Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TONG CUC THUE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 261-280 trong 45268 văn bản

261

Quyết định 3535/QĐ-TCT năm 2006 về Quy chế công khai doanh thu, mức thuế, kết quả thu nộp thuế đối với hộ cá thể kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ nộp thuế khoán ổn định do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3535/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG KHAI DOANH

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2007

262

Quyết định 1371TCT/QĐ-NV7 ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý, thu thuế SDĐNN do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1371TCT/QĐ-NV7 Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, THU THUẾ

Ban hành: 21/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

263

Quyết định 1063/QĐ-TCT năm 2007 tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính về thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1063/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO NGÀY THỨ BẢY

Ban hành: 15/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2010

264

Quyết định 3856/QĐ-BTC năm 2007 quy định định mức sử dụng diện tích phụ trợ phục vụ các nhiệm vụ đặc thù của trụ sở hệ thống Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước và Tồng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

TRỢ PHỤC VỤ CÁC NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ CỦA TRỤ SỞ HỆ THỐNG TỔNG CỤC THUẾ, KHO BẠC NHÀ NƯỚC VÀ TỒNG CỤC HẢI QUAN. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về

Ban hành: 11/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2008

265

Quyết định 255TCT/QĐ/KH năm 2001 ban hành hệ thống mẫu biểu báo cáo thống kê thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 255TCT/QĐ/KH Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU BIỂU BÁO CÁO THỐNG KÊ

Ban hành: 28/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2008

266

Quyết định 1417/QĐ-TCT năm 2006 sửa đổi Quyết định 1149/QĐ-TCT về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng thuộc Cục thuế thực hiện thí điểm cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1417/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 07/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

267

Quyết định 97/QĐ-TCT năm 2008 về Quy chế phối hợp giữa đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế trong việc xử lý, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 97/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC

Ban hành: 25/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

268

Quyết định 114/2002/QĐ-TTg về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục thuế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

04 THÁNG 9 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN KHOÁN BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔNG CỤC THUẾ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 02 năm 1998; Căn cứ Chương trình tổng thế cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn

Ban hành: 04/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

269

Quyết định 1133 TCT/QĐ/HTQT về Quy chế về tổ chức quản lý và thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần trong ngành thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1133 TCT/QĐ-HTQT Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ

Ban hành: 13/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2013

270

Quyết định 1126/2001/TCTĐC ban hành quy trình nghiệp vụ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1126/2001/TCTĐC Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1126/2001/TCTĐC

Ban hành: 12/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

271

cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 783/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2012

272

Quyết định 1125/QĐ-TCT năm 2005 về Quy trình xử lý kê khai, nộp thuế, kế toán theo dõi thu nộp tiền thuế đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1125/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH XỬ LÝ KÊ

Ban hành: 26/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2012

273

Quyết định 1006/QĐ-TCT năm 2006 Quy chế xác định, thông báo và xử lý về thuế đối với cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1006/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÁC ĐỊNH, THÔNG BÁO

Ban hành: 13/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2009

274

Quyết định 2090/QĐ-BTC về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin trực thuộc Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỰC THUỘC TỔNG CỤC THUẾ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm

Ban hành: 15/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2007

275

Quyết định 48/2007/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC BAN VÀ VĂN PHÒNG THUỘC TỔNG CỤC THUẾ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm

Ban hành: 15/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2007

276

Quyết định 1297/QĐ-TCT năm 2005 về Quy định đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thi đua thực hiện trong ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1297/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG,

Ban hành: 18/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2012

277

Quyết định 1537/TCT-QĐ-AC năm 1999 ban hành Quy trình nghiệp vụ in ấn, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1537/TCT-QĐ-AC Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1537/TCT-QĐ-AC

Ban hành: 19/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

278

Quyết định 1800/2004/QĐ-TCT-HTQT sửa đổi quy trình quản lý thuế đối với doanh nghiệp thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1800/2004/QĐ-TCT-HTQT Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VV SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

279

Quyết định 1270/2004/QĐ-TCT-HTQT ban hành Qui chế công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1270/2004/QĐ-TCT-HTQT Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI CHẾ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỖ

Ban hành: 16/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

280

Quyết định 1197/QĐ-TCT năm 2005 về quy chế tổ chức thực hiện điều động, luân chuyển và luân phiên công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1197/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC

Ban hành: 04/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.200.4