Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TRACH NHIEM HINH SU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 381-400 trong 125648 văn bản

381

Quyết định 1024/QĐ-UBND năm 2017 Quy định quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

2017 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH SƠN LA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 25/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

382

Lệnh công bố Nghị quyết về thi hành Bộ luật tố tụng hình sự do Chủ tịch nước ban hành

36/2015/L-CTN,Lệnh 36 2015,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Nghị quyết ,Bộ luật tố tụng hình sự,Bộ luật tố tụng hình sự 2015,Thi hành Bộ luật Tố tụng Hình sự,Trách nhiệm hình sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2016

383

Thông tư 13/2012/TT-BTC quy định về bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ do Bộ Tài chính ban hành

13/2012/TT-BTC,Thông tư 13 2012,Bộ Tài chính,Bảo hiểm bắt buộc,Bảo hiểm trách nhiệm dân sự,Bảo hiểm nghề nghiệp,Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ,Tiến hành công việc bức xạ ,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2012

384

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND Quy định về trách nhiệm phối hợp giữa Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và đơn vị kinh doanh vận tải trong hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

hợp khẩn cấp. 4. Lập tổ công tác chuyên trách với nhân sự có đủ năng lực và trình độ tham gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Chương II TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP Điều 6. Về cung ứng dịch vụ vận tải 1. Trung tâm thực hiện: a) Tổ chức đấu thầu hoặc đặt hàng, ký kết các hợp đồng cung ứng dịch vụ vận tải với các đơn vị

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

385

Chỉ thị 4764/CT-BNN-XD năm 2017 về tăng cường quản lý và chấn chỉnh nội dung trong hoạt động đấu thầu và trách nhiệm trong quản lý dự án ODA các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công do Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Số: 4764/CT-BNN-XD Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ CHẤN CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU; TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ Sau khi Luật

Ban hành: 09/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

386

Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2017 về Quy định thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với công chức, viên chức tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do tỉnh Kiên Giang ban hành

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC THEO ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2017

387

Hướng dẫn 03/HD-VKSTC về Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

03/HD-VKSTC,Hướng dẫn 03 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác kiểm sát việc tạm giữ tạm giam,Công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự,Kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

388

Quyết định 54/2016/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

định tại Điều 47 và Điều 48 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP: h) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng) định kỳ và đột xuất về việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn. Điều 8. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình Xây

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

389

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng phương tiện đo. 4. Định kỳ hằng năm trước ngày 20 tháng 12 hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng phương tiện đo của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh với Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ. Điều 8. Trách nhiệm

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

390

Quyết định 3942/QĐ-UBND năm 2016 về đổi tên Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa thành Trung tâm Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và Tổ chức sự kiện Thanh Hóa và Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm

Quyết định số 323/QĐ-CT ngày 06/02/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và Tổ chức Sự kiện Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 11/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2016

391

Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự do tỉnh Tuyên Quang ban hành

(viết tắt là Nghị định số 59/2020/NĐ-CP), làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thu thập, cập nhập thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự, quán triệt triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả. - Xác định rõ nội dung thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

392

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về Quy chế Phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các ngành, các cấp trong công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum

công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát trên địa bàn tỉnh. 2. Tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng vỉa hè, lòng đường, lập chợ tự phát. Kiểm tra, xử lý nghiêm việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lập chợ tự phát trên địa bàn

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

393

Quyết định 912/QĐ-BGTVT về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Điều 2. Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam có trách nhiệm: 1. Tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật; sử dụng và quản lý nguồn vốn nhà nước bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và gia tăng

Ban hành: 13/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

394

Quyết định 1193/QĐ-HQHN năm 2014 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của công chức, nhân viên làm công tác chuyên trách công nghệ thông tin tại đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội

nghiệp vụ hải quan phục vụ công các báo cáo theo sự phân công chỉ đạo; Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ (vào ngày 15 hàng tháng - nếu là trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì báo cáo vào ngày làm việc liền kề) và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ về công nghệ thông tin tại đơn vị với Trưởng Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin. Đề

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2014

395

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan, đơn vị. b) Trong trường hợp người đứng đầu đã làm hết trách nhiệm và áp dụng mọi biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm về cải cách hành chính thì được xem xét giảm nhẹ khi áp dụng hình thức kỷ luật hoặc miễn trách nhiệm. 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm của người

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

396

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về phân công quản lý nhà nước và vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định

chính quyền; giữ mối quan hệ phối hợp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn tỉnh tạo sự thống nhất về nhận thức trong công tác vận động, phát huy vai trò và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín; 2. Cấp tỉnh trực tiếp quản lý, vận động những người có phạm

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

397

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2017 tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong cải cách thủ tục hành chính do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2017

398

Nghị quyết 109/2015/QH13 về thi hành Bộ luật hình sự do Quốc hội ban hành

109/2015/QH13,Nghị quyết 109 2015,Quốc hội,Hướng dẫn Bộ Luật hình sự ,Bộ luật hình sự 2015,Thi hành Bộ luật Hình sự,Thi hành bộ luật hình sự sửa đổi,Trách nhiệm hình sự QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

399

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2017 nâng cao trách nhiệm, chất lượng tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

QPPL; hướng dẫn các địa phương bố trí, sử dụng, quyết toán kinh phí phục vụ cho công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL tại địa phương. 6. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: a) Tham gia thẩm định chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo văn bản QPPL khi có yêu cầu của Sở Tư pháp.

Ban hành: 13/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

400

Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự do tỉnh Ninh Bình ban hành

95/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP Ninh Bình,Thực hiện Nghị định dữ liệu về thi hành án hình sự,Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự Ninh Bình,Công nghệ thông tin,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29