Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA NINH THO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22290 văn bản

1

Nghị định 09/2002/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường Chí Linh để thành lập thị trấn Bến Tắm thuộc huyện Chí Linh và đổi tên xã Ninh Thọ thành Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

09/2002/ND-CP,Nghị định 09 2002,Chính phủ,Giải thể thị trấn,Đổi tên ,Thị trấn nông trường Chí Linh,Thị trấn Bến Tắm,Huyện Chí Linh,Xã Ninh Thọ,Xã Hồng Phong,Huyện Ninh Giang,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Tây Ninh,Mức chi quà tặng chúc thọ người cao tuổi,Mức chi quà tặng mừng thọ người cao tuổi,Chi quà tặng chúc thọ người cao tuổi Tây Ninh,Tài chính nhà nước,Văn hóa - hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

3

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 153/2018/NQ-HĐND quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; hộ nghèo và đối tượng bảo trợ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

VỚI CÁCH MẠNG; CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI; HỘ NGHÈO VÀ ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 21 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Căn cứ

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

4

Nghị quyết 32/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, giải pháp năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành

2019 NGHỊ QUYẾT VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2019 VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

5

Quyết định 385/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

385/QD-UBND,Quyết định 385 2020,Thành phố Cần Thơ,Kế hoạch sử dụng đất quận Ninh Kiều Cần Thơ,Kế hoạch sử dụng đất Cần Thơ 2020,Sử dụng đất quận Ninh Kiều Cần Thơ 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

6

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

46/2019/QD-UBND,Quyết định 46 2019,Tỉnh Ninh Thuận,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2019/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

7

Nghị quyết 203/2019/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

cáo thẩm tra số 487/BC-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ban Văn hóa - hội và ý kiến thảo luận thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau: 1. Đối tượng và mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ a)

Ban hành: 30/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

8

Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

tỉnh Ninh Bình như sau: 1. Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt. 2. Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt. 3. Người cao

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2019

9

Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

62/TTr-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1.

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

10

Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành

21/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2020,Tỉnh Phú Thọ,Kế hoạch phát triển kinh tế hội năm 2021,Kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ,Kế hoạch phát tế hội tỉnh Phú Thọ,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

11

Quyết định 1034/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

1034/QD-UBND,Quyết định 1034 2019,Thành phố Cần Thơ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1034/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2019

12

Nghị quyết 153/2018/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng đối với người có công với cách mạng; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; hộ nghèo và đối tượng bảo trợ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT V/V QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG; CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI; HỘ NGHÈO VÀ ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

13

Nghị quyết 18/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 do thành phố Cần Thơ ban hành

12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 09 tháng

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2018

14

Quyết định 3704/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

3704/QD-UBND,Quyết định 3704 2016,Tỉnh Phú Thọ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3704/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 30

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

15

Quyết định 1049/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

1049/QD-UBND,Quyết định 1049 2018,Thành phố Cần Thơ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1049/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 24

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

16

Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành

18/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2019,Tỉnh Phú Thọ,Thương mại,Văn hóa - hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2019/NQ-HĐND Phú Thọ, ngày 14 tháng 12

Ban hành: 14/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

17

Luật An ninh mạng 2018

tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế 1. Bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế phải bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu bảo vệ an ninh mạng với yêu cầu phát triển kinh tế - hội; khuyến khích cổng kết nối quốc tế đặt trên lãnh thổ Việt Nam; khuyến khích tổ chức, cá

Ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

18

Nghị quyết 60/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế - hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 do thành phố Cần Thơ ban hành

năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

19

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản an ninh, trật tự tại , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Phú Thọ,Tổ chức tự quản an ninh trật tự tại tỉnh Phú Thọ,Tổ chức và hoạt động của tổ chức tự quản an ninh trật tự,Tổ chức tự quản an ninh trật tự tại phường thị trấn Phú Thọ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

20

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Quảng Ninh,Thi đua Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ,Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới quốc gia,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77