Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" VAN HOA - XA HOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 205496 văn bản

1

Quyết định 1513/QĐ-UBND năm 2017 về quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tỉnh Quảng Ngãi

ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP

Ban hành: 18/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

2

Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2019 thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH Căn cứ nội dung Văn bản số 3667/VPCP-QHQT ngày 04/5/2019 của Văn phòng Chính phủ, Văn bản số 37/BC-LĐTBXH ngày 19/4/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 theo

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2019

3

Kế hoạch 993/KH-UBND thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tỉnh Tây Ninh năm 2019

KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN TỈNH TÂY NINH NĂM 2019 Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Tây Ninh thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2019

4

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2018 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI (Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2018) Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế -

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

5

Nghị quyết 14/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

- VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX KỲ HỌP THỨ CHÍN (Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2018) Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

6

Quyết định 446/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025

HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2025 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục

Ban hành: 21/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2018

7

Quyết định 282/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2018 của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tỉnh Quảng Ngãi

TRA NĂM 2018 CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Căn

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

8

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2017 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX KỲ HỌP THỨ SÁU (Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2017) Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

9

Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

QUYẾT ĐỊNH SỐ 161/QĐ-TTG NGÀY 25/01/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội

Ban hành: 18/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2017

10

Kế hoạch 3830/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 61/QĐ-TTg thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

161/QĐ-TTG NGÀY 25/01/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm

Ban hành: 01/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2017

11

Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại thành phố Hải Phòng đến năm 2025

ĐỊNH SỐ 161/QĐ-TTG NGÀY 25/01/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA XÃ HỘI ASEAN TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2025. Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến

Ban hành: 23/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

12

Nghị quyết 14/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM (Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 7 năm 2017) Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết sô 01/2017/CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2017

13

Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2017 triển khai đề án thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH Thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 (Sau đây gọi tắt là Đề án 161). Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2017

14

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

161/QĐ-TTg NGÀY 25/01/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH. Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập Quốc tế; Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2017

15

Kế hoạch 189/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg về mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

NGÀY 25/01/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÁC MỤC TIÊU CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI Thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

16

Kế hoạch 307/KH-UBND năm 2017 thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 do tỉnh An Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 307/KH-UBND An Giang, ngày 30 tháng 5 năm 2017 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CỘNG ĐỒNG VĂN

Ban hành: 30/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

17

Nghị quyết 130/NQ-HĐND năm 2016 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2017 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

VỤ KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX KỲ HỌP THỨ BA (Từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 12 năm 2016) Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

18

Nghị quyết 112/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2016 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI (Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 8 năm 2016) Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII về

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2016

19

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2015 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

NHIỆM VỤ KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 20 (Từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 12 năm 2015) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội Khóa XII về Thí điểm không tổ chức

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

20

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2015 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và ngân sách năm 2016 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NĂM 2016 Năm 2015, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng sự phát triển của Thành phố. Tuy nhiên, với nỗ lực khắc phục khó khăn của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.228.109