Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA PHU MINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 121664 văn bản

1

Quyết định 70-BT năm 1978 về việc hợp nhất xã Phú Diễn và xã Minh Khai thuộc huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thành một lấy tên là xã Phú Minh do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

70-BT,Quyết định 70-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất ,Huyện Từ Liêm,Thành phố Hà Nội,Xã Phú Diễn,Xã Minh Khai,Xã Phú Minh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70-BT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

2

Quyết định 327/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - hội huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm 2021

phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện An Minh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2021; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

3

Quyết định 272/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - hội huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang năm 2021

địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện U Minh Thượng về phát triển kinh tế - hội năm 2021; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

4

Quyết định 57/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

57/QD-UBND,Quyết định 57 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Kế hoạch sử dụng đất của thị Bình Minh Vĩnh Long,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

5

Quyết định 105/QĐ-TTg năm 2017 về công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

105/QD-TTg,Quyết định 105 2017,Thủ tướng Chính phủ,Liên minh Hợp tác Việt Nam ,Hợp tác ,Liên minh Hợp tác ,Công nhận Điều lệ,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 105/QĐ-TTg

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2017

6

Luật Đặc 2018

pháp của tổ chức, cá nhân. 2. Bảo đảm dân chủ, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch. 3. Bảo đảm yêu cầu về đối nội, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn hội. Điều 5. Thời điểm đặc 1. Chủ tịch nước xem xét, quyết định về đặc nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước. 2. Chủ tịch nước xem xét,

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

7

Thông báo 277/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác và kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác đã chủ trì buổi làm việc với Liên minh Hợp tác Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác ; hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác Việt Nam và một số đề xuất, kiến nghị. Tham dự buổi làm

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

8

Quyết định 226/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - hội huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm 2020

năm 2020 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI HUYỆN AN MINH NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

9

Thông báo 276/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh Hợp tác Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2018 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỚI LIÊN MINH HỢP TÁC VIỆT NAM VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ HỢP TÁC, HỢP TÁC VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TRONG THỜI GIAN TỚI Ngày 21 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2018

10

Quyết định 2557/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác tỉnh Lào Cai (nhiệm kỳ 2019-2024)

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ LIÊN MINH HỢP TÁC TỈNH LÀO CAI (NHIỆM KỲ 2019 - 2024) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

11

Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của Liên minh Hợp tác tỉnh Thừa Thiên Huế

tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

12

Quyết định 2732/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

2732/QD-UBND,Quyết định 2732 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch sử dụng đất quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Phú Nhuận,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

13

Nghị quyết 89/NQ-CP năm 2012 thành lập thị Bình Minh và điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường thuộc thị Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long do Chính phủ ban hành

89/NQ-CP,Nghị quyết 89 2012,Chính phủ,Thành lập thị Bình Minh,Điều chỉnh địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới hành chính Vĩnh Long ,Thành lập phường,Thành lập phường thị Bình Minh,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

14

Quyết định 345/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA THỊ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5

Ban hành: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

15

Thông báo 291/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về tình hình kinh tế - hội 7 tháng đầu năm 2020, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA năm 2020. Cùng dự buổi làm việc với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan:

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

16

Thông báo 298/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

298/TB-VPCP,Thông báo 298 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc tỉnh Thái Nguyên,Phát triển kinh tế hội năm 2020,Biện pháp phòng chống dịch Covid 19,Thương mại,Thể thao - Y tế,Văn hóa - hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

17

Thông báo 294/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

phủ Phạm Bình Minh đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên về tình hình kinh tế - hội 6 tháng đầu năm 2020; kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và thu hút vốn ODA, đầu tư nước ngoài. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tư

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

18

Thông báo 297/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu về tình hình kinh tế - hội 6 tháng đầu năm 2020; kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và thu hút vốn ODA, đầu tư nước ngoài. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

19

Thông báo 296/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La về tình hình kinh tế - hội 6 tháng đầu năm 2020; kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và thu hút vốn ODA, đầu tư nước ngoài. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Xây dựng,

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

20

Quyết định 2660/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chí đánh giá và quy trình công nhận “Phường - - thị trấn sạch”, “Phường - - thị trấn sạch và xanh” và “Phường - - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường” do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2660/QD-UBND,Quyết định 2660 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Tiêu chí đánh giá Phường thị trấn sạch Hồ Chí Minh,Quy trình công nhận Phường thị trấn sạch Hồ Chí Minh,Công nhận Phường sạch xanh và thân thiện môi trường,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213