Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH KON TUM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 4674 văn bản

21

Quyết định 618/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Kon Tum

618/QD-UBND,Quyết định 618 2018,Tỉnh Kon Tum,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 618/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 19 tháng 06 năm 2018 QUYẾT

Ban hành: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2018

22

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật do tỉnh Kon Tum ban hành

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2020,Tỉnh Kon Tum,Tăng cường phòng dịch bệnh động vật Kon Tum,Tăng cường chống dịch bệnh động vật Kon Tum,Công tác phòng chống dịch bệnh Kon Tum ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

23

Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2020 về công nhận điểm du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

116/QD-UBND,Quyết định 116 2020,Tỉnh Kon Tum,Công nhận điểm du lịch huyện Kon Plông,Điểm du lịch huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum,Công nhận điểm du lịch huyện Kon Plông Kon Tum,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

24

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về khung giá rừng tự nhiên, rừng trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Kon Tum,Khung giá rừng tự nhiên tỉnh Kon Tum,Khung giá rừng trồng tỉnh Kon Tum,Xây dựng bảng giá các loại rừng Kon Tum,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

25

Quyết định 260/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum

260/QD-UBND,Quyết định 260 2020,Tỉnh Kon Tum,Công bố thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Kon Tum,Công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Ngoại vụ,Thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

26

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

13/2020/QD-UBND,Quyết định 13 2020,Tỉnh Kon Tum,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh,Bãi bỏ văn bản Ủy ban tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

27

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết về phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Kon Tum,Sửa đổi Nghị quyết về phí lệ phí tỉnh Kon Tum,Sửa đổi Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND tỉnh Kon Tum,Sửa đổi Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND tỉnh Kon Tum,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

28

Kế hoạch 1129/KH-UBND năm 2020 về triển khai thử nghiệm trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum

1129/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Thử nghiệm trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP,Trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP Kon Tum,Triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin tích hợp,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

29

Kế hoạch 930/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Kế hoạch 398/KH-BNN-TY do tỉnh Kon Tum ban hành

930/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Thực hiện Kế hoạch 398/KH-BNN-TY Kon Tum,Thực hiện hoạt động chất vấn tỉnh Kon Tum,Hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

30

Quyết định 249/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum

249/QD-UBND,Quyết định 249 2020,Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch sử dụng đất huyện Ia H’Drai tỉnh Kon Tum,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kon Tum,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

31

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

10/2020/QD-UBND,Quyết định 10 2020,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 11 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

32

Kế hoạch 612/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

612/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Định giá đất cụ thể tỉnh Kon Tum,Định giá đất cụ thể năm 2020,Định giá đất cụ thể tỉnh Kon Tum năm 2020,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

33

Kế hoạch 587/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 tỉnh Kon Tum

587/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,An toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp,Bảo đảm an toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum,Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm Kon Tum,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

34

Kế hoạch 530/KH-UBND về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành

530/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ,Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Kon Tum,Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Kon Tum 2020,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

35

Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2017 phê duyệt biên chế sự nghiệp tỉnh Kon Tum năm 2018

37/NQ-HDND,Nghị quyết 37 2017,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/QĐ-HĐND Kon Tum, ngày 11 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2018

36

Kế hoạch 503/KH-UBND về kiểm soát tải trọng xe năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

503/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Kiểm soát tải trọng xe Kon Tum,Công tác kiểm soát tải trọng xe Kon Tum,Thực hiện kiểm soát tải trọng xe Kon Tum 2020,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

37

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2017 về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2018

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2017,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 08 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2018

38

Quyết định 307/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

307/QD-UBND,Quyết định 307 2019,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 307/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 08 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

39

Kế hoạch 296/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành

296/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Thực hiện công tác văn thư lưu trữ 2020,Công tác văn thư lưu trữ Kom Tum,Công tác văn thư lưu trữ Kon Tum 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

40

Kế hoạch 191/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành

191/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Công tác thông tin đối ngoại Kon Tum,Công tác thông tin đối ngoại Kon Tum 2020,Công tác thông tin tuyên truyền Kon Tum,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213