Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TRACH NHIEM HINH SU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 341-360 trong 125648 văn bản

341

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, cho từ chức, miễn nhiệm và quy hoạch đối với người quản lý doanh nghiệp, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

đương thuộc doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Quảng Nam. Điều 2. Nguyên tắc thực hiện 1. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước đối với công tác cán bộ ở doanh nghiệp. 2. Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định của

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

342

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

trường). c) Các công trình khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao. 4. Kiểm tra việc thực hiện bảo trì và kiểm tra việc đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành công trình cấp II trở xuống đối với các công trình thuộc Khoản 2 Điều này. 5. Có trách nhiệm thông báo và thẩm quyền xử lý đối với công trình cấp I, II hết hạn sử dụng có nhu

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

343

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 471/TTr-STC ngày 24 tháng 7 năm 2020. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

344

Thông tư 101/2012/TT-BQP quy định về cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thi hành án hình sự trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

101/2012/TT-BQP,Thông tư 101 2012,Bộ Quốc phòng,Quản lý thi hành án hình sự ,Thi hành án hình sự ,Quân đội,Trách nhiệm hình sự BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 101/2012/TT-BQP

Ban hành: 28/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

345

Hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020 về thực hiện nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

33-HD/BTCTW,Hướng dẫn 33-HD 2020,Ban Tổ chức Trung ương,Thực hiện Quy định 213-QĐ/TW,Trách nhiệm của đảng viên đang công tác,Trách nhiệm của đảng viên giữ liên hệ với đảng,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

346

Quyết định 2328/QĐ-TCHQ năm 2020 quy định về tiêu chuẩn chức danh, chức trách, nhiệm vụ; định biên an toàn tối thiểu thuyền viên trên tàu thuyền tuần tra, kiểm soát Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Đối với người nhận phải nắm lại tình hình chính trị tư tưởng của thuyền viên, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, sổ sách và các giấy tờ, tình trạng thân vỏ, độ kín nước, khả năng hoạt động của phương tiện trước khi ký vào văn bản bàn giao và chịu trách nhiệm quản lý phương tiện sau khi được cấp trên có thẩm quyền xác nhận vào văn bản; Khi rời tàu, phải

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

347

Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Gia Lai quản lý

quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi chung là Ban quản lý dự án) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi chung là công ty nhà nước). 2. Xe ô tô thuộc phạm vi điều chỉnh tại quy chế này bao gồm xe từ 4 đến 16 chỗ ngồi, xe ô tô chuyên dùng được hình thành từ nguồn vốn ngân sách,

Ban hành: 27/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2016

348

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Long An

huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về an toàn thực phẩm đối với phòng, bộ phận chuyên môn được UBND cấp huyện, xã giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn. c) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương tình hình quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

349

Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2016

350

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

năm 2019 THÔNG TƯ[1] HƯỚNG DẪN BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ 100% VỐN ĐIỀU LỆ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Ban hành: 16/08/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

351

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh An Giang

hiện. Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện của các cơ quan, ngành chức năng về việc thực hiện các nội dung tại Quyết định này. 6. UBND cấp huyện có trách nhiệm a) Chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia, sử dụng hình thức hỏa táng cho thân nhân người chết trên địa bàn huyện. b) Chỉ đạo và tổ

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

352

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Điều 3. Nguyên tắc phân cấp 1. Bảo đảm sự quản lý thống nhất về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành Công thương trên địa bàn; 2. Đảm bảo nguyên tác một cửa, một sản phẩm, một cơ sở kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước. 3. Đảm bảo

Ban hành: 11/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2017

353

Quyết định 125/2014/QĐ-UBND về trách nhiệm người đứng đầu quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

QUY ĐỊNH CỤ THỂ Mục 1. TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG Điều 4. Tham mưu thực hiện công tác quản lý TTXD 1. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tăng cường tổ chức bộ máy; bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý TTXD. 2. Giám đốc Sở

Ban hành: 18/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

354

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Quy định trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

gây ô nhiễm môi trường; đã xử lý nghiêm minh, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Điều 27. Các trường hợp tăng nặng trách nhiệm kỷ luật 1. Báo cáo sai sự thật về tình hình thực hiện, kết quả thực hiện nhiệm vụ về quản lý môi trường. 2. Phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

355

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước

tham dự các cuộc hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương triệu tập. 2. Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông Đài và Báo chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác chuyên môn theo quy định; Giám đốc - Tổng Biên tập Đài và Báo có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác chuyên môn với Bộ Thông tin và Truyền thông theo yêu cầu; tham dự các cuộc hội

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

356

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 30/2015/QĐ-UBND

lượng, an toàn lao động và giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng 1. Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình quản lý chất lượng, an toàn lao động và giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng theo Mẫu số 02 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT- BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng hướng

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

357

Quyết định 400/QĐ-VKSTC năm 2020 về biểu mẫu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao

400/QD-VKSTC,Quyết định 400 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thực hiện Biểu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại,Thống kê người bị hại trong các vụ án hình sự,Thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại vụ án hình sự,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

358

Quyết định 17/QĐ-VKSTC năm 2021 về Biểu mẫu thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

17/QD-VKSTC,Quyết định 17 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Biểu mẫu thống kê giám định tư pháp,Thống kê giám định tư pháp tố tụng hình sự,Thống kê giám định tư pháp trong hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

359

Công điện 428/CĐ-TTg năm 2017 về vụ cháy Công ty trách nhiệm hữu hạn Kwong Lung - Meko tại thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2017, tại Khu Công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ xảy ra vụ cháy liên tiếp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kwong Lung - Meko, gây thiệt hại lớn về tài sản. Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Bộ Công an chỉ đạo tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường

Ban hành: 27/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2017

360

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định

đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, đơn vị. Điều 10. Quản lý tài chính Thực hiện nghiêm cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập, sự nghiệp khoa học công nghệ trực thuộc theo đúng quy định. Việc quản lý tài chính

Ban hành: 25/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.38.244