Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA IA KENH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 442 văn bản

1

Nghị định 54/2002/NĐ-CP về việc thành lập thuộc các huyện Chư Prông, Ayun Pa và chuyển xã Ia Kênh thuộc huyện Ia Grai về thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

54/2002/ND-CP,Nghị định 54 2002,Chính phủ,Thành lập ,Huyện Chư Prông,Huyện Ayun Pa,Xã Ia Kênh,Huyện Ia Grai,Thành phố Pleiku,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 13/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Quyết định 249/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum

249/QD-UBND,Quyết định 249 2020,Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch sử dụng đất huyện Ia H’Drai tỉnh Kon Tum,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kon Tum,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

3

Quyết định 166/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum

166/QD-UBND,Quyết định 166 2019,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 166/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 19 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 19/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

4

Quyết định 133/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Tổng diện tích Phân theo đơn vị hành chính TT Ia Kha Xã Ia Sao Xã Ia Yok Xã Ia Hrung Xã IaXã Ia Khai (1) (2) (3) (4) = (5) +...+(17) (5)

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2018

5

Quyết định 319/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum

319/QD-UBND,Quyết định 319 2018,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 319/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 30 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2018

6

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND về chia tách, đổi tên thôn thuộc các Chư Pơng, Ia Hla, Bar Măih, Ia Blứ, Ia Blang, Bơ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

trống). b) Thôn Đoàn Kết: Gồm 108 hộ, 319 nhân khẩu. Ranh giới: phía đông giáp Bờ Ngoong (suối Ia Tiêm); phía tây giáp làng Hố Bi, làng Hố Bua (suối Ia Tiêm); phía nam giáp Dun; phía Bắc giáp làng Hố Lâm (tường rào khu dân cư). 2. Chia tách thôn Kênh Siêu thuộc Chư Pơng huyện Chư Sê thành 02 thôn là: thôn Kênh Siêu (mới) và thôn

Ban hành: 01/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

7

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND về chia tách, thành lập thôn, làng, tổ dân phố thuộc Al Bá, Ia Phang, Ia Le, Ia Dreng và thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Chia tách thôn 4 thuộc xã Ia Le thành hai thôn là thôn Phú Bình và thôn Phú An. a) Thôn Phú Bình: gồm 243 hộ, 1.463 nhân khẩu. Địa giới: phía Đông giáp suối Ia Niel; phía Tây giáp làng Kênh Mék (Quốc lộ 14 và khu dân cư); phía Nam giáp thôn Phú An (khu dân cư); phía Bắc giáp đất sản xuất. b) Thôn Phú An: gồm 199 hộ, 969 nhân khẩu.

Ban hành: 12/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

8

Quyết định 106/2005/QĐ-UB về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2005 - 2015

106/2005/QD-UB,Quyết định 106 2005,Tỉnh Gia Lai,Quy hoạch phát triển kinh tế huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai,Quy hoạch phát triển hội huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai,Quy hoạch phát triển kinh tế hội tỉnh Gia Lai 2005 2015,Thương mại,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 18/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2020

9

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 46/2016/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020

tại địa phương./. PHỤ LỤC Ia KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI TRONG NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) TT Tên tuyến kênh (huyện/thành phố) Địa điểm xây dựng () Chiều dài kênh đã

Ban hành: 12/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2017

10

Nghị định 70/CP năm 1996 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập một số , thị trấn và huyện Ia Grai thuộc tỉnh Gia Lai

Đông giáp huyện Mang Yang; Tây và Bắc giáp tỉnh Kon Tum; Nam giáp huyện Ia Grai, thị Pleiku và huyện Mang Yang. 2- Huyện Ia Grai có 115.720,5 ha diện tích tự nhiên và 50.431 nhân khẩu, bao gồm 9 : Ia Sao, Ia Hrung, Ia Krai, Ia Grai, Ia Kênh, Ia O, Ia Dêr, Ia Chia, Ia Pếch và thị trấn Chư Pah (của huyện Chư Pah cũ). Địa giới huyện

Ban hành: 11/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

11

Nghị định 46/2008/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính , phường, thành lập , phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và các huyện Chư Prông, Chư Sê, tỉnh Gia Lai

phường Hội Thương và phường Hội Phú; Bắc giáp phường Hoa Lư và Trà Đa; Nam giáp phường Trà Bá. 3. Điều chỉnh 187,78 ha diện tích tự nhiên và 968 nhân khẩu của xã Ia Kênh thuộc thành phố Pleiku về Chư HDrông quản lý. Chư HDrông có 2.548 và 11.107 nhân khẩu. 4. Thành lập phường Chi Lăng thuộc thành phố Pleiku trên cơ sở điều

Ban hành: 17/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

13

Hướng dẫn 170/HD-SXD năm 2016 điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương khảo sát thực tế làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành

Hệ số (K) điều chỉnh chi phí nhân công I Thành phố Pleiku 1 Các : Gào, Ia Kênh, Biển Hồ, Tân Sơn, Trà Đa, Chư Á, Diên Phú, An Phú, Chư H’Drông. 2.489.000 1,245 2

Ban hành: 15/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2016

14

Nghị định 98/2006/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính ; thành lập phường, thuộc thành phố Pleiku, huyện Ayun Pa và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Trà Đa, Gào, Diên Phú, Tân Sơn, Ia Kênh, Chư Á. 2. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Ia Ke, xã Ia Hiao; thành lập Ayun Hạ, Chrôh Pơnan thuộc huyện Ayun Pa: - Điều chỉnh 2.765 ha diện tích tự nhiên và 5.130 nhân khẩu của xã Ia Ke để thành lập Ayun Hạ. Ayun Hạ có 2.765 ha diện tích tự nhiên và 5.130 nhân khẩu. Địa

Ban hành: 15/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2007

Ban hành: 13/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2013

16

Nghị quyết 24/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 do Chính phủ ban hành

4 3 Số 3 Thành phố Pleiku (gồm các phường: Ia Kring, Hoa Lư, Diên Hồng, Hội Thương và các : Gào, Ia Kênh, Diên Phú) 4 4 Số 4 Huyện Chư Sê (gồm các : Ia Pal, Kông H’Tok, Bờ Ngoong, Ia Tiêm, AIBá, Bar Măih, Chư

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2011

17

Nghị quyết 859/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Gia Lai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

người của Chư HDrông vào phường Chi Lăng. Sau khi nhập, phường Chi Lăng có 25,67 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.476 người. Phường Chi Lăng giáp các phường Hội Phú, Thắng Lợi, Trà Bá, các Chư Ă, Gào, Ia Kênh; huyện Chư Prông và huyện Đak Đoa; b) Sau khi sắp xếp, thành phố Pleiku có 22 đơn vị hành chính cấp , gồm 14

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

18

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025

100 270 370 35,15 28 Hệ thống chống úng cho các : An Phú; TT Đắk Đoa; Adớk; Glar kênh TT Đăk Đoa 500 0 500 40 29 Ia

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2015

Ban hành: 07/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2012

Ban hành: 18/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182