Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TONG CUC THUE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 381-400 trong 45259 văn bản

381

Thông báo 7238/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Khẩu trang 3D Mask Unicharm Superfit do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: Khẩu trang 3D Mask Unicharm Superfit. Tên gọi theo cấu

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2017

382

Thông báo 7082/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Thanh truyền con lăn nhựa do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: Thanh truyền con lăn nhựa (Plastic Wheel Conveyor). Tên gọi theo

Ban hành: 01/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

383

Thông báo 7080/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Thiết bị đồng bộ hóa thời gian do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số 201710-1CV ngày 7/10/2017 do Công ty TNHH MAT Việt Nam, mã số thuế 0102033050 cung cấp và hồ sơ kèm theo; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo

Ban hành: 01/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

384

Thông báo 6965/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Cuộn cảm cố định/Coil do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: Cuộn cảm cố định/Coil. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cuộn cảm cố định

Ban hành: 26/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

385

Thông báo 6966/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số đối với mặt hàng Cuộn cảm cố định/Coil do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: Cuộn cảm cố định/Coil. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cuộn cảm cố

Ban hành: 26/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

386

Thông báo 6967/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Cuộn cảm cố định/Coil do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: Cuộn cảm cố định/Coil. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cuộn cảm cố

Ban hành: 26/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

387

Quyết định 1993/QĐ-TCHQ năm 2018 bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1 Máy quay phim chuyên nghiệp Máy quay chuyên nghiệp chuẩn HD loại cầm tay/vác vai, cảm biến CMOS, bao gồm thẻ nhớ, đầu đọc thẻ nhớ, pin dự phòng, chân máy quay chịu tải 16kg có dolly... 170.000.000 đồng/thiết bị (đã bao gồm thuế, phí) Văn phòng Tổng cục Hải quan (bộ phận Tuyên

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

388

Quyết định 116/QĐ-TCHQ về Kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan năm 2018 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

XNK, GSQL, KTSTQ, ĐTCBL, QLRR, Xử lý Vi Phạm); đánh giá năng lực của công chức thừa hành 6 lĩnh vực nghiệp vụ tại 6 đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục gồm: Cục Thuế XNK, Cục GSQL, Cục KTSTQ, Cục ĐTCBL, Cục QLRR, Vụ Pháp chế (Xử lý Vi Phạm). II. Hoạt động chi tiết TT Hoạt động Hoạt động chi

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

389

Thông báo 6659/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số đối với mặt hàng Sơn Aclose #7400 11GY02 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: Sơn Aclose #7400 11GY02 (kat) (export) Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sơn

Ban hành: 11/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

390

Thông báo 6660/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Sơn Aclose #7400 NH-95 MZE (REV.1) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau: 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp: Tên thương mại: Sơn Aclose #7400 NH-95 MZE (REV.1) (export) Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Ban hành: 11/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

391

Quyết định 592/QĐ-TCTK năm 2018 về tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2019 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 592/QĐ-TCTK Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA LAO

Ban hành: 30/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

392

Quyết định 423/QĐ-TCHQ năm 2015 về thành lập kho ngoại quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 423/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN

Ban hành: 03/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

393

Quyết định 340/QĐ-TCHQ năm 2015 thành lập kho ngoại quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 340/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHO NGOẠI

Ban hành: 10/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2015

394

Quyết định 281/QĐ-TCHQ năm 2015 về việc thành lập kho ngoại quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 281/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHO NGOẠI

Ban hành: 04/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

395

Quyết định 4278/QĐ-TCHQ năm 2016 về xóa tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 Liên hiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất nhập khẩu thị xã Bến Tre là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4278/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÓA NỢ TIỀN THUẾ

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2016

396

Quyết định 694/QĐ-TCHQ năm 2013 về quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

TRA THUẾ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 4/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật số

Ban hành: 14/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

397

Quyết định 3840/QĐ-TCHQ năm 2016 về xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hong Myung do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3840/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/V XÓA NỢ TIỀN THUẾ PHÁT

Ban hành: 04/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

398

Quyết định 4195/QĐ-TCHQ năm 2017 về Quy chế phối hợp tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

trưởng trong lĩnh vực kiểm tra sau thông quan (trừ khiếu nại đã được giải quyết khiếu nại lần đầu quy định tại khoản 1 Điều này). 4. Chủ trì tham mưu giải quyết khiếu nại khác theo chỉ đạo của Tổng Cục trưởng. Điều 9. Trách nhiệm của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu 1. Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Thuế

Ban hành: 18/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2017

399

Quyết định 3324/QĐ-TCHQ năm 2016 về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty cổ phần nước khoáng và du lịch Sơn Kim do đã cổ phần hóa của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3324/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/V XOÁ NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

400

Quyết định 3323/QĐ-TCHQ năm 2016 về xóa khoản tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty Du lịch Dịch vụ và xuất nhập khẩu Hà Giang do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

CHẬM NỘP THUẾ PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007 ĐỐI VỚI CÔNG TY DU LỊCH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ GIANG TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.38.146