Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Văn bản số 469/TTg-KTN ve nha o theo nghi dinh 61 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-14 trong 14 công văn

Hệ thống tìm kiếm được 672 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 44 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
1

Công văn 5931/TCHQ-KTTT về việc ban hành danh mục mặt hàng quản lý rủi ro về giá dữ liệu kèm theo do Tổng cục Hải quan ban hành

1. Danh mục mặt hàng quản lý rủi ro về giá mức giá kiểm tra kèm theo là một bộ phận trong cơ sở dữ liệu giá được sử dụng để: - So sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của doanh nghiệp, xác định dấu hiệu nghi vấn thực hiện tham vấn theo quy định; - Phân loại, đánh giá mức độ tin cậy của các thông tin dữ liệu giá có sẵn trên

Ban hành: 02/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 21/01/2010

Cập nhật: 13/10/2009

2

Công văn 908/BYT-BH năm 2016 hướng dẫn bổ sung thông tin thuốc vật tư y tế để thực hiện tin học hóa bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

“CP.19010.15.3”. 3. Mã vật tư y tế thanh toán bảo hiểm y tế Mã vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế là tổ hợp của mã nhóm vật tư y tế quy định tại cột 3 của Phụ lục 5 ban hành kèm theo Công văn này mã hiệu sản phẩm được nhà sản xuất in trên bao bì hoặc trên sản phẩm; giữa mã nhóm vật tư y tế mã hiệu sản phẩm cách nhau

Ban hành: 22/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2016

3

Công văn số 3154/BGDĐT-VP về việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành

nhất là giáo viên công tác lâu năm miền núi không về được đồng bằng theo quy định của Luật giáo dục. Đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét, xử lý. Trả lời: * Về trách nhiệm của Bộ Giáo dục Đào tạo Thực hiện chính sách luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thời

Ban hành: 11/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2008

4

Công văn 3081/BKH-QLĐT về tăng cường quản lý công tác đấu thầu do Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành

tế, duy trì tăng trưởng kinh tế bảo đảm an sinh xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/04/2010 về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước văn bản số 157/TTg-KTN ngày 22/01/2010 về việc tình hình thực hiện chỉ định thầu theo văn bản số

Ban hành: 11/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2010

5

Công văn 2715/BCT-TC năm 2015 báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính do Bộ Công Thương ban hành

Tài chính Phúc đáp Công văn số 1018/BTC-NSNN ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc công khai ngân sách hàng năm, Bộ Công Thương báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công khai phân bổ dự toán kinh phí năm 2015 công khai quyết toán năm 2013 theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 19/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2015

6

Công văn 2334/TCHQ-TXNK về sửa đổi Danh mục mức giá mặt hàng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý giá tính thuế, ngăn chặn hiện tượng gian lận thương mại qua giá đồng thời bổ sung thêm nguồn thông tin dữ liệu để hỗ trợ công tác kiểm tra, tham vấn xác định trị giá tại các Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố. Căn cứ Điều 6 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày

Ban hành: 23/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 14/06/2013

Cập nhật: 27/05/2011

7

Công văn số 734/BXD-VP về công bố nội dung cơ bản của tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ

Ban hành: 21/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 15/07/2010

Cập nhật: 23/04/2008

8

Công văn số 1779/BXD-VP về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

xây dựng. Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát Xây dựng kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công

Ban hành: 16/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/02/2017

Cập nhật: 29/11/2007

9

Công văn số 916/QLCL-CL1 về việc xuất khẩu thủy sản do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản thủy sản ban hành

chân đầu sản phẩm phối chế từ các loại thủy sản này. (Thông tin chi tiết về các doanh nghiệp mới cập nhật, bổ sung xem Phụ lục I gửi kèm). 1.3. Danh sách các doanh nghiệp được phép chế biến thủy sản xuất khẩu vào các thị trường cập nhật đến 08/7/2008  bao gồm thông tin đã điều chỉnh của các doanh nghiệp nêu trên xin xem tại Phụ lục II

Ban hành: 08/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2008

10

Công văn 524/SXD-QLHĐXD công bố bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành

06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 cảu Bộ Xây dựng các quy định của Nhà nước về chính sách tiền lương, các khoản phụ cấp được hưởng trong doanh nghiệp trong đó: + Mức lương tối tiểu tính trong tiền lương thợ điều khiển máy được tính với mức 1.400.000 đồng/tháng mức 1.550.000 đồng/tháng. + Hệ số bậc thợ được áp dụng theo Nghị định số

Ban hành: 07/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 19/05/2015

Cập nhật: 19/03/2012

11

Công văn 5486/TCHQ-TXNK sửa đổi mức giá kiểm tra Danh mục RR hàng hóa nhập khẩu cấp Tổng cục do Tổng cục Hải quan ban hành

trị giá hàng nhập khẩu không phù hợp với giá thực tế phải thanh toán. Căn cứ Điều 6 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá; Căn cứ Điều 23 Mục II Chương III Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính quy định đối tượng, thẩm quyền, tiêu

Ban hành: 10/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 14/06/2013

Cập nhật: 20/10/2012

12

Công văn 25/UBND-KTTH công bố đơn giá khảo sát xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung; - Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ; - Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25

Ban hành: 11/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2010

13

Công văn 5253/UBND-CN công bố Đơn giá khảo sát xây dựng công trình, tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Định mức dự toán khảo sát xây dựng Công bố kèm theo văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007; Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 Hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát, của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2011

14

Công văn 14052/BTC-CST năm 2013 điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng do Bộ Tài chính ban hành

ngành thì không áp dụng theo nguyên tắc trên (vì vừa là nguyên liệu đầu vào của ngành này nhưng lại là sản phẩm đầu ra của ngành khác cần bảo hộ) một số sản phẩm cơ khí trọng điểm trong nước thuộc diện cần khuyến khích sản xuất nên được áp dụng mức thuế suất trần của WTO (theo quy định tại Khoản 4 Điều 1, Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status