Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH DONG NAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 211980 văn bản

1

Kế hoạch 2670/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021

2670/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai,Phát triển thương mại điện tử năm 2021,Phát triển thương mại điện tử Đồng Nai 2021,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

2

Kế hoạch 3535/KH-UBND về khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2019

3535/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3535/KH-UBND Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2019 KẾ

Ban hành: 01/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2019

3

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai

06/2021/QD-UBND,Quyết định 06 2021,Tỉnh Đồng Nai,Bộ đơn giá xây dựng công trình,Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai,Bộ đơn giá xây dựng công trình Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

4

Kế hoạch 15965/KH-UBND năm 2020 về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2021

15965/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai,Cải cách hành chínhi năm 2021,Cải cách hành chính Đồng Nai năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

5

Kế hoạch 5152/KH-UBND về khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2018

5152/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5152/KH-UBND Đồng Nai, ngày 24 tháng 5 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 24/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

6

Kế hoạch 3870/KH-UBND về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020

3870/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Công tác bảo vệ môi trường 2020,Bảo vệ môi trường Đồng Nai 2020,Thực hiện tăng cường công tác bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

7

Chương trình 2524/CTr-UBND công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành năm 2017

2524/CTr-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Công tác đối ngoại,Chương trình công tác,Viện trợ phi chính phủ nước ngoài,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2524/CTr-UBND

Ban hành: 21/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

8

Kế hoạch 4644/KH-UBND năm 2021 về hành động vì trẻ em tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030

4644/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Hành động vì trẻ em tỉnh Đồng Nai,Hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 2030,Hành động vì trẻ em Đồng Nai 2021 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

9

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

17/2021/QD-UBND,Quyết định 17 2021,Tỉnh Đồng Nai,Tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai,Hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai,Tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

10

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2021,Tỉnh Đồng Nai,Phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Đồng Nai,Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ tỉnh Đồng Nai,Sản xuất nông nghiệp hữu cơ tỉnh Đồng Nai 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

11

Quyết định 642/QĐ-UBND Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Đồng Nai năm 2021

642/QD-UBND,Quyết định 642 2021,Tỉnh Đồng Nai,Chương trình thực hành tiết kiệm tỉnh Đồng Nai,Chương trình chống lãng phí tỉnh Đồng Nai,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

12

Quyết định 558/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025

558/QD-UBND,Quyết định 558 2021,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt chương trình khuyến công ,Chương trình khuyến công tỉnh Đồng Nai,Chương trình khuyến công 2021 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

13

Chương trình 1390/CTr-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do tỉnh Đồng Nai ban hành

1390/CTr-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP tỉnh Đồng Nai,Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

14

Kế hoạch 1376/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành

1376/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai,Thông tin cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai,Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

15

Kế hoạch 14256/KH-UBND năm 2018 về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2019

14256/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14256/KH-UBND Đồng Nai, ngày 25 tháng 12 năm 2018 KẾ

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2019

16

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Đồng Nai,Biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 ,Biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai,Quy định biện pháp phòng chống dịch Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

17

Kế hoạch 818/KH-UBND năm 2021 về trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030

818/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật ,Trợ giúp người khuyết tật tỉnh Đồng Nai,Hoạt động trợ giúp cho người khuyết tật,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

18

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Đồng Nai,Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình,Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai,Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

19

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Bộ Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Đồng Nai,Bộ Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng,Bộ Đơn giá thí nghiệm xây dựng tỉnh Đồng Nai,Bộ Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

20

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Bộ đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Đồng Nai

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Đồng Nai,Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng tỉnh Đồng Nai,Bộ đơn giá bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Đồng Nai,Bộ đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117