Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH YEN BAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16136 văn bản

1

Quyết định 492/QĐ-UBND phê duyệt kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh Yên Bái năm 2021

492/QD-UBND,Quyết định 492 2021,Tỉnh Yên Bái,Phê duyệt kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh Yên Bái,Kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh Yên Bái 2021,Tăng trưởng kinh tế tỉnh Yên Bái 2021,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

2

Kế hoạch 23/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2021

23/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Chính sách phát triển du lịch tỉnh Yên Bái 2021,Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Yên Bái 2021,Đề án phát triển du lịch tỉnh Yên Bái,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

3

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2020 về giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2020,Tỉnh Yên Bái,Giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái,Quy định giải thể Sở Ngoại vụ,Quy định giải thể Sở Ngoại vụ Yên Bái,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2021

4

Kế hoạch 47/KH-UBND về Văn hóa đối ngoại năm 2020 của tỉnh Yên Bái

47/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/KH-UBND Yên Bái, ngày 28 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2020

5

Kế hoạch 32/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2020

32/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/KH-UBND Yên Bái, ngày 17 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH PHÁT

Ban hành: 17/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

6

Quyết định 139/QĐ-UBND về phê duyệt kịch bản tăng trưởng tỉnh Yên Bái năm 2020

139/QD-UBND,Quyết định 139 2020,Tỉnh Yên Bái,Kịch bản tăng trưởng tỉnh Yên Bái ,Sản xuất công nghiệp,Xuất khẩu hàng hóa,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 139/QĐ-UBND

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

7

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái

28/2019/QD-UBND,Quyết định 28 2019,Tỉnh Yên Bái,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2019/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 30 tháng 12 năm

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

8

Quyết định 2203/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030

2203/QD-UBND,Quyết định 2203 2021,Tỉnh Yên Bái,Phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 2030,Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái,Chương trình phát triển thanh niên Yên Bái 2021 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2021

9

Quyết định 3487/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

3487/QD-UBND,Quyết định 3487 2020,Tỉnh Yên Bái,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thành phố Yên Bái,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Yên Bái 2021,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

10

Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2021 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

216/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Phát triển thương mại điện tử tỉnh Yên Bái,Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử tỉnh Yên Bái,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2021

11

Kế hoạch 215/KH-UBND năm 2021 về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

215/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Bảo đảm an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái,Bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch Bảo đảm an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2021

12

Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2021 về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

212/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Tuyên truyền ASEAN tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 2025,Quảng bá ASEAN tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 2025,Tuyên truyền quảng bá ASEAN tỉnh Yên Bái,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2021

13

Quyết định 1593/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

1593/QD-UBND,Quyết định 1593 2021,Tỉnh Yên Bái,Cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái,Phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái,Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp Yên Bái 2021 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2021

14

Nghị quyết 62/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2022

62/NQ-HDND,Nghị quyết 62 2021,Tỉnh Yên Bái,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 2022,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái,Chương trình của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái 2022,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 17/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2021

15

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2030

12/2021/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Tỉnh Yên Bái,Mật độ chăn nuôi tỉnh Yên Bái,Quy định mật độ chăn nuôi tỉnh Yên Bái 2021,Mật độ chăn nuôi tỉnh Yên Bái đến 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

16

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Yên Bái,Quản lý đầu tư và xây dựng tỉnh Yên Bái,Nội dung Quản lý đầu tư và xây dựng,Quy định Quản lý đầu tư và xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

17

Quyết định 3489/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

3489/QD-UBND,Quyết định 3489 2020,Tỉnh Yên Bái,Kế hoạch sử dụng đất huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Trấn Yên,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Yên Bái 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

18

Quyết định 3493/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

3493/QD-UBND,Quyết định 3493 2020,Tỉnh Yên Bái,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái 2021,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Văn Yên 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

19

Quyết định 3495/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

3495/QD-UBND,Quyết định 3495 2020,Tỉnh Yên Bái,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Lục Yên 2021,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

20

Quyết định 3496/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

3496/QD-UBND,Quyết định 3496 2020,Tỉnh Yên Bái,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Bình 2021,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.90.49.108