Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH TUYEN QUANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 43133 văn bản

41

Quyết định 672/QĐ-UBND năm 2020 về Bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

672/QD-UBND,Quyết định 672 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên,Bảng giá tính thuế tài nguyên Tuyên Quang,Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

42

Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

10/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện Đa khoa,Hội đồng quản lý Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang,Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

43

Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2020 về chuyển thôn thành tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

307/QD-UBND,Quyết định 307 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 307/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 04 tháng 4 năm 2020

Ban hành: 04/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

44

Quyết định 2103/QĐ-UBND năm 2020 công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

2103/QD-UBND,Quyết định 2103 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Quyết toán ngân sách địa phương Tuyên Quang,Số liệu quyết toán ngân sách địa phương,Công khai quyết toán ngân sách địa phương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

45

Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Thanh niên do tỉnh Tuyên Quang ban hành

141/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thi hành Luật Thanh niên tỉnh Tuyên Quang,Triển khai Luật Thanh niên tỉnh Tuyên Quang,Triển khai thi hành Luật Thanh niên,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

46

Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2020 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

665/QD-UBND,Quyết định 665 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố đơn giá nhân công xây dựng ,Đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang,Giá nhân công xây dựng tỉnh Tuyên Quang,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

47

Quyết định 667/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

667/QD-UBND,Quyết định 667 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ đơn giá xây dựng công trình,Đơn giá xây dựng công trình Tuyên Quang,Giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

48

Quyết định 668/QĐ-UBND về công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

668/QD-UBND,Quyết định 668 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố giá ca máy tỉnh Tuyên Quang,Công bố giá thiết bị thi công tỉnh Tuyên Quang,Giá ca máy và thiết bị thi công 2020,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

49

Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2020 về Truyền thông Dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

133/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Truyền thông Dân số tỉnh Tuyên Quang,Truyền thông Dân số năm 2030,Truyền thông Dân số Tuyên Quang 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

50

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Tuyên Quang,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Tuyên Quang 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

51

Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2020 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

655/QD-UBND,Quyết định 655 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố đơn giá nhân công xây dựng ,Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tuyên Quang,Công bố đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

52

Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

71/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Tuyên Quang,Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019,Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

53

Quyết định 64/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

64/QD-UBND,Quyết định 64 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 11 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

54

Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tuyên Quang

605/QD-UBND,Quyết định 605 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch,Sắp xếp lại Sở Kế hoạch tỉnh Tuyên Quang,Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

55

Kế hoạch 09/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2018

09/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 29 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 29/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2018

56

Quyết định 1335/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

1335/QD-UBND,Quyết định 1335 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch thanh tra tỉnh Tuyên Quang,Điều chỉnh kế hoạch thanh tra,Kế hoạch thanh tra năm 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

57

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Quy chế sử dụng tài liệu Lưu trữ lịch sử,Quy chế khai thác tài liệu Lưu trữ lịch sử,Tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

58

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Giải pháp năm học ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang,Nhiệm vụ năm học ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang,Nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 2021,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

59

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

374/QD-UBND,Quyết định 374 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng,Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức tỉnh Tuyên Quang,Cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

60

Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2020 về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Tuyên Quang

38/NQ-HDND,Nghị quyết 38 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư công năm 2021,Dự kiến Kế hoạch đầu tư công,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 05/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117