Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1920 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BGTVT về Khai thác đường sắt

QCVN08:2018/BGTVT,Quy chuẩn QCVN08:2018,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 08: 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT National technical regulations on railway operations Lời nói đầu QCVN 08: 2018/BGTVT do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 37152:2018 về Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Khuôn khổ chung về phát triển và vận hành

sinh thêm nhiều vấn đề về chính trị, kinh tế, hội, văn hóa, phát triển hạ tầng, chất lượng dịch vụ và cuộc sống của dân cư, dẫn đến những vấn đề mới, phức tạp trong quản lý đô thị. Từ quan điểm này, cách tiếp cận về "cộng đồng thông minh” là một khái niệm quan trọng để giải quyết các thách thức nảy sinh của quá trình đô thị hóa bằng cách kết

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2017/BCT về An toàn trong khai thác quặng hầm lò

QCVN04:2017/BCT,Quy chuẩn QCVN04:2017,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 04:2017/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG KHAI THÁC QUẶNG HẦM LÒ National technical regulation on safety On underground mine of ore exploitation LỜI NÓI ĐẦU QCVN 04:2017/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2015/BGTVT về Khai thác đường sắt

QCVN08:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN08:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 08:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT National technical regulations on railway operations Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt QCVN 08:2015/BGTVT do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì

Ban hành: 20/04/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12865:2020 về Máy và thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - An toàn - Yêu cầu đối với máy hoàn thiện bề mặt

TCVN12865:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12865:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12865:2020 MÁY VÀ THIẾT BỊ KHAI THÁC VÀ GIA CÔNG ĐÁ TỰ NHIÊN - AN TOÀN - YÊU CẦU ĐỐI VỚI MÁY HOÀN THIỆN BỀ MẶT Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for surface finishing machines

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12863:2020 về Máy và thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - An toàn - Yêu cầu đối với máy cắt đá bằng dây kim cương

12863:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam 12863:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12863:2020 MÁY VÀ THIẾT BỊ KHAI THÁC VÀ GIA CÔNG ĐÁ TỰ NHIÊN - AN TOÀN - YÊU CẦU ĐỐI VỚI MÁY CẮT ĐÁ BẰNG DÂY KIM CƯƠNG Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone - Safety - Requirements for diamond

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2018/BGTVT về Thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

QCVN67:2018/BGTVT,Quy chuẩn QCVN67:2018,***,Giao thông QCVN 67:2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ THĂM DÒ, KHAI THÁC TRÊN BIỂN National Technical Regulation on Pressure Vessels of Means of Transportation and Offshore

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2018/BGTVT về An toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển

QCVN102:2018/BGTVT,Quy chuẩn QCVN102:2018,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông,Công nghiệp QCVN 102:2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT NỒI HƠI LẮP ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC TRÊN BIỂN National Technical Regulation on Safe Work of Boiler on Offshore installation

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12303:2018 (ISO/ASTM 52628:2013) về Bảo vệ bức xạ - Thực hành đo liều trong xử lý bức xạ

ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 6165 (ISO/IEC Guide 99), Từ vựng quốc tế về đo lường học - Khái niệm, thuật ngữ chung và cơ bản (VIM) TCVN 7393-1 (ISO 11137-1) Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Bức xạ - Phần 1: Yêu cầu triển khai, đánh giá xác nhận và kiểm soát

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 37150:2018 về Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Xem xét hoạt động hiện tại liên quan đến chuẩn đo

đồng đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững để cân bằng các khía cạnh kinh tế, hội và môi trường và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng một cách hiệu lực và hiệu quả hơn. Điều này cho thấy nhu cầu cấp bách phải phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ hiệu lực và hiệu quả hơn về tác động môi trường, hiệu quả kinh tế và chất lượng

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7078-1:2018 (ISO 7503-1:2016) về Đo hoạt độ phóng xạ – Đo và đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt Phần 1: Nguyên tắc chung

máy đo cho mọi kịch bản có khả năng là không khả thi. Giải pháp thực tế là chứng minh được rằng máy đo phù hợp với mục đích sử dụng sao cho người dùng có thể dựa vào dữ liệu kiểm tra kiểu loại và các dữ liệu đáp ứng đã công bố khác và các dữ liệu này cung cấp thông tin đủ để xác định được các đặc tính đáp ứng năng lượng của phát xạ alpha, beta

