Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Thông tư số 20/2009/TT-BCA(X11) ngày 10/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9116 văn bản

1

Thông tư 11/2017/TT-BCA quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2017/TT-BCA Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT TRONG NGÀNH

Ban hành: 23/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2017

2

Thông tư 20/2015/TT-BCA về Nội quy trường giáo dưỡng do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ TRƯỞNG Đại tướng Trần Đại Quang NỘI QUY TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BCA ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an) Để giữ vững kỷ luật, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, Bộ trưởng Bộ Công an quy

Ban hành: 14/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

3

Thông tư 11/2016/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BCA ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân. Điều 14. Trách nhiệm thi hành 1. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này. 2. Các Tổng cục trưởng, thủ trưởng đơn vị

Ban hành: 04/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2016

4

Thông tư 11/2015/TT-BCA quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG CÔNG AN NHÂN

Ban hành: 02/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2015

5

Thông tư 44/2009/TT-BCA(A11) quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh của Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

thật. Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 15. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27- 8-2009. Quy chế thực hiện dân chủ trong giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh ban hành kèm theo Quyết định số 729/1998/QĐ-BCA(V19) ngày 09-11-1998 của Bộ trưởng Bộ Công an hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư

Ban hành: 13/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

6

Thông tư 06/2009/TT-BCA(C11) quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 06/2009/TT-BCA(C11) Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC CẤP, THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN

Ban hành: 11/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

7

Thông tư 58/2009/TT-BCA(C11) quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 58/2009/TT-BCA(C11) Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ, TỔNG HỢP, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ

Ban hành: 28/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2010

8

Thông tư 31/2009/TT-BCA(C11) về tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký phương tiện và quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

đăng ký xe và thực hiện quy định sau đây: + Trường hợp hồ xe đầy đủ và đúng thủ tục theo quy định thì ký ngay trong ngày vào Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11) ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) để trình người có thẩm quyền duyệt, ký các giấy tờ về đăng ký xe theo quy định tại điểm a, điểm b

Ban hành: 25/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2009

9

Thông tư 16/2009/TT-BCA(C11) về việc tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ôtô, xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

được giao quản lý, sử dụng xe thực hiện các quy định về kiểm định xe Công an nhân dân quy định tại Thông tư này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG TRUNG TƯỚNG Trần Đại Quang MẪU SỐ 01 (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2009/TT-BCA-C11 ngày 31/3/2009 của

Ban hành: 31/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

10

Thông tư 45/2009/TT-BCA(C11) hướng dẫn một số điều Nghị định 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ do Bộ Công an hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2009 và thay thế Thông tư số 07/2001/TT-BCA(V19) ngày 18/9/2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/2001/NĐ-CP ngày 25/4/2001 về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ. 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc

Ban hành: 14/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2009

11

Thông tư 12/2009/TT-BCA(C11) về việc tổ chức cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân sử dụng vào mục đích an ninh do Bộ Công an thống nhất quản lý và phát hành trong toàn quốc. 4.1. Về biểu mẫu đăng ký xe: Khi đăng ký xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân được sử dụng các biểu mẫu đăng ký số 02, 03, 07, 08, 13 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/TT-BCA-C11 ngày

Ban hành: 31/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

12

Thông tư 15/2009/TT-BCA(C11) quy định về cơ sở đào tạo, tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp đổi, thu hồi giấy phép lái xe của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

tư số 15/2009/TT-BCA-C11 ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Bộ Công an) 1. Đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4. 1.1. Thời gian đào tạo khóa học: - Hạng A1: 10 giờ học (Lý thuyết: 8; thực hành: 2) - Hạng A2: 32 giờ học (Lý thuyết: 20; thực hành: 12) - Hạng A3, A4: 108 giờ học (Lý thuyết: 48; thực hành: 60) 1.2. Phân bổ

Ban hành: 31/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

13

Thông tư 27/2009/TT-BCA(C11) quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

đơn vị, địa phương thuộc quyền tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư này. 3. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009; thay thế Quyết định số 1922/2006/QĐ-BCA(C11) ngày 05/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động về tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ. Tổng cục

Ban hành: 06/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

14

Thông tư 10/2016/TT-BCA quy định về công tác tàng thư căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

2. Hồ , tài liệu liên quan đến công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân được lưu trữ, bảo quản theo thời hạn quy định tại Thông tư số 32/2013/TT-BCA ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ công tác hồ , thống kê nghiệp vụ Cảnh sát. 3. Hồ , tài liệu liên quan đến công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân,

Ban hành: 03/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2017

15

Thông tư 04/TT-BCA(X13) hướng dẫn Quyết định 209/2005/QĐ-TTg trong Công an nhân dân về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 04/TT-BCA(X13) Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 209/2005/QĐ-TTG NGÀY

Ban hành: 28/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2009

16

Thông tư 11/2013/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 34/2010/NĐ-CP và 71/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

hành kèm theo Thông tư số 66/2012/TT-BCA ngày 30/10/2012 của Bộ Công an quy định về Quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát giao thông đường bộ) cho cơ quan cấp Giấy phép lái xe đó. 3. Trường hợp người có hành vi vi phạm bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe theo quy định tại Nghị

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

17

Thông tư 27/2017/TT-BCA quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/TT-BCA Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN Căn

Ban hành: 22/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2017

18

Thông tư 16/2007/TT-BCA(X13) hướng dẫn sử dụng lao động hợp đồng trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

14/2004/TT-BCA(X13) ngày 15/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an về hướng dẫn sử dụng lao động hợp đồng trong lực lượng Công an nhân dân. 2. Kể từ khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, những công việc được ghi trong Thông tư phải được hợp đồng lao động, không tuyển vào biên chế Công an. Những cán bộ công nhân viên đã trong biên chế trước khi có Thông tư này

Ban hành: 11/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2011

19

Thông tư 15/2016/TT-BCA quy định tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành

giao. Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 18. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2016 và thay thế Thông tư số 71/2011/TT-BCA ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân. Điều 19. Trách nhiệm thi hành 1. Các đồng chí

Ban hành: 16/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2016

20

Thông tư 21/2007/TT-BCA(X13) hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2007/NĐ-CP về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 21/2007/TT-BCA(X13) Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ

Ban hành: 09/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status