Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH GIA LAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 119165 văn bản

121

Quyết định 470/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai

470/QD-UBND,Quyết định 470 2020,Tỉnh Gia Lai,Gia Lai sửa đổi Kế hoạch thời gian năm học 2019 2020,Sửa đổi Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non,Sửa đổi thời gian năm học giáo dục phổ thông Gia Lai,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

122

Kế hoạch 3818/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

3818/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3818/KH-UBND Gia Lai, ngày 29 tháng 09 năm 2017

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

123

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Gia Lai ban hành

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2020,Tỉnh Gia Lai,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021 2025 Gia Lai,Tình hình kinh tế xã hội Gia Lai,Phân công xây dựng kinh tế xã hội Gia Lai,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

124

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/2017/QD-UBND,Quyết định 22 2017,Tỉnh Gia Lai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2017/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 19 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2017

125

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Chỉ thị 19/CT-TTg

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2020,Tỉnh Gia Lai,Chỉ thị 19/CT-TTg phòng chống dịch Covid-19,Biện pháp phòng chống dịch Covid-19 Gia Lai,Tình hình mới về phòng chống dịch covid-19,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

126

Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

183/QD-UBND,Quyết định 183 2020,Tỉnh Gia Lai,Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 Gia Lai,Gia Lai ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1,Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 Gia Lai 2020,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 23/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

127

Quyết định 426/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 09 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

426/QD-UBND,Quyết định 426 2020,Tỉnh Gia Lai,Sở Thông tin Gia Lai bổ sung thủ tục hành chính mới,Thủ tục hành chính của Sở Thông tin Gia Lai,Sửa đổi thủ tục hành chính Sở thông tin Gia Lai,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

128

Quyết định 408/QĐ-UBND năm 2020 công bố 01 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

408/QD-UBND,Quyết định 408 2020,Tỉnh Gia Lai,Sở Nội Vụ Gia Lai công bố Thủ tục hành chính mới,Thủ tục hành chính về Chính quyền địa phương Sở Nội vụ,Thủ tục hành chính về Chính quyền địa phương Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

129

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2020/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 15 tháng 01 năm

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

130

Quyết định 371/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai

371/QD-UBND,Quyết định 371 2020,Tỉnh Gia Lai,Sở Y Tế Gia Lai công bố thủ tục hành chính mới,Thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Y tế Gia Lai,Thủ tục hành chính mới Sở Y tế Gia Lai,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

131

Quyết định 370/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai

370/QD-UBND,Quyết định 370 2020,Tỉnh Gia Lai,Thủ tục hành chính về Du lịch Sở Giao thông Gia Lai,Gia lai công bố Thủ tục hành chính về du lịch 2020,Thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch Sở Giao thông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

132

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2020 về tập trung thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/CT-UBND,Chỉ thị 07 2020,Tỉnh Gia Lai,Tình hình mới về phòng chống dịch covid-19,Gia Lai đẩy mạnh công tác phòng chống Covid 19,Tập trung đợt cao điểm phòng chống Covid 19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

133

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Tỉnh Gia Lai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2020/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 09

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2020

134

Quyết định 143/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

143/QD-UBND,Quyết định 143 2020,Tỉnh Gia Lai,Quy hoạch bố trí dân cư Gia Lai 2011-2015,Gia Lai điều chỉnh Quy hoạch bố trí dân cư 2020,Điều chỉnh quy hoạch bố trí dân cư Gia Lai 2011-2015,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

135

Quyết định 09/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành

09/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Gia Lai,Phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành Gia Lai,Kế hoạch đánh giá thủ tục hành chính Gia Lai,Bãi bỏ thủ tục hành chính không cần thiết Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

136

Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Trạm Y tế tuyến xã do tỉnh Gia Lai ban hành

329/QD-UBND,Quyết định 329 2020,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Gia Lai,Thủ tục hành chính Trạm Y tế tuyến xã,Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Trạm y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

137

Quyết định 324/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

324/QD-UBND,Quyết định 324 2020,Tỉnh Gia Lai,Thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Kế hoạch Gia Lai,Công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Đầu tư,Sở Kế hoạch Gia Lai công bố thủ tục hành chính mới,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

138

Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

328/QD-UBND,Quyết định 328 2020,Tỉnh Gia Lai,Thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp Gia Lai,Sở nông nghiệp Gia Lai công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Nông nghiệp 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

139

Quyết định 114/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020

114/QD-UBND,Quyết định 114 2020,Tỉnh Gia Lai,Kế hoạch phát triển chăn nuôi nông hộ Gia Lai 2020,Hỗ trợ mua heo bò cho nông hộ Gia Lai,Phát triển chăn nuôi nông hộ Gia Lai,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

140

Kế hoạch 2930/KH-UBND năm 2019 về truyền thông Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

2930/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2930/KH-UBND Gia Lai, ngày 23 tháng 12 năm 2019 KẾ

Ban hành: 23/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213