Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH KON TUM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 4674 văn bản

101

Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Kon Tum ban hành

31/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 31 2018,Tỉnh Kon Tum,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2018/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 07 tháng

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2019

102

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

33/2018/QD-UBND,Quyết định 33 2018,Tỉnh Kon Tum,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2018/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 30 tháng 11 năm

Ban hành: 30/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

103

Quyết định 637/QĐ-UBND năm 2016 công bố hiện trạng rừng tỉnh Kon Tum năm 2015

637/QD-UBND,Quyết định 637,Tỉnh Kon Tum,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 637/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 14 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 14/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2016

104

Kế hoạch 3172/KH-UBND năm 2018 về thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030

3172/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3172/KH-UBND Kon Tum, ngày 13 tháng 11 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 13/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

105

Quyết định 509/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

509/QD-UBND,Quyết định 509 2018,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 509/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 23 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 23/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2018

106

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

28/2018/QD-UBND,Quyết định 28 2018,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2018/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 22 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 22/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2018

107

Quyết định 1115/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2019 do tỉnh Kon Tum ban hành

1115/QD-UBND,Quyết định 1115 2018,Tỉnh Kon Tum,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1115/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 22 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 22/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

108

Quyết định 29/2018/QÐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

29/2018/QD-UBND,Quyết định 29 2018,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2018/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 22 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 22/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2018

109

Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum

635/QD-UBND,Quyết định 635 2019,Tỉnh Kon Tum,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 635/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 19 tháng 8 năm

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

110

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 10

Ban hành: 10/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

111

Kế hoạch 2777/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

2777/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2777/KH-UBND Kon Tum, ngày 03 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 03/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

112

Quyết định 405/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2016 tỉnh Kon Tum

405/QD-UBND,Quyết định 405 2016,Tỉnh Kon Tum,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 405/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 19 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 19/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2016

113

Kế hoạch 2650/KH-UBND năm 2018 về điều tra, thống kê nguồn thải trên địa bàn tỉnh Kon Tum

2650/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2650/KH-UBND Kon Tum, ngày 19 tháng 9 năm 2018 KẾ

Ban hành: 19/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

114

Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư do tỉnh Kon Tum ban hành

190/QD-UBND,Quyết định 190 2016,Tỉnh Kon Tum,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 190/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 04 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 04/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2017

115

Kế hoạch 2255/KH-UBND năm 2018 về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019

2255/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2255/KH-UBND Kon Tum, ngày 13 tháng 8 năm 2018 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Ban hành: 13/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2018

116

Kế hoạch 316/KH-UBND công tác tư pháp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

316/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 316/KH-UBND Kon Tum, ngày 19 tháng 02 năm 2016 KẾ

Ban hành: 19/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2016

117

Nghị quyết 26/NQ-HĐND phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2018

26/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2018,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 19 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 19/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

118

Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum

21/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2018,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2018/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 19

Ban hành: 19/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

119

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2019

05/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2018,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 19 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 19/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

120

Quyết định 703/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

703/QD-UBND,Quyết định 703 2018,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 703/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 10 tháng 7 năm

Ban hành: 10/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220