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 19126:2018 (ISO 19126:2009) về Thông tin địa lý - Từ điển khái niệm đối tượng và đăng ký

niệm của cộng đồng riêng biệt, nhưng trong tương lai nó có thể được “phát triển” để trở thành một phần của tập hợp các khái niệm tham khảo chung. Để không cản trở sự phát triển, yêu cầu những khái niệm đó không mâu thuẫn với những từ điển khái niệm đối tượng địa lý tham khảo hiện có. c) Các ánh xạ và/hoặc sự tương ứng giữa các khái niệm

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2017/BGTVT về Thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

QCVN67:2017/BGTVT,Quy chuẩn QCVN67:2017,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 67:2017/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ THĂM DÒ, KHAI THÁC TRÊN BIỂN National Technical Regulation on Pressure Vessels of Means of Transportation and Offshore

Ban hành: 26/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 37151:2018 về Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Nguyên tắc và yêu cầu đối với chuẩn đo kết quả hoạt động

đồng. Tuy nhiên, việc lựa chọn và tầm quan trọng của các chuẩn đo hoặc các chỉ số kết quả hoạt động (chính) của hạ tầng cho cộng đồng là kết quả của việc áp dụng Tiêu chuẩn này và phụ thuộc vào các đặc điểm của mỗi cộng đồng. Trong tiêu chuẩn này, khái niệm về sự thông minh được đề cập đến ở góc độ kết quả hoạt động liên quan đến các giải pháp

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2012/BLĐTBXH về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá do Bộ Lao động, Thương binh và hội ban hành

QCVN05:2012/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN05:2012,Bộ Lao động - Thương binh và hội,QCVN 05:2012/BLĐTBXH ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,An toàn lao động,Khai thác và chế biến đá,Bộ Lao động Thương binh và hội QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 05:2012/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN

Ban hành: 18/01/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12021:2017 (ISO/ASTM 51707:2015) về Bảo vệ bức xạ - Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo trong đo liều xử lý bức xạ

11137-1), Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Bức xạ - Phần 1: Yêu cầu triển khai, đánh giá xác nhận và kiểm soát thường quy quá trình tiệt khuẩn đối với thiết bị y tế TCVN 8234 (ISO/ASTM 51702), Tiêu chuẩn thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ gamma dùng để xử lý bằng bức xạ; TCVN 9595-3:2013 (ISO/IEC Guide 98-3:2008)2), Độ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 71:2013/BGTVT về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển

chứng minh rằng hệ thống quản lý an toàn trên Công ty đã được thực hiện tối thiểu là ba tháng và hệ thống quản lý an toàn đã được thực hiện tối thiểu là ba tháng trên tối thiểu một tàu thuộc mỗi loại tàu do Công ty khai thác. 2. Hệ thống quản lý an toàn phải đảm bảo rằng các mục tiêu trong điểm 1.1.3 và 1.1.4 khoản 1.1 Mục 1 Phần II của Quy

Ban hành: 06/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12019:2017 (ISO/ASTM 51261:2013) về Bảo vệ bức xạ - Thực hành hiệu chuẩn hệ đo liều thường quy cho xử lý bức xạ

áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 7393-1 (ISO 11137-1), Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Bức xạ - Phần 1: Yêu cầu triển khai, đánh giá xác nhận và kiểm soát thường quy quá trình tiệt khuẩn đối với thiết bị y tế

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7910:2017 (ISO/ASTM 51275:2013) về Bảo vệ bức xạ - Thực hành sử dụng hệ đo liều phim nhuộm màu bức xạ

bổ sung (nếu có). TCVN 6165: 2009 (ISO/IEC Guide 99:2007)1), Từ vựng quốc tế về đo lường học - Khái niệm, thuật ngữ chung và cơ bản (VIM); TCVN 9595-3:2013 (ISO/IEC Guide 98-3:2008)2), Độ không đảm bảo đo - Phần 3: Hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo (GUM:1995); TCVN 12019 (ISO/ASTM 51261) Bảo vệ bức xạ - Thực hành hiệu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12076:2017 (ISO 14470:2011) về Chiếu xạ thực phẩm - Yêu cầu đối với việc xây dựng, đánh giá xác nhận và kiểm soát thường xuyên quá trình chiếu xạ bằng bức xạ ion hóa để xử lý thực phẩm

Chiếu xạ thực phẩm (food irradiation) Quá trình xử lý thực phẩm bằng bức xạ ion hóa. 3.14 An toàn thực phẩm (food safety) Khái niệm chỉ ra thực phẩm sẽ không gây nguy hại cho người tiêu dùng khi được chế biến và/hoặc ăn theo đúng mục đích sử dụng. [3.1, TCVN ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005)]. 3.15 Thực hành sản

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222