Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH TUYEN QUANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 43168 văn bản

181

Quyết định 446/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

446/QD-UBND,Quyết định 446 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố thủ tục của Sở Tài nguyên Tuyên Quang 2021,Công bố thủ tục tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục về tài nguyên nước Sở Tài nguyên Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

182

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang

19/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước,Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Tuyên Quang,Đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 2021 2025,Đầu tư HÔI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

183

Kế hoạch 73/KH-UBND về tổ chức thực hiện công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

73/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Công tác điều trị cai nghiện ma túy Tuyên Quang,Công tác quản lý sau cai nghiện ma túy Tuyên Quang,Công tác phục hồi sau cai nghiện ma túy Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

184

Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2021 về tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025

71/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Hợp tác quốc tế phát triển kinh tế vùng thiểu số,Phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số Tuyên Quang,Hỗ trợ phát triển xã hội vùng dân tộc thiểu số Tuyên Quang,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

185

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

07/CT-UBND,Chỉ thị 07 2018,Tỉnh Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-UBND Tuyên Quang, ngày 10 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 10/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2018

186

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

65/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg Tuyên Quang,Giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử Tuyên Quang,Giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

187

Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

62/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh tỉnh Tuyên Quang,Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ Tuyên Quang,Thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

188

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang

18/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 2025,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

189

Nghị quyết 1262/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1262/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1262 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện Tuyên Quang,Điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã Tuyên Quang,Thành lập thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

190

Quyết định 1293/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

1293/QD-UBND,Quyết định 1293 2018,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1293/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 30 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 30/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

191

Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

57/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Tuyên Quang,Chương trình vì trẻ em tỉnh Tuyên Quang 2021,Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

192

Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

332/QD-UBND,Quyết định 332 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục nuôi con nuôi Sở Tư pháp Tuyên Quang,Công bố thủ tục nuôi con nuôi Tuyên Quang 2021,Thủ tục nuôi con nuôi Sở Tư pháp,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

193

Quyết định 1168/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang

1168/QD-UBND,Quyết định 1168 2018,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1168/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 15 tháng 10

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2018

194

Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

51/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Tiêm vắc xin phòng COVID 19 tỉnh Tuyên Quang,Tiêm vắc xin phòng COVID 19 Tuyên Quang 2021,Tiêm vắc xin phòng COVID Tuyên Quang 2021 2022,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

195

Quyết định 1527/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020

1527/QD-UBND,Quyết định 1527 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Tuyên Quang,Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4,Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

196

Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

293/QD-UBND,Quyết định 293 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Dịch vụ công sử dụng ngân sách lĩnh vực Lưu trữ,Danh mục dịch vụ công lĩnh vực Lưu trữ Tuyên Quang,Dịch vụ công dùng ngân sách về Lưu trữ Tuyên Quang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

197

Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

284/QD-UBND,Quyết định 284 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Dịch vụ công sử dụng ngân sách tỉnh Tuyên Quang,Dịch vụ công dùng ngân sách lĩnh vực thông tin,Danh mục dịch vụ công dùng ngân sách Tuyên Quang,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

198

Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

269/QD-UBND,Quyết định 269 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Giải quyết thủ tục hành chính về dược Tuyên Quang,Quy trình giải quyết thủ tục về dược Tuyên Quang,Thủ tục hành chính về dược Sở Y tế Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

199

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2021 về nâng cao năng lực quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

46/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy văn,Quan trắc khí tượng thủy văn Tuyên Quang,Năng lực quan trắc khí tượng thủy văn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

200

Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

233/QD-UBND,Quyết định 233 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố thủ tục hành chính chống tham nhũng,Thủ tục hành chính Phòng chống tham nhũng,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254