Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH TUYEN QUANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 43101 văn bản

161

Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

94/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện phổ cập giáo dục xóa mù chữ tỉnh Tuyên Quang,Phổ cập giáo dục xóa mù chữ Tuyên Quang 2021 2025,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

162

Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

90/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm Tuyên Quang,Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Tuyên Quang,Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Tuyên Quang 2021 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

163

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 174/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

89/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Quyết định 174/QĐ-TTg tỉnh Tuyên Quang,Thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản Tuyên Quang,Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến 2030,Thương mại,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

164

Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

88/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới Tuyên Quang,Thực hiện Phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới Tuyên Quang,Ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

165

Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

533/QD-UBND,Quyết định 533 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố thủ tục về báo chí Sở Thông tin tỉnh Tuyên Quang,Công bố thủ tục của Sở Thông tin tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục lĩnh vực báo chí Sở Thông tin Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

166

Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND quy định về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

07/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2018,Tỉnh Tuyên Quang,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2018/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 06 tháng 12 năm

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

167

Kế hoạch 110/KH-UBND triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

110/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 05 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 05/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

168

Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2021 về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

80/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Tuyên Quang,Phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Tuyên Quang,Bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản Tuyên Quang 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

169

Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030

254/QD-UBND,Quyết định 254 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang 2021,Quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2021

170

Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

256/QD-UBND,Quyết định 256 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang 2021,Quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2021

171

Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

257/QD-UBND,Quyết định 257 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Na Hang,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang 2021,Quy hoạch sử dụng đất huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2021

172

Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

253/QD-UBND,Quyết định 253 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang 2021,Quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2021

173

Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

255/QD-UBND,Quyết định 255 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hóa,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang 2021,Quy hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2021

174

Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

251/QD-UBND,Quyết định 251 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang 2021,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn,Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2021

175

Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2021 về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

58/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Phát triển thủy lợi nhỏ tỉnh Tuyên Quang,Phát triển thủy lợi nội đồng tỉnh Tuyên Quang,Phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

176

Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

77/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện phòng chống mua bán người tỉnh Tuyên Quang,Chương trình phòng chống mua bán người Tuyên Quang,Phòng chống mua bán người Tuyên Quang 2021 2025,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

177

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phối hợp giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài,Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài,Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tỉnh Tuyên Quang,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

178

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phối hợp quản lý đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất,Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Tuyên Quang,Quản lý đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

179

Kế hoạch 103/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

103/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 23 tháng 11 năm 2018 KẾ

Ban hành: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2018

180

Quyết định 446/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

446/QD-UBND,Quyết định 446 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố thủ tục của Sở Tài nguyên Tuyên Quang 2021,Công bố thủ tục tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục về tài nguyên nước Sở Tài nguyên Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242