhiệm hình sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

17

Công điện 943/CĐ-TTg về đặc năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ điện

943/CD-TTg,Công điện 943 2010,Thủ tướng Chính phủ,Đặc ,Năm 2010,Trách nhiệm hình sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 943/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2010

18

Quyết định 713/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

713/QD-UBND,Quyết định 713 2018,Tỉnh Điện Biên,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 713/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 22

Ban hành: 22/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2018

19

Quyết định 86/QĐ-ĐTĐL năm 2020 về Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và nhà máy điện trong hệ thống điện quốc gia do Cục Điều tiết điện lực ban hành

86/QD-DTDL,Quyết định 86 2020,Cục Điều tiết điện lực,Lập kế hoạch sửa chữa lưới điện,Bảo dưỡng lưới điện trong hệ thống điện quốc gia,Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng lưới điện,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

20

Công điện 1500/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân bị vùi lấp tại huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng chính phủ điện

1500/CD-TTg,Công điện 1500 2020,Thủ tướng Chính phủ,Cứu nạn nạn nhân bị vùi lấp tại huyện Nam Trà My,Khẩn trương cứu hộ cứu nạn nạn nhân bị vùi lấp,Cứu hộ nạn nhân bị vùi lấp tại huyện Nam Trà My,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249