Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TONG CUC THUE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 45202 văn bản

41

Quyết định 2144/QĐ-TCT năm 2015 Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác Xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2144/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ TAY NGHIỆP VỤ

Ban hành: 04/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2015

42

Quyết định 2146/QĐ-TCT năm 2015 về Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác Quản lý Nợ thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2146/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ TAY NGHIỆP VỤ KIỂM

Ban hành: 04/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2015

43

Quyết định 1766/QĐ-TCT năm 2012 về Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1766/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TUYÊN NGÔN NGÀNH THUẾ

Ban hành: 01/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2012

44

Quyết định 440/QĐ-TCT năm 2013 về Quy trình Quản lý biên lai do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 440/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ BIÊN LAI TỔNG

Ban hành: 14/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

45

Quyết định 2371/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2371/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ

Ban hành: 18/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2016

46

Quyết định 1492/QĐ-TCT năm 2012 về Chế độ Thống kê thuế nội địa do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1492/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHẾ ĐỘ THỐNG KÊ THUẾ NỘI ĐỊA

Ban hành: 03/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

47

Quyết định 879/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 879/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHAI THUẾ

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

48

Quyết định 1445/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình thí điểm Quản lý hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1445/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THÍ ĐIỂM QUẢN

Ban hành: 06/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

49

Quyết định 1400/QĐ-TCT năm 2015 về Quy chế tiếp công dân tại cơ quan thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:1400/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN

Ban hành: 28/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2015

50

Quyết định 1402/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình tiếp công dân tại cơ quan Thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1402/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH TIẾP CÔNG

Ban hành: 28/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2015

51

Quy chế 2176A/QCPH-TCT-TCTK năm 2015 Phối hợp công tác và Trao đổi thông tin giữa Tổng cục ThuếTổng cục Thống kê

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2176A/QCPH-TCT-TCTK Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 10/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2015

52

Quyết định 1458/QĐ-TCT quy trình hoàn thuế doTổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1458/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH HOÀN THUẾ TỔNG CỤC

Ban hành: 14/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2010

53

Quyết định 882/QĐ-TCT năm 2015 sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế phòng, chống tham nhũng trong ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 882 /QĐ-TCT Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THAY THẾ

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

54

Quyết định 878/QĐ-TCT năm 2015 Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 878 /QĐ-TCT Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

55

Quyết định 745/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 745/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH TUYÊN

Ban hành: 20/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2015

56

Quyết định 723/QĐ-TCT về giao chỉ tiêu triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử năm 2015 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 723/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU TRIỂN KHAI DỊCH

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2015

57

Quyết định 574/QĐ-BTC năm 2015 về Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Ban hành: 30/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

58

Quyết định 1836/QĐ-BTC năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

CHỨC CỦA CỤC THUẾ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC THUẾ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

Ban hành: 08/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

59

Quyết định 1444/QĐ-TCT năm 2011 về Quy trình miễn, giảm thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1444/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH MIỄN THUẾ, GIẢM

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

60

Quyết định 1395/QĐ-TCT năm 2011 về Quy trình quản lý nợ thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1395/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỢ

Ban hành: 14/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.171.183.163