Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH GIA LAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 119165 văn bản

61

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/2018/QD-UBND,Quyết định 04 2018,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2018/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 13 tháng 02 năm

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2018

62

Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025

598/QD-UBND,Quyết định 598 2020,Tỉnh Gia Lai,Kế hoạch phát triển thương mại điện tử Gia Lai,Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử,Kế hoạch phát triển thương mại điện tử 2021 2025,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

63

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Gia Lai,Sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử,Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Gia Lai,Vận hành khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

64

Quyết định 488/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra doanh nghiệp năm 2018 do tỉnh Gia Lai ban hành

488/QD-UBND,Quyết định 488 2018,Tỉnh Gia Lai,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 488/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 26 tháng 04 năm 2018

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2018

65

Quyết định 171/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai

171/QD-UBND,Quyết định 171 2018,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 171/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 26 tháng 04 năm 2018

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

66

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/CT-UBND,Chỉ thị 13 2020,Tỉnh Gia Lai,Quản lý tái sử dụng chất thải nhựa tỉnh Gia Lai,Quản lý tái chế xử lý chất thải nhựa tỉnh Gia Lai,Quản lý giảm thiểu chất thải nhựa tỉnh Gia Lai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

67

Kế hoạch 2202/KH-UBND về tăng cường sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020, giai đoạn đến năm 2025

2202/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Tăng cường sử dụng nước sạch tỉnh Gia Lai,Sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước đô thị,Hệ thống cấp nước tập trung tại đô thị tỉnh Gia Lai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

68

Quyết định 156/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai

156/QD-UBND,Quyết định 156 2018,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 156/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 16 tháng 04 năm 2018

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

69

Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2018 về quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

145/QD-UBND,Quyết định 145 2018,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 145/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 09 tháng 04 năm 2018

Ban hành: 09/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

70

Quyết định 133/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

133/QD-UBND,Quyết định 133 2018,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 133/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 04 tháng 4 năm

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2018

71

Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

677/QD-UBND,Quyết định 677 2020,Tỉnh Gia Lai,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Gia Lai,Tổ chức đánh giá giải quyết thủ tục hành chính,Đánh giá thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

72

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

21/2020/QD-UBND,Quyết định 21 2020,Tỉnh Gia Lai,Giá nước sạch sinh hoạt đô thị huyện Đức Cơ,Giá nước sạch sinh hoạt đô thị tỉnh Gia Lai,Giá nước sinh hoạt đô thị Đức Cơ Gia Lai,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

73

Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Gia Lai ban hành

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2018,Tỉnh Gia Lai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Gia Lai, ngày 03 tháng 04 năm 2018

Ban hành: 03/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

74

Quyết định 531/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2020-2025

531/QD-UBND,Quyết định 531 2020,Tỉnh Gia Lai,Phòng chống bệnh Dịch tả lợn tỉnh Gia Lai,Phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi,Kế hoạch phòng chống bệnh Dịch tả lợn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

75

Quyết định 933/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai

933/QD-UBND,Quyết định 933 2020,Tỉnh Gia Lai,Thủ tục hành chính Quy hoạch Kiến trúc,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

76

Quyết định 358/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018

358/QD-UBND,Quyết định 358 2018,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 358/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 21 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 21/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2018

77

Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021

511/QD-UBND,Quyết định 511 2020,Tỉnh Gia Lai,Phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn Gia Lai,Phòng chống dịch bệnh thủy sản tỉnh Gia Lai,Phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

78

Quyết định 312/QĐ-UBND năm 2018 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Gia Lai

312/QD-UBND,Quyết định 312,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 312/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 14 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 14/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2018

79

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/2018/QD-UBND,Quyết định 07 2018,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2018/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 13

Ban hành: 13/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2018

80

Kế hoạch 1925/KH-UBND năm 2020 về khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Gia Lai ban hành

1925/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ tỉnh Gia Lai,Khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ giai đoạn 2021 2025,Khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ Gia Lai 2021 2025,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220