Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Van ban huong dan thuc hien nghi dinh 34/2011/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 26904 công văn

1

Công văn 2593/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 34/2007/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 18/9/2014, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 8013/SXD-PTN&TTBĐS đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp. Về

Ban hành: 17/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

2

Công văn 9948/VPCP-KGVX năm 2016 hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9948/VPCP-KGVX V/v hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

3

Công văn 75/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 207/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Bộ Tài chính Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 7804/BTC-QLN ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn thực hiện nội dung điều chỉnh giá hợp đồng được quy định tại Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong

Ban hành: 08/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

4

Công văn 8700/VPCP-KGVX năm 2016 hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8700/VPCP-KGVX V/v hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

5

Công văn 4045/BTP-KHTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

31/2012/NĐ-CP); Căn cứ Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ (sau đây viết tắt là Nghị định số 34/2012/NĐ-CP); Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính về xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương tối thiểu chung, chế độ phụ cấp công vụ tại Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14 tháng

Ban hành: 24/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2013

6

Công văn 1902/BYT-QLD năm 2017 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành

dạng phối hợp có chứa hoạt chất hướng tâm thần, dạng phối hợp có chứa tiền chất dùng làm thuốc tiếp tục thực hiện theo Nghị định 102/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thuốc và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành. III. Ngừng tiếp nhận và giải

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2017

7

Công văn 10342/VPCP-KSTT năm 2017 thực hiện Nghị định 92/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để giúp Chánh Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ Công an), Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo đúng quy định tại Điều 6 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 31

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

8

Công văn 11/BXD-QLN năm 2014 về đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP liên quan quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được công văn số 07/SXD-QLN&CS ngày 02/01/2014 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả

Ban hành: 21/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

9

Công văn 8539/UBND-TNMT năm 2013 thực hiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP

dựng hướng dẫn triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ và việc phân loại hồ sơ mua nhà đủ điều kiện được bán đã đề xuất tại Văn bản nêu trên; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện và các vấn đề vướng mắc, vượt thẩm quyền./. Nơi nhận: - Như

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2013

10

Công văn 5639/BKHĐT-TH năm 2016 hướng dẫn thực hiện nội dung Nghị định 136/2015/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

trương đầu tư hoàn chỉnh báo cáo trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” và “UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm Mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, địa Điểm, thời gian, tiến độ thực hiện”. b) Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công - Khoản 4 Điều 12 Nghị định

Ban hành: 19/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

11

Công văn 8408/SXD-B61 năm 2013 thực hiện việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP

Xây dựng đã ban hành Thông tư số 14/2013/TT-BXD hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 5/11/2013). Ngày 29/10/2013, Sở Xây dựng đã có văn bản số 8359/SXD-B61 gửi các Bộ Xây dựng, Quốc Phòng, các Sở, Ngành và UBND các

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2013

12

Công văn 3936/VPCP-KTN hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

quản lý chất lượng công trình xây dựng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Công an, Quốc phòng khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Bộ Xây dựng đôn đốc các Bộ thực hiện

Ban hành: 17/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

13

Công văn 418/VPCP-KGVX năm 2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2009/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 418/VPCP-KGVX V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

14

Công văn 2804/VPCP-QHĐP năm 2017 thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

giao: Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn việc thực hiện Khoản 4, Điều 9 Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ để các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm căn cứ hướng dẫn doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thực hiện. Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện

Ban hành: 24/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2017

15

Công văn 812/BTC-TCHQ năm 2016 hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định 114/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 812/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 114/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

16

Công văn 943/VPCP-QHĐP năm 2017 thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

b) Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn việc thực hiện khoản 2, điều 9, Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 để các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm căn cứ hướng dẫn doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thực hiện. c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

17

Công văn 67/BXD-QLN năm 2013 trả lời công văn 1107/SXD-QLN&TTBĐS hướng dẫn thực hiện Nghị định 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1107/SXD-QLN&TTBĐS ngày 26/9/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 1. Ngày

Ban hành: 21/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2013

18

Công văn 67/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

lao động, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định tại các văn bản nêu trên; BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH đối với đối tượng áp dụng thuộc phạm vi Điều chỉnh quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị định số 63/2015/NĐ-CP và Điều 1, Điều 2 Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH như sau: 1. Về thu BHXH

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2016

19

Công văn 34/TTLLTPQG-TTrC năm 2017 về hướng dẫn thực hiện đương nhiên được xóa án tích do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia ban hành

án thực hiện yêu cầu cấp giấy chứng nhận xóa án tích không thuộc trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án: Đề nghị Sở Tư pháp phối hợp với cơ quan Tòa án trên địa bàn hướng dẫn cho những cá nhân này đến Sở Tư pháp thực hiện yêu cầu cấp Phiếu LLTP tránh tình trạng cơ quan Tòa án nhận hồ sơ, sau đó lại chuyển cho Sở Tư pháp xử lý như tại

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2017

20

Công văn 1199/BTP-KHTC năm 2015 hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi điều chỉnh tiền lương cho cán bộ, công chức có hệ số từ 2,34 trở xuống theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống (sau đây gọi là Nghị định số 17/2015/NĐ-CP); Căn cứ Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chỉ thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ

Ban hành: 14/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status