Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 19768 công văn

1

Công văn 3471/CT-TTHT năm 2020 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3471/CT-TTHT,Công văn 3471 2020,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hướng dẫn chính sách thuế Cục thuế Hồ Chí Minh,Khai bổ sung hồ sơ khai thuế Cục thuế Hồ Chí Minh,Hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

2

Công văn 1608/BHXH-QLT năm 2020 về triển khai thực hiện Quyết định 505/QĐ-BHXH do Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1608/BHXH-QLT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2020 Kính gửi: - Đơn vị sử

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

3

Công văn 4281/VPCP-CN năm 2018 bổ sung quy hoạch và không đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đá vôi tại Gia Minh, xã Minh Tân, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

4281/VPCP-CN V/v bổ sung quy hoạch và không đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đá vôi tại Gia Minh, xã Minh Tân, TP Hải Phòng Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Về đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 3157/BXD-VLXD ngày 28 tháng 12 năm 2017) và ý kiến của Bộ Văn hóa Thể

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

4

Công văn 8957/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8957/CT-TTHT,Công văn 8957 2019,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Kê khai thuế,Vướng mắc kê khai thuế,Giải đáp vướng mắc,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

5

Công văn 3355/GDĐT-KHTC năm 2020 về triển khai mô hình quản lý “Trường học thông minh - An toàn - Không dùng tiền mặt” tại các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3355/GDDT-KHTC,Công văn 3355 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Triển khai mô hình quản lý Trường học thông minh,Triển khai mô hình quản lý Trường học An toàn,Mô hình quản lý Trường học Không dùng tiền mặt,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

6

Công văn 4951/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4951/CT-TTHT,Công văn 4951 2019,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Giá trị gia tăng,Hoá đơn giá trị gia tăng,Áp thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2019

7

Công văn 1410/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1410/CT-TTHT,Công văn 1410 2019,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hướng dẫn kê khai thuế,Kê khai thuế,Hình thức kê khai thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

8

Công văn 3717/BHXH-CNTT năm 2020 về triển khai ứng dụng VssID do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

3717/BHXH-CNTT,Công văn 3717 2020,Bảo hiểm hội Việt Nam,Triển khai ứng dụng VssID,Hướng dẫn triển khai ứng dụng VssID,Ứng dụng của Bảo hiểm hội Việt Nam,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2020

9

Công văn 560/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

560/CT-TTHT,Công văn 560 2019,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Kê khai thuế giá trị gia tăng ,Vướng mắc kê khai thuế,Thủ tục kê khai thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

10

Công văn 275/BHXH-TST về khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

275/BHXH-TST,Công văn 275 2021,Bảo hiểm hội Việt Nam,Phát triển người tham gia bảo hiểm hội,Phát triển người tham gia bảo hiểm y tế,Khai thác phát triển người tham gia bảo hiểm thất nghiệp,Bảo hiểm BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

11

Công văn 1285/TTg-CN năm 2018 về triển khai xây dựng tiêu chí đô thị văn minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1285/TTg-CN,Công văn 1285 2018,Thủ tướng Chính phủ,Đô thị văn minh,Đô thị,Công trình đô thị,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1285/TTg-CN V/v Triển khai xây dựng tiêu chí đô

Ban hành: 21/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

12

Công văn 435/BHXH-CST năm 2020 về niêm yết công khai mẫu C13-TS và chuyển trả tờ rời hàng năm cho người lao động do Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

435/BHXH-CST,Công văn 435 2020,Bảo hiểm hội thành phố Hồ C,Niêm yết công khai mẫu C13 TS,Chuyển trả tờ rời cho người lao động,Quản lý sổ bảo hiểm hội,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP.HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

13

Công văn 7179/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

7179/CT-TTHT,Công văn 7179 2018,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Kê khai thuế,Hướng dẫn kê khai thuế,Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2018

14

Công văn 6601/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6601/CT-TTHT,Công văn 6601 2018,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Kê khai thuế,Hướng dẫn kê khai thuế,Thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2018

15

Công văn 5665/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5665/CT-TTHT,Công văn 5665 2018,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Kê khai thuế,Vướng mắc kê khai thuế,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2018

16

Công văn 7211/VPCP-CN năm 2020 về triển khai đầu tư hệ thống đường vành đai vùng Thủ đô và vùng Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

7211/VPCP-CN,Công văn 7211 2020,Văn phòng Chính phủ,Triển khai đầu tư hệ thống đường vành đai vùng Thủ đô,Triển khai đầu tư hệ thống đường vành đai vùng Hồ Chí Minh,Đầu tư hệ thống đường vành đai vùng Thành phố Hồ Chí Minh,Đầu tư,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ

Ban hành: 29/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

17

Công văn 831/BHXH-PC năm 2020 về phối hợp triển khai Phần mềm chuyển phát hồ sơ bảo hiểm hội do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

831/BHXH-PC,Công văn 831 2020,Bảo hiểm hội Việt Nam,Triển khai Phần mềm chuyển phát hồ sơ bảo hiểm,Phần mềm chuyển phát hồ sơ bảo hiểm hội,Chuyển phát hồ sơ bảo hiểm hội,Bảo hiểm BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

18

Công văn 1142/BHXH-CST năm 2020 về chấn chỉnh việc trả sổ bảo hiểm hội cho người lao động quản lý do Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1142/BHXH-CST,Công văn 1142 2020,Bảo hiểm hội thành phố Hồ C,Trả sổ bảo hiểm hội cho người lao động,Chấn chỉnh trả sổ bảo hiểm hội cho người lao động,Trả sổ bảo hiểm cho người lao động quản lý,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP. HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

19

Công văn 875/BHXH-BT năm 2020 về triển khai thu bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống Viettel do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

V/v triển khai thu BHXH, BHYT qua hệ thống Viettel Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020 Kính gửi: Bảo hiểm hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm hội (BHXH) Việt Nam ban hành quy định hoạt động đại lý thu BHXH,

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2020

20

Công văn 1548/GDĐT-VP về triển khai mẫu phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1548/GDĐT-VP Về triển khai mẫu phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2020 Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường

Ban hành: 31/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222