Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH GIA LAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 119165 văn bản

1

Kế hoạch 163/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2019

163/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 163/KH-UBND Gia Lai, ngày 18 tháng 01 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2019

2

Kế hoạch 2161/KH-UBND năm 2020 về phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Gia Lai, mùa khô năm 2020-2021

2161/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Gia Lai mùa khô,Phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2020 2021,Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Gia Lai 2020 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

3

Kế hoạch 2141/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

2141/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi,Triển khai Luật Giám định tư pháp sửa đổi Gia Lai,Thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

4

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về triển khai cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai do tỉnh Gia Lai ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2020,Tỉnh Gia Lai,Chủ động ứng phó thiên tai tỉnh Gia Lai,Triển khai cấp bách chủ động ứng phó thiên tai,Triển khai chủ động ứng phó thiên tai Gia Lai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

5

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Gia Lai,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản quy phạm tỉnh Gia Lai,Bãi bỏ văn bản Ủy ban tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

6

Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ hoạt động Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Gia Lai

877/QD-UBND,Quyết định 877 2020,Tỉnh Gia Lai,Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Gia Lai,Hoạt động Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo,Điều lệ hoạt động Quỹ khám chữa bệnh người nghèo,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

7

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Gia Lai,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2020,Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2020,Xác định giá đất bằng phương pháp hệ số K,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

8

Kế hoạch 1648/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình truyền thông dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

1648/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Chương trình truyền thông dân số tỉnh Gia Lai,Thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số,Chương trình Truyền thông Dân số đến 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

9

Kế hoạch 1575/KH-UBND năm 2020 về phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh Gia Lai sau dịch Covid-19

1575/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Phát triển kinh tế sau dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai,Phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai,Phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch Covid-19,Thương mại,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

10

Kế hoạch 847/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2018

847/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 847/KH-UBND Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2018

11

Kế hoạch 824/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

824/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Gia Lai,Chính sách hỗ trợ đào nghề dưới 03 tháng,Mức chi phí đào tạo nghề Gia Lai,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

12

Kế hoạch 788/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020

788/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Quản lý nhà nước về thanh niên Gia Lai,Công tác quản lý nhà nước về thanh niên Gia Lai,Kế hoạch quản lý nhà nước về thanh niên Gia Lai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2020

13

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2020/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

14

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Gia Lai,Công tác thu ngân sách nhà nước Gia Lai,Công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020,Gia Lai tăng cường công tác thu ngân sách,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

15

Quyết định 86/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ một số Quyết định về Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Gia Lai

86/QD-UBND,Quyết định 86 2020,Tỉnh Gia Lai,Quyết định về Quỹ Bảo trì đường bộ Gia Lai,Bãi bỏ Quyết định về Quỹ Bảo trì đường bộ,Quỹ bảo trì đường bộ Gia Lai,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

16

Kế hoạch 446/KH-UBND về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành

446/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Chương trình giảm nghèo bền vững Gia Lai,Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững Gia Lai,Hỗ trợ người nghèo Gia Lai 2020,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

17

Kế hoạch 383/KH-UBND về triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Gia Lai năm 2020

383/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ Gia Lai,Triển khai công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ,Công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ 2020,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

18

Quyết định 68/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020

68/QD-UBND,Quyết định 68 2020,Tỉnh Gia Lai,Thực hiện cải cách hành chính Gia Lai,Cải cách hành chính nhà nước 2016 2020,Kiểm tra công tác cải cách hành chính Gia Lai 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

19

Kế hoạch 3003/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020

3003/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Công tác phòng chống tham nhũng Gia Lai,Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng Gia Lai,Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

20

Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

819/QD-UBND,Quyết định 819 2019,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 819/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 30 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213