Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TONG CUC THUE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 47129 công văn

1

Công văn 1665/TCT-CS năm 2019 xử lý về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1665/TCT-CS V/v xử lý về thuế Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

2

Công văn 2646/TCT-CS năm 2019 về lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2646/TCT-CS V/v lệ phí môn bài. Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư

Ban hành: 01/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

3

Công văn 2535/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2535/TCT-CS V/v hóa đơn Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An Tổng cục

Ban hành: 24/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

4

Công văn 2532/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5649/CT-ALQC ngày 31/01/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội về hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Về nội dung này, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 77681/CT-TH ngày 23/11/2018 và Tổng cục Thuế đã có công văn số 2047/TCT-CS ngày 22/05/2019. Tổng cục Thuế có ý kiến Cục Thuế TP

Ban hành: 24/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2019

5

Công văn 2374/TCT-CS năm 2019 về mất hóa đơn gốc do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2374/TCT-CS V/v hóa đơn Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Ban hành: 12/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

6

Công văn 2375/TCT-CS năm 2019 về cấp hóa đơn lẻ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2375/TCT-CS v/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 12/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

7

Công văn 2334/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2334/TCT-CS V/v hóa đơn Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Ban hành: 07/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

8

Công văn 108/TCT-QNL năm 2019 về xóa tiền thuế nợ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/TCT-QLN V/v: xóa tiền thuế nợ Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng

Ban hành: 09/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

9

Công văn 1335/TCT-CS năm 2019 về lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1335/TCT-CS V/v lệ phí môn bài. Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: Công ty Luật TNHH Minh

Ban hành: 10/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

10

Công văn 1202/TCT-DNL năm 2019 về cấp hóa đơn lẻ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1202/TCT-DNL V/v: cấp hóa đơn lẻ Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp

Ban hành: 03/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

11

Công văn 1194/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1194/TCT-CS V/v: hóa đơn Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội Tổng

Ban hành: 03/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

12

Công văn 1193/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1193/TCT-CS V/v hóa đơn điện tử Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: Ban KHDN - CN Tổng Công

Ban hành: 03/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

13

Công văn 5039/TCT-QLN năm 2018 về cưỡng chế nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5039/TCT-QLN V/v Cưỡng chế nợ thuế Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

14

Công văn 4991/TCT-CS năm 2018 về miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4991/TCT-CS V/v miễn tiền thuê đất Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 11/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

15

Công văn 798/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 798/TCT-CS V/v: hóa đơn Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

16

Công văn 811/TCT-DNL năm 2019 về trích lập dự phòng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 811/TCT-DNL V/v: trích lập dự phòng Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019 Kính gửi: Công ty Cổ phần

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

17

Công văn 4350/TCT-KK năm 2018 về hoàn thuế nộp nhầm do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4350/TCT-KK V/v hoàn thuế nộp nhầm Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 07/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2018

18

Công văn 324/TCT-CS năm 2019 về mất hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 324/TCT-CS V/v mất hóa đơn Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2019 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

19

Công văn 272/TCT-CS năm 2019 về lập hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/TCT-CS V/v hóa đơn Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Công ty Hữu hạn Công

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

20

Công văn 127/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 127/TCT-CS V/v: hóa đơn Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2019 Kính gửi: Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.192.109