Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH VINH PHUC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33917 văn bản

1

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2020 về ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Vĩnh Phúc

131/KH-UBND,Tỉnh Vĩnh Phúc,Ứng phó sự cố tràn dầu Vĩnh Phúc,Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Vĩnh Phúc,Quy định ứng phó sự cố tràn dầu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

2

Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2020 về giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc

825/QD-UBND,Quyết định 825 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc,Giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

3

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

08/2020/QD-UBND,Quyết định 08 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2020/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

4

Kế hoạch 114/KH-UBND về thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

114/KH-UBND,Tỉnh Vĩnh Phúc,Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc,Thu Quỹ phòng chống thiên tai Vĩnh Phúc,Chỉ tiêu thu Quỹ phòng chống thiên tai Vĩnh Phúc 2019,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

5

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường Vĩnh Phúc,Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí Vĩnh Phúc,Kiểm soát ô nhiễm không khí tỉnh Vĩnh Phúc 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

6

Quyết định 826/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế Xét tặng Giải thưởng về văn học, nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc

826/QD-UBND,Quyết định 826 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật,Xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật Vĩnh Phúc,Giải thưởng về văn học nghệ thuật Vĩnh Phúc 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

7

Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc

747/QD-UBND,Quyết định 747 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai Vĩnh Phúc 2021,Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro,Ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai Vĩnh Phúc,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

8

Quyết định 524/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Vĩnh Phúc

524/QD-UBND,Quyết định 524 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc,Phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư,Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021,Đầu tư ỦY BAN NHÂN TỈNH TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

9

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Quy chế tổ chức của Quỹ phòng chống thiên tai,Quy chế hoạt động Quỹ Phòng chống thiên tai,Hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

10

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Phân cấp quản lý công trình thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc,Phân cấp quản lý công trình thủy lợi Vĩnh Phúc 2021,Quản lý công trình thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

11

Kế hoạch 10041/KH-UBND năm 2018 về cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

10041/KH-UBND,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10041/KH-UBND Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 12 năm 2018 KẾ

Ban hành: 17/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

12

Quyết định 80/QĐ-UBND năm 2021 công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc

80/QD-UBND,Quyết định 80 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương,Thông tin về nợ của chính quyền địa phương Vĩnh Phúc,Nợ của chính quyền địa phương Vĩnh Phúc năm 2019,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

13

Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2021 về ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

08/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc,Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc 2021,Ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

14

Quyết định 45/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

45/2020/QD-UBND,Quyết định 45 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Vĩnh Phúc,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Vĩnh Phúc 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

15

Quyết định 2054/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

2054/QD-UBND,Quyết định 2054 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công Vĩnh Phúc,Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc,Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

16

Quyết định 2795/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, phiên bản 2.0

2795/QD-UBND,Quyết định 2795 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc,Kiến trúc Chính quyền điện tử Vĩnh Phúc phiên bản 2.0,Kiến trúc Chính quyền điện tử Vĩnh Phúc 2020,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

17

Quyết định 2372/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

2372/QD-UBND,Quyết định 2372 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc 2021 2025,Chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc,Chương trình khuyến công 2021 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

18

Kế hoạch 4999/KH-UBND về thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

4999/KH-UBND,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4999/KH-UBND Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 09/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

19

Quyết định 1980/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt cấp độ an toàn đối với các hệ thống thông tin dùng chung tỉnh Vĩnh Phúc

1980/QD-UBND,Quyết định 1980 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Hệ thống thông tin dùng chung tỉnh Vĩnh Phúc,Cấp độ an toàn đối với các hệ thống thông tin dùng chung,Phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin dùng chung,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

20

Chương trình hành động 02/CTr-UBND về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

02/CTr-UBND,Tỉnh Vĩnh Phúc,Giải ngân vốn đầu tư công năm 2020,Giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Vĩnh Phúc,Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225