Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TONG CUC THUE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 401-420 trong 45252 văn bản

401

Quyết định 2426/QĐ-TCHQ năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Quản lý rủi ro do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2426/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,

Ban hành: 01/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

402

Quyết định 2052/QĐ-TCHQ năm 2014 công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

TIÊN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Hải quan; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Căn

Ban hành: 17/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2014

403

Quyết định 2047/QĐ-TCHQ năm 2014 công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

TIÊN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Hải quan; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Căn

Ban hành: 17/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2014

404

Quyết định 2026/QĐ-TCHQ năm 2014 công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

TIÊN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Căn cứ

Ban hành: 14/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

405

Quyết định 2028/QĐ-TCHQ năm 2014 công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

TIÊN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Hải quan; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Căn

Ban hành: 14/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

406

Quyết định 1920/QĐ-TCHQ năm 2018 về Sổ tay nghiệp vụ Thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (tại cấp Chi cục Hải quan) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

407

Thông báo 1979/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Propiophenone do Tổng cục Hải quan ban hành

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: PROPIOPHENONE. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dùng

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

408

Quyết định 1535/QĐ-TCHQ năm 2016 áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Căn cứ Điều 26, 27, 29, 46 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy

Ban hành: 27/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

409

Quyết định 762/QĐ-TCHQ Kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm của ngành Hải quan năm 2017 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

thông tin từ Tổng cục Thuế Xây dựng và triển khai Hệ thống cung cấp thông tin tờ khai từ các đơn vị (Bộ, ngành, ngân hàng và doanh nghiệp) và tiếp nhận xử lý thông tin từ Tổng cục Thuế. Thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư 2017 Cục CNTT & TKHQ Các đơn vị liên

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

410

Quyết định 2242/QĐ-TCHQ năm 2017 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2242/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

411

Quyết định 606/QĐ-TCHQ năm 2012 giải quyết khiếu nại giá tính thuế của Công ty cổ phần quốc tế Tân Châu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

GIÁ TÍNH THUẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TÂN CHÂU (Địa chỉ: 102, đường Nguyễn Hồng Đào, phường 14, Q. Tân Bình, TP. HCM) TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Khiếu nại tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/06/2004; số 58/2005/QH11 ngày

Ban hành: 27/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

412

Quyết định 1026/QĐ-TCTK năm 2015 Quy định biên soạn và công bố số liệu tổng sản phẩm trong nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

hàng năm để báo cáo cho các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê biên soạn số liệu GDP và GRDP đối với báo cáo chính thức năm. 3. Thời gian cung cấp số liệu biên soạn GDP và GRDP 3.1. Thời gian cung cấp hệ thống giá và chỉ số giá Vụ Thống kê Giá cung cấp hệ thống giá và chỉ số giá cho các Vụ để tính GO, VA, thuế sản phẩm, GDP, GRDP và các

Ban hành: 26/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2015

413

Quyết định 2199/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Chí Minh, cụ thể như sau: 1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1: a) Đội Tổng hợp; b) Đội Quản lý thuế; c) Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu; d) Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu; đ) Đội Giám sát và kiểm soát hải quan. 2. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 a) Đội Tổng hợp; b) Đội

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

414

Thông báo 9790/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả xác định trước mã số đối với rượu Jinro Grapefruit do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: RƯỢU JINRO GRAPEFRUIT Soju 13% Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: RƯỢU JINRO GRAPEFRUIT

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2016

415

Thông báo 9789/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả xác định trước mã số đối với rượu Jinro do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: Rượu Jinro 24% Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Rượu Jinro 24%

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2016

416

Quyết định 2917/QĐ-TCHQ Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP trong năm 2017, tầm nhìn 2020 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2917/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA

Ban hành: 28/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2017

417

Quyết định 2741/QĐ-TCHQ năm 2011 giải quyết khiếu nại tính thuế của Công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

THUẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM (Địa chỉ: KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình) TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Khiếu nại tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/06/2004; số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ

Ban hành: 26/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2012

418

Quyết định 4282/QĐ-TCHQ năm 2016 về Quy chế sử dụng chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục ThuếTổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Thông tư số 76/2016/TT-BTC ngày 30/5/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục ThuếTổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2016

419

Quyết định 2602/QĐ-TCHQ năm 2011 giải quyết khiếu nại giá tính thuế của Công ty cổ phần Xe Hàn do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

TÍNH THUẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XE HÀN (ĐỊA CHỈ: 24C, KHU TT QUÂN ĐỘI, TIỂU ĐOÀN 8, TỨ HIỆP, THANH TRÌ, HÀ NỘI) TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật khiếu nại tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/06/2004; số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Ban hành: 08/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2012

420

Phiếu chuyển Công văn 07/TTr-HT về xem xét, giải quyết miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG THÀNH VỀ VIỆC XEM XÉT, GIẢI QUYẾT MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU Công ty CP đầu tư thương mại Hoàng Thành có công văn 07/TTr-HT ngày 22/10/2012 đề nghị tạo điều kiện để doanh nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư về thuế nhập khẩu cho Dự án đầu tư xe điện phục vụ khách du lịch. Về việc này, Tổng cục Hải quan

Ban hành: 14/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.169.76