Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TUYEN NGON QUOC TE NHAN QUYEN 1948 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 88 văn bản

1

Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền (1948)

Điều ước quốc tế Khongso 1948,***,Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948,Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền,Khongso,Quyền dân sự TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948) LỜI MỞ ĐẦU Xét rằng việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền tảng của tự do,

Ban hành: 10/12/1948

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2008

2

Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2020 về Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Dựng Văn Miếu, Quốc Tử Giám và mở khoa thi đầu tiên - Năm 1070 và 1075 - Địa bàn: Tại Thăng Long Nhà Lý chăm lo củng cố, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước trên tất cả các phương diện. Cũng từ đây nhà Lý bắt đầu chăm lo mở mang học tập và thi cử để đào tạo và tuyển chọn nhân tài cho quốc

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

3

Quyết định 2050/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2050/QĐ-UBND Bình Định, ngày 27 tháng 05 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

4

Thông tư 43/2013/TT-BYT Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

hoạt động chuyên môn, hình thức tổ chức, quy mô hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Y tế hoặc Sở Y tế) cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân quyết định (bằng văn bản) tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa

Ban hành: 11/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

5

Tuyên bố toàn cầu về gen người và các quyền con người, 1997

khẳng định sự tận tâm đối với các nguyên tắc toàn cầu về nhân quyền, được khẳng định cụ thể trong Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con người, ngày 10/12/1948 và hai Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội và về các quyền dân sự và chính trị, ngày 16/12-1966; trong Công ước của Liên Hợp Quốc về ngăn ngừa là trừng

Ban hành: 11/11/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

6

Công ước 87 năm 1948 quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức

Xan-Franxiscô ngày 17 tháng 6 năm 1948, trong kỳ họp thứ ba mươi mốt, và, Sau khi đã quyết định chấp thuận dưới hình thức một Công ước, một số đề nghị về quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức, là vấn đề thuộc điểm thứ bảy trong chương trình nghị sự kỳ họp, và Xét lời nói đầu của Điều lệ Tổ chức Lao động quốc tế tuyên bố “thừa

Ban hành: 09/07/1948

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2010

7

Quyết định 2362/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố Hà Nội từ năm 2015 trở về trước

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM CÔNG VIỆC GIẢNG DẠY TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PHỐ TỪ NĂM 2015 TRỞ VỀ TRƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị

Ban hành: 09/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

8

Quyết định 479/QĐ-LĐTBXH năm 2018 phê duyệt danh mục tài liệu, nội dung thi tuyển công chức do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em từ Điều 79 đến Điều 102)./. NỘI DUNG MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ (ban hành kèm theo Quyết định số 479/QĐ-LĐTBXH ngày 24/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (đối

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2018

9

Nghị quyết 65/2016/NQ-HĐND Quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Khoa Điều trị yêu cầu và quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng do thành phố Đà Nẵng ban hành

tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ YÊU CẦU VÀ QUỐC TẾ BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BA Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

10

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý, khai thác tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

rạch. b) Đối với các tuyên đường thủy nội địa Quốc gia; tuyên đường thủy nội địa chuyên dùng và tuyên hàng hải: - Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Giao thông vận tải tổ chức quản lý theo thẩm quyền được Ủy ban nhân dân thành phố giao. - Giao Khu Quản lý Đường thủy nội địa trực tiếp quản lý, khai

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

11

Quyết định 3378/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đối tượng và kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công trợ cấp một lần cho người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg do tỉnh Thanh Hóa ban hành

TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi

Ban hành: 10/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

12

Công ước Quốc tế về Hỗ trợ Hành chính lẫn nhau trong các vấn đề Hải quan

hành chính trong các vấn đề về tội phạm với mục đích ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm có tổ chức liên quốc gia; Đề cập đến những Công ước quốc tế về các quy định cấm, hạn chế và các biện pháp kiểm soát đối với các loại hàng hoá cụ thể; Đề cập đến Tuyên bố toàn cầu của Liên Hiệp quốc về Quyền con người năm 1948; Đã nhất trí như

Ban hành: 27/06/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

13

Quyết định 112/QĐ-BYT năm 2010 tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỨC KHỎE NHÂN DÂN” BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Thông tư số 01/2008/TT-BYT ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về

Ban hành: 15/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2010

14

Quyết định 1107/QĐ-UBND năm 2016 về chế độ Bảo hiểm y tế các đối tượng theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP, Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và 62/2011/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

1107/QD-UBND,Quyết định 1107 2016,Tỉnh Hà Tĩnh,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1107/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 10/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

15

Quyết định 1042/QĐ-UBND năm 2016 về chế độ Bảo hiểm y tế các đối tượng theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP, Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và 62/2011/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

1042/QD-UBND,Quyết định 1042 2016,Tỉnh Hà Tĩnh,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1042/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 28/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

16

Quyết định 1896/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 1.580 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

1896/QD-CTN,Quyết định 1896 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với 1580 công dân,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú tại Đài Loan,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

17

Công ước quốc tế các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá, 1966

này cho phép các quốc gia thành viên của Công ước về tự do lập hội và bảo vệ quyền được lập hội năm 1948 của Tổ chức Lao động quốc tế được sử dụng các biện pháp lập pháp hoặc hành pháp mà có thể làm tổn hại đến các bảo đảm nêu trong Công ước đó. Điều 9. Các quốc gia thành viên Công ước này thừa nhận quyền của mọi người được hưởng an

Ban hành: 16/12/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

18

Nghị quyết 617/NQ-HĐBCQG năm 2016 công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2016 NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA Căn cứ Điều 86 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội

Ban hành: 08/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2016

19

Nghị định thư không bắt buộc thứ hai của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị về việc bãi bỏ hình phạt tử hình, 1989

Hợp Quốc thông qua theo Nghị quyết số 44/128, ngày 5/12/1989). Các Quốc gia thành viên của Nghị định thư: Tin tưởng rằng, việc bãi bỏ hình phạt tử hình góp phần nâng cao nhân phẩm và thúc đẩy sự phát triển tiến bộ các quyền con người; Khẳng định lại Điều 3 của Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con người được Đại Hội đồng Liên Hợp

Ban hành: 05/12/1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

20

Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2016 về chế độ bảo hiểm y tế đối tượng theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP, Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và 62/2011/QĐ-TTg tỉnh Hà Tĩnh

699/QD-UBND,Quyết định 699 2016,Tỉnh Hà Tĩnh,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 699/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 23/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141