Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA HONG PHONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 39582 văn bản

1

Quyết định 105/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình ông Cao Đức Sơ, quê xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

310/TTr-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 93/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 01 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình ông Cao Đức Sơ, quê xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống thực

Ban hành: 22/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2008

2

Nghị định 09/2002/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường Chí Linh để thành lập thị trấn Bến Tắm thuộc huyện Chí Linh và đổi tên Ninh Thọ thành xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

09/2002/ND-CP,Nghị định 09 2002,Chính phủ,Giải thể thị trấn,Đổi tên ,Thị trấn nông trường Chí Linh,Thị trấn Bến Tắm,Huyện Chí Linh, Ninh Thọ,Xã Hồng Phong,Huyện Ninh Giang,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Quyết định 994/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - TTr. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; - Chủ tịch, các PCT

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

4

Quyết định 1443/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

1443/QD-UBND,Quyết định 1443 2020,Thành phố Hải Phòng,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Hải Phòng,Kế hoạch sử dụng đất quận Hồng Bàng Hải Phòng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG --------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

5

Quyết định 20/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự và các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

6

Quyết định 60/QĐ-UBND.NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự và các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

7

Quyết định 483/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

hành. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh và Thủ trưởng các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - TTr. Tỉnh ủy,HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;

Ban hành: 13/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

8

Nghị quyết 1003/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1003/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1003 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập phường An Bình A thị xã Hồng Ngự,Thành lập phường An Bình B thị xã Hồng Ngự,Thành lập thành phố Hồng Ngự Đồng Tháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

9

Thông tư 02/2014/TT-NHNN quy định về tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

in, đúc hỏng tiêu hủy theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải được kiểm đếm 100% và tiêu hủy đúng với số lượng thực tế sau kiểm đếm. 5. Việc giao nhận, kiểm đếm, cắt hủy tiền in, đúc hỏng phải được thực hiện trong các gian phòng riêng biệt có cửa, khóa đảm bảo an toàn theo quy định hiện hành về chế độ giao nhận, bảo quản tiền

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

10

Thông tư 07/2017/TT-NHNN quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiên in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

07/2017/TT-NHNN,Thông tư 07 2017,Ngân hàng Nhà nước,Giám sát tiêu hủy tiền,Quy chế tiêu hủy tiền,Tiêu hủy tiền in đúc hỏng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2017

11

Quyết định 33/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

33/QD-UBND,Quyết định 33 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Kế hoạch sử dụng đất huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

12

Quyết định 30/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

30/QD-UBND-ND,Quyết định 30 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Hồng Ngự,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2021 tỉnh Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

13

Quyết định 35/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

35/QD-UBND-ND,Quyết định 35 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Hồng,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Hồng Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2021 tỉnh Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

14

Quyết định 35/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

đất. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự và các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, các

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2018

15

Quyết định 15/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

15/QD-UBND-ND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hồng Ngự,Kế hoạch sử dụng đất huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

16

Quyết định 252/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c); - TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); - Chủ tịch,

Ban hành: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2018

17

Quyết định 937/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Hồng Bàng do thành phố Hải Phòng ban hành

937/QD-UBND,Quyết định 937 2018,Thành phố Hải Phòng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 937/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày

Ban hành: 02/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

18

Quyết định 2557/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

2557/QD-UBND,Quyết định 2557 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt bổ sung quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất thị xã Hồng Lĩnh Hà Tĩnh,Hà Tĩnh phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

19

Quyết định 2997/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Hội Tai Mũi Họng Khánh Hòa

Sở Nội vụ tại Công văn số 2322/SNV-TCBC ngày 26/9/2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hội Tai Mũi Họng Khánh Hòa gồm 08 Chương, 26 Điều đã được Đại hội nhiệm kỳ I (2018-2023) thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2018, kèm theo Quyết định này. Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Y tế; các thành viên Ban

Ban hành: 08/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

20

Nghị quyết 258/2019/NQ-HĐND về đổi tên, đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, huyện Hồng Ngự, huyện Thanh Bình và thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

2019 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐỔI TÊN, ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO LÃNH, HUYỆN HỒNG NGỰ, HUYỆN THANH BÌNH VÀ THỊ XÃ HỒNG NGỰ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 16/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77