Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" UY BAN THUONG VU QUOC HOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 106158 văn bản

1

Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

751/2019/UBTVQH14,Nghị quyết 751 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Luật Quy hoạch,Luật quy hoạch đô thị,Góp ý dự thảo Luật Quy hoạch,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2019

2

Nghị quyết 738/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020

738/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 738 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chương trình giám sát,Chương trình giám sát Quốc hội ,Chương trình giám sát Ninh Thuận ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2019

3

Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

629/2019/UBTVQH14,Nghị quyết 629 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Hoạt động của Hội đồng nhân dân,Hội đồng nhân dân,Hoạt động Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2019

4

Kế hoạch 313/KH-UBTVQH14 năm 2018 thực hiện chương trình giám sát của Quốc hộiỦy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019

313/KH-UBTVQH14,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chương trình giám sát,Chương trình giám sát Quốc hội ,Triển khai thực hiện,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

5

Nghị quyết 590/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về điều động, bổ nhiệm cán bộ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

590/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 590 2018,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều động,Bổ nhiệm cán bộ,Quy chế bổ nhiệm cán bộ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

6

Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

579/2018/UBTVQH14,Nghị quyết 579 2018,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bảo vệ môi trường,Biểu thuế bảo vệ môi trường ,Thuế bảo vệ môi trường ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

7

Nghị quyết 577/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về điều động, bổ nhiệm cán bộ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

577/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 577 2018,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bổ nhiệm cán bộ,Bổ nhiệm cán bộ công chức,Điều động cán bộ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2018

8

Nghị quyết 538/2018/UBTVQH14 về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019

538/2018/UBTVQH14,Nghị quyết 538 2018,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chương trình giám sát,Ủy Ban thường vụ quốc hội,Giám sát,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị

Ban hành: 19/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2018

9

Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Pháp lệnh 08 2013,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Cảnh sát cơ động,CSCĐ 2013,Pháp lệnh Cảnh sát,08/2013/UBTVQH13,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

10

Nghị quyết 1075/2015/UBTVQH13 về Quy chế làm việc của Ủy ban thường vụ Quốc hội

1075/2015/UBTVQH13,Nghị quyết 1075 2015,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Ủy Ban thường vụ quốc hội,Ban hành quy chế làm việc , Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Quy chế làm việc UBTVQH,Tổng thư ký Quốc hội ,Cuộc họp Ủy ban thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2016

11

Nghị quyết 412/2017/UBTVQH14 về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2018

412/2017/UBTVQH14,Nghị quyết 412 2017,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chương trình giám sát,Chương trình giám sát Quốc hội ,Giám sát của Quốc hội ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

12

Nghị quyết 773/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Hồ Văn Năm do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

773/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 773 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đại biểu,Đại biểu Quốc hội,Đại hội đại biểu,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 773/NQ-UBTVQH14

Ban hành: 18/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

13

Nghị quyết 780/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

780/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 780 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đoàn Đại biểu Quốc hội ,Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,Đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

14

Nghị quyết 781/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với Ông Bùi Văn Cường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

781/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 781 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đoàn Đại biểu Quốc hội ,Tổ chức Quốc hội,Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

15

Nghị quyết 800/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

800/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 800 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bổ sung kinh phí,Phê duyệt bổ sung kinh phí ,Bổ sung kinh phí dự án ,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

16

Nghị quyết 766/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Lê Thị Thủy do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

766/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 766 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đoàn đại biểu,Đại biểu Quốc hội,Đoàn Đại biểu Quốc hội ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

17

Nghị quyết 790/2019/UBTVQH14 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

790/2019/UBTVQH14,Nghị quyết 790 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chương trình xây dựng luật pháp lệnh ,Xây dựng luật pháp lệnh ,Điều chỉnh xây dựng luật pháp lệnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

18

Nghị quyết 786/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

786/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 786 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh đơn vị hành chính,Thay đổi đơn vị hành chính,Đơn vị hành chính xã,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

19

Nghị quyết 788/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

788/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 788 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phân loại đơn vị hành chính,Đơn vị hành chính cấp huyện,Đơn vị hành chính cấp xã,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

20

Nghị quyết 774/2019/UBTVQH14 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

774/2019/UBTVQH14,Nghị quyết 774 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản,Chương trình xây dựng luật ,Xây dựng luật pháp lệnh ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144