Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" VAN PHONG CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 220031 văn bản

1

Chỉ thị 4840/CT-VPCP năm 2021 bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Văn phòng Chính phủ

4840/CT-VPCP,Chỉ thị 4840 2021,Văn phòng Chính phủ,Phòng chống dịch COVID 19,Biện pháp phòng chống dịch Covid 19,Bổ sung các biện pháp phòng chống dịch Covid 19,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

2

Công điện 7423/CĐ-VPCP năm 2020 về học sinh bị tai nạn tại tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

7423/CD-VPCP,Công điện 7423 2020,Văn phòng Chính phủ,Học sinh bị tai nạn tại tỉnh Lào Cai,Học sinh mầm non bị tai nạn do sập đổ cổng trường,Học sinh tiểu học bị tai nạn do sập đổ cổng trường,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

3

Thông báo 234/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt với các nhà khoa học ngành y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

234/TB-VPCP,Thông báo 234 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại cuộc gặp mặt với các nhà khoa học ngành y tế,Kết luận Thủ tướng với các nhà khoa học ngành y tế,Kết luận Thủ tướng tại cuộc gặp mặt với các nhà khoa học,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2021

4

Công điện 6763/CĐ-VPCP năm 2021 về chấn chỉnh, tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ điện

6763/CD-VPCP,Công điện 6763 2021,Văn phòng Chính phủ,Chấn chỉnh hiệu quả biện pháp phòng chống dịch COVID19,Tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống COVID19,Tiếp tục thực hiện hiệu quả biện pháp phòng chống COVID19,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 23/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2021

5

Thông báo 159/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với Thanh tra Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

159/TB-VPCP,Thông báo 159 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Thủ tướng với Thanh tra Chính phủ,Kết luận tại cuộc làm việc với Thanh tra Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ làm việc với Thanh tra Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

6

Thông báo 221/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

221/TB-VPCP,Thông báo 221 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại phiên họp của Hội đồng Thi đua Khen thưởng,Kết luận tại phiên họp của Hội đồng Thi đua Trung ương,Kết luận Thủ tướng tại phiên họp của Hội đồng Thi đua,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 23/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2021

7

Công điện 6741/CĐ-VPCP năm 2021 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ điện

6741/CD-VPCP,Công điện 6741 2021,Văn phòng Chính phủ,Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid19,Nâng cao hiệu quả phòng chống dịch COVID19,Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống COVID19,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2021

8

Thông báo 183/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

183/TB-VPCP,Thông báo 183 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc với tỉnh Tây Ninh về Covid 19,Kết luận buổi làm việc với Tây Ninh về phòng chống Covid 19,Kết luận tại buổi làm việc với tỉnh Tây Ninh về kinh tế xã hội,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

9

Thông báo 181a/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

181a/TB-VPCP,Thông báo 181a 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc với Hồ Chí Minh về phòng Covid 19,Kết luận buổi làm việc với Hồ Chí Minh về phòng chống Covid,Kết luận tại buổi làm việc về phòng chống dịch Covid 19,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2021

10

Quyết định 211/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

211/QD-TTg,Quyết định 211 2021,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước của Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước của Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

11

Thông báo 119/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

119/TB-VPCP,Thông báo 119 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Bộ Tài chính,Kết luận tại buổi làm việc với Bộ Tài chính 2021,Kết luận Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Tài chính,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

12

Thông báo 125/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Cổng TTĐT Chính phủ ngày 12/05/2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

125/TB-VPCP,Thông báo 125 2021,Văn phòng Chính phủ,kết luận Thủ tướng Phạm Minh Chính buổi làm việc với Cổng TTĐT Chính phủ,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

13

Thông báo 122/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

122/TB-VPCP,Thông báo 122 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo Hồ Chí Minh,Kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với Hồ Chí Minh,Kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

14

Thông báo 163/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

163/TB-VPCP,Thông báo 163 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử,Kết luận tại cuộc họp về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử,Kết luận về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử,Công nghệ thông tin,Quyền dân sự VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

15

Thông báo 88/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với Bộ kế hoạch và Đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

88/TB-VPCP,Thông báo 88 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại cuộc làm việc với Bộ kế hoạch và Đầu tư,Kết luận của Thủ tướng tại cuộc làm việc với Bộ kế hoạch,Kết luận Thủ tướng Chính phủ với Bộ kế hoạch 2021,Đầu tư,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

16

Thông báo 320/TB-VPCP năm 2019 ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

320/TB-VPCP,Thông báo 320 2019,Văn phòng Chính phủ,Chính phủ điện tử,Phát triển chính phủ điện tử ,Chính phủ điện tử Việt Nam ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

17

Thông báo 124/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

124/TB-VPCP,Thông báo 124 2021,Văn phòng Chính phủ,Thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid19,Kết luận về thành lập Quỹ vắc xin Covid19,Kết luận Phó Thủ tướng về thành lập Quỹ Covid19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

18

Thông báo 39/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

39/TB-VPCP,Thông báo 39 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên,Kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Phú Yên,Kết luận Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Phú Yên,Đầu tư,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 06/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

19

Thông báo 75/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

75/TB-VPCP,Thông báo 75 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Phó Thủ tướng làm việc với Ninh Thuận,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo Ninh Thuận,Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

20

Thông báo 72/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

72/TB-VPCP,Thông báo 72 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Hà Nội,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo Hà Nội,Kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc Hà Nội,Đầu tư,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.238.